Obsahy posledních čísel

2020 – 02

COVID-19 … odchod do „věčných lovišť“?

Termín publikování časopisu NEXT GENERATI@N TELEKOMUNIKACE se neobvykle přesně shoduje s událostmi týkajícími se (výstižně řečeno), krize COVID-19. První číslo tohoto roku vyšlo těsně po vyhlášení nouzového stavu. Druhé číslo, které máte právě v rukou, vychází v době tzv. postupného rozvolňování všech možných opatření a bohužel i v době nástupu ekonomických potíží globálního rozsahu. Proto můžeme s jistou přesností hodnotit následky této virové krize se čtvrtletním odstupem. Jak v rozhovoru Juraje Šedivého, generálního ředitele společnosti CETIN, tak v anketním pohovoru Zdeňka Vaníčka s regulačními odborníky o síťové neutralitě během pandemie, zaznívají důležité informace o provozním zatížení v době krize COVID-19. Jsem velmi rád, že velká nepříjemná překvapení se nekonala s ohledem na mé osobní nedobré technologické zkušenosti právě v tomto období, kdy mi odešel do „věčných lovišť“ můj systém inteligentního domu HAIDY, dva OLED televizory LG (naštěstí v záruční době), monitor u počítače, protiproud v bazénu a plynový kotel.
Krize COVID-19 nám připravila události, které naše současné generace v podstatě nikdy nezažily. S výjimkou omezení cestování, které pro nás lehce starší bylo odepřeno v době ČSSR. Lze konstatovat, že vlády mnoha zemí si vyzkoušely, jak mohou ovlivňovat, přikazovat a manipulovat. V mém úvodníku se nechci pouštět do hodnocení jednotlivých opatření a zákazů, ale jisté předvídavosti bych se chtěl dopustit. Je dobré, že se země vrací do normálu a věřím, že nezvratně. Lze předpokládat, že pandemie různého druhu opět mohou přijít. Zvláště, když nám teď tají ty ledovce, ve kterých prý dřímají neznáme druhy virů. Jak se však zachovají naši náčelníci? Nemůže jejich urputná starostlivost o zdraví národa, která stejně vychází z udržení politických pozic, zahnat státy do neuvěřitelné vzájemné izolace? Uzavření hranic pro moderní globální obyvatelstvo nebude jen násilným způsobem rozbití rodin a přátelských vazeb, ale způsobí neuvěřitelné škody na jejich majetcích a hospodářstvích nyní propojených ekonomik. Pravděpodobně export a import by v jisté míře mohl fungovat, ale to jen do té chvíle, než se zjistí, že virus se přenáší i přes výrobky či potraviny. Země by musely začít být soběstačné, což asi není možné. Strašná představa. Mezinárodní letecké a jiné transportní společnosti by zanikly, mezinárodní obchod by zanikl, továrny nadnárodních firem by musely významně redukovat svou činnost nebo se přeorientovat na rostlinnou či živočišnou výrobu. V takové nehezké době by pozitivní efekt mělo snad jen pár věcí. Možná zlepšování životního prostředí a zastavení migrace (těmi dvěma si však nejsem úplně jist…) a komunikační technologie. Ty jediné by lidem umožňovaly se virtuálně setkávat, mluvit navzájem, studovat, zkoumat a předávat zkušenosti. Ale i komunikace mají své meze. Do té doby, než je začnou monopolně zneužívat mocní lháři a mystifikátoři. Snad je tento děsivý scénář vhodný jen pro knížku či film…
Ale zpět k našim českým telekomunikacím. Přestože operátoři nehlásili žádné fatální selhání jejich sítí v období krize COVID-19, je nutné nepodceňovat modernizaci sítí a kvalitu služeb. Jsem ve velkém očekávání, zda vláda nejen naší země, ale i dalších unijních států vyhodnotí jednotlivé dílčí kroky a situace, ke kterým došlo. Jedná se zejména o uvědomění si toho, že není možné se spoléhat jen na to nejlevnější a bohužel v mnoha případech současně i na nejméně kvalitní. A současně je nutné učinit závěry z toho, že není možné se spoléhat na dovoz klíčových a strategických výrobků ze zahraničí. Každý rozvinutý stát musí vyrábět ve své zemi předměty, léky a další prostředky pro krizové situace. Bylo velmi zvláštní, že české firmy, které vyrábí ochranné prostředky, nebyly osloveny nebo odmítnuty a namísto toho byl upřednostněn dovoz z daleké země. Podobně se to týká i našeho oboru. Jak jsem již předeslal, sítě nových generací se musí budovat s dostatečnou kapacitou a s kvalitní, odzkoušenou a dostupnou technologií. A hlavně odpovědní ministři by už konečně měli udělat razantní rozhodnutí a přizpůsobit stávající legislativu tomu, aby se dalo rychle a levně stavět! Je to v jejich moci a nebude to stát ani moc peněz…
Svatoslav Novák

 • EU | Index digitální ekonomiky a společnosti 2020 (DESI) • Evropská komise zveřejnila 11. 6. 2020 tzv. Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI). Tento složený index shrnuje relevantní ukazatele v oblasti výkonu digitalizace, a sleduje vývoj členských států EU v pěti hlavních dimenzích: konektivita, lidský kapitál, využívání internetu, integrace digitální technologie, digitální Veřejné služby.
 • ČR | Česko může doplatit na pomalou digitalizaci veřejné správy, varuje Komise • Komise vydala doporučení v rámci tzv. evropského semestru pro koordinace hospodářských politik zemí EU. Doporučeními se ČR zřejmě příliš nezabývala, což vyplývá z tzv. indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI index).
  Česko se v tomto hodnocení totiž pravidelně pohybuje až v jeho druhé polovině. DESI index pro rok 2020 ho řadí na 17. místo z celkových 28 členských států. V roce 2019 přitom Česko obsadilo 18. příčku a v roce 2015 dokonce 15. Proces digitalizace Česka se tak za ostatními unijními státy opožďuje. Evropská komise opět upozornila Česko na nedostatky v oblasti digitalizace, na které může v brzké době doplatit. Na druhou stranu nelze přehlížet české úspěchy, a to například v oblasti umělé inteligence.
  „Pokud jde o užívání a poskytování veřejných digitálních služeb, patří Česko mezi nejméně rozvinuté členské státy. Počet uživatelů tzv. e-governmentu zaostává daleko za unijním průměrem.“
 • EU | Telefónica Deutschland se rozhodla pro Ericsson • 13. 6. 2020. • Telefónica si vybrala Ericsson jako primárního partnera pro svoji základní mobilní síť 5G v Německu, přičemž uvedla, že je třeba zajistit bezpečnost.
  Telefónica ve Španělsku a Německu používala ve velké míře v core síti G4 zařízení Huawei a nyní snižuje závislost na čínské firmě, jejíž zařízení bude omezeno jen na části 5G RAN.
  „Jako provozovatel sítě obsluhující nejvíce mobilních zákazníků v Německu máme zvláštní společenskou odpovědnost za poskytování zabezpečených sítí,“ Markus Haas, generální ředitel Telefonica Deutschland.
 • EU | Nokia jmenovala nového CFO • 11. 6. 2020 • Do funkce CFO společnosti Nokia byl jmenován Marco Wirén a nahradí tak odstupujícího CFO Kristiana Pullola, který působil v této pozici od ledna 2017.Wirén nastoupí k výkonu funkce v září 2020.
  Je to již druhá změna ve vedení firmy a to poté, co byl v březnu t. r. jmenován do pozice CEO společnosti Nokia Pekka Lundmark.
 • SVĚT | Ericsson se letos MWC v Los Angeles nezúčastní • 11. června 2020 (Fierce Wireless) • Vyhlídky na veletrhy v letošním roce jsou stále nejisté, ale Ericsson se již nyní rozhodl v roce 2020 pro neúčast na kongresu MWC pořádaném společností GSMA i když by Ericsson patrně patřil k největším vystavovatelům v rámci MWC. Kongres je plánován v termínu 28. až 30. října v Los Angeles. Webové stránky však i nadále počítají s původně plánovanými aktivitami vystavovatelů, prezentacemi agend či registračními nabídkami.
  Ericsson má v současné době podepsaných 90 dohod o spolupráci s mobilními operátory po celém světě. V poslední době například Ericsson spustil komerční 5G síť v Maďarsku, byl představen jako hlavní dodavatel výstavby mobilního operátora Orange ve Francii nebo oznámil 11procentní podíl na zakázce v Číně ve spolupráci s mobilním operátorem China Mobile – zbytek připadlo místním firmám Huawei a ZTE.
  Know how švédské firmy spočívá ve využití stávající telekomunikační infrastruktury, kterou pomocí softwarových a dalších nástrojů upravuje tak, aby ji bylo možné využít i na provozování 5G sítí. V současné době se Ericsson podílí na výstavbě 30 sítí typu 5G na čtyřech kontinentech.
 • SVĚT | Vodafone varoval britské zákonodárce před úplným zákazem zařízení Huawei v síti 5G • Reuters 10. 6. 2020 • Budoucnost Huawei ve Velké Británii byla v posledních týdnech opět vržena do nejistoty. „Velká Británie v oblasti 5G ztratí vedoucí pozici, budou-li mobilní operátoři nuceni utrácet čas a peníze nahrazováním stávajícího zařízení“ uvedl Scott Petty, technický ředitel společnosti Vodafone UK.
  Boris Johnson údajně nařídil ministrům, aby do roku 2023 vytvořili plány na eliminaci zařízení Huawei v národních 5G sítích. Johnson také nařídil pohotovostní přezkum, který Národnímu centru pro kybernetickou bezpečnost vyhodnotí, zda bude další sankce USA proti Huawei ztěžovat používat technologii čínského prodejce; což může být důvodem pro to, aby k odchodu dodavatele došlo dříve.
 • SVĚT | Kanada odmítla zařízení Huawei • 10. 6. BM • Společnost Bell Mobility potvrdila, že pro 5G síť použije výhradně telekomunikační zařízení společnosti Ericsson. Další dva hlavní kanadští operátoři, Telus Mobility a Rogers Wireless, se rozhodli pro výstavbu svých sítí 5G využívat technologií Ericsson a Nokia. Rogers má rozhodování o něco snazší, neboť má se společností Ericsson uzavřeno dlouhodobé partnerství.
  Rozhodnutí společnosti Bell je pro Huawei nejzávažnější, protože operátor byl jedním z nejpodstatnějších podporovatelů čínského dodavatele. Nedávné události však pravděpodobně způsobily, že Bell přehodnotil své postoje, zřejmě vzhledem k nejisté pozici Huawei v budoucnosti.
 • SVĚT | Čínské telecomy mají v USA zákaz • V dubnu vydal Federální komunikační výbor USA (FCC) pokyn čtyřem čínským operátorům China Telecom, China Unicom, Pacific Networks a ComNet, aby prokázali, že konají nezávisle na čínské vládě a to pod hrozbou ztráty jejich americké licence.
  Napětí se ještě zvýšilo v květnu, když FCC jednomyslně hlasoval o zamítnutí žádosti společnosti China Mobile o licenci v USA, dále po uvalení sankcí vůči Huawei a zabránění přístupu čínských firem k produkci amerického polovodičovému průmyslu.
 • EU | Slovak Telekom plánuje prodej Zoznamu • 11. 6. 2020 • Slovak Telekom plánuje v nadcházejících týdnech prodej 100% podílu ve své dceřiné společnosti Zoznam. O podíl usiluje Martin Mac, generální ředitel Zoznamu. Slovak Telekom uvedl, že prodej nebude mít žádný významný dopad na činnost ostatních dceřiných společností Digi Slovakia a PosAm.
 • SVĚT | Google vydává beta verzi pro Android 11 • 11. června 2020 • Společnost Google vydala beta verzi systému Android 11. Poté, co minulý týden spouštění v důsledku událostí v USA zrušil, společnost zveřejnila k novému operačnímu systému jen pouze několik videí a online informací. Software je k dispozici pro spuštění na telefonech Google Pixel 2+ a pro ostatní bude k dispozici v příštích týdnech, pravděpodobně v září.
 • EU | COVID-19 vynucuje 15% snížení výdajů na vysokorychlostní sítě • 9. 6. 2020 Dell’Oro • Nejnovější odhady konzultační společnosti Dell’Oro naznačují, že výdaje na technologie pro vysokorychlostní sítě klesly meziročně o 2,5 miliardy USD, což činí asi 15 %, především z důvodu narušení dodavatelských řetězců. Oživení zájmu o zařízení se očekává až ve druhé polovině roku.
  Na evropském trhu 39 zemí uvnitř i vně EU je podle dat z rady FTTH Council Europe nyní připojeno optikou 70,4 milionu účastníků, od roku 2015 se počet účastníků zdvojnásobil.
  Data ze stejného zdroje naznačují, že v současné době je v dosahu optických sítí v 39 zemích 172,2 milionu domácností. Z domácnosti, které mají dostup k síti s nejvyššími rychlostmi přístupu, jich k přístupu skutečně využívá pouze 40,8 %.
 • SVĚT | Nový Zéland zavádí do škol WIFI 6 • 9. 6. 2020 • Ministerstvo školství Nového Zélandu vybralo společnost CommScope pro nasazení až 38 000 přístupových bodů Wi-Fi 6 a 12 000 multi-gigabitových přepínačů do více než 2 500 škol. Nasazení umožní rychlejší a spolehlivější výkon na připojených zařízeních ve vysoce hustém datovém provozu v prostředí kampusů.
  Pamětníkům naší telekomunikační historie to možná připomene nedotažený historický projekt Internet do škol z října roku 2001. Rámcová smlouva a projekt, který záhy získal přezdívku Indoš, byl svým rozsahem mimořádný, neboť do konce roku 2003 mělo být vítězným konsorciem společností Český Telecom a Autocont připojeno k internetu přibližně 7000 škol s využitím připravované komunikační infrastruktury informačních systémů státní správy.
  Program ale končil v poločase jeho neurčitým zánikem v roce 2007. Stát nenašel potřebné prostředky ve svém rozpočtu.
 • SVĚT | Zpráva Senátu USA varuje před riziky z Číny z důvodu nedostatečného dohledu nad zahraničními telekomunikačními operátory • 9. června 2020 • Vyšetřování provedené Senátem v USA zjistilo, že vláda vykonává nad zahraničními telekomunikačními operátory působícími v zemi jen formální dohled. Zpráva Stálého podvýboru pro vyšetřování v Senátu vyzvala ke zřízení statutárního orgánu dohledu nad zahraničními operátory a ochrany zájmů národní bezpečnosti.
 • EU | Orange Polska připravuje spuštění mobilních služeb 5G k 1. červenci • 5G síť, která ponese značku # hello5G, bude na startu k dispozici přibližně šesti milionům obyvatel v oblasti kolem Katovic, Krakova, Lodže a Varšavy. Orange postavil v zemi 1600 základnových stanic 5G.
  Při spuštění bude síť pracovat v pásmu 2100 MHz. V budoucnu Orange plánuje pro 5G sítě využívání pásma 3,5 GHz, zatím se plánovaná aukce se kvůli současné pandemii opozdila, má však proběhnout do konce roku 2020.
 • EU | Národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa budou financovány z nástroje pro propojení Evropy Telecom • EK červen 2020 • Nástroj pro propojení Evropy (CEF) v Telecomu je klíčovým nástrojem EU k usnadnění přeshraniční interakce mezi veřejnou správou, podniky a občany, a to vybudováním infrastruktury digitálních služeb (DSI) a vysokorychlostních sítí k podpoře projektů pro jednotný digitální trh.
  Národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa z 8 evropských zemí obdrží celkem více než 900 000 EUR za upgrade své webové prezentace a připojení k Evropské platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa.
  Hodnotitelé vybrali 8 nejlepších návrhů, které získají finanční prostředky ve formě jednorázové částky. Oceněné národní koalice jsou z Kypru, České republiky, Dánska, Irska, Litvy, Slovenska, Slovinska a Španělska. Financování z nástroje Connecting Europe Facility Telecom se bude pohybovat od 79 000 do 171 000 EUR v závislosti na výši životních nákladů v každé zemi.
 • SVĚT | FCC otevírá pásmo 6 GHz pro WiFi • FCC přijala pravidla pro zpřístupnění 1 200 MHz spektra v pásmu 6 GHz (5,925–7,25 GHz) pro nelicencované použití. Účelem nových pravidel je podporovat WiFi 6 a růst internetu věcí (IoT). Očekává se, že WiFi 6 bude více než 2,5krát rychlejší než současný standard. Záměrem otevření pásma 6 GHz pro nelicencované použití je také navýšení části spektra dostupného pro Wi-Fi a zlepšení kvality připojení ve venkovských oblastech
  Pásmo 6 GHz je v současné době využíváno mimo jiné službami k podpoře veřejných služeb a veřejné bezpečnosti. Zařízení pro nelicencované použití budou sdílet toto spektrum s licencovanými službami v souladu s pravidly vytvořenými k ochraně těchto licencovaných služeb v celé této skupině.
 • SVĚT | FCC schvaluje pravidla pro poskytování dotací na podporu výstavby rurálních vysokorychlostních sítí ve výši 16 miliard USD • 10. června 2020 FCC • FCC přijala pravidla pro další hlavní kolo dotací vysokorychlostní sítí ve venkovských oblastech. Fáze I Fondu venkovských digitálních příležitostí (Rural Digital Opportunity Fund) poskytne pro výstavbu pevných vysokorychlostních sítí za 10 let až 16 miliard USD. Prostředky budou rozděleny v aukci, která bude upřednostňovat nabídky pro vyšší rychlosti až 1 Gbps a sítě s nižší latencí, což více než na dvojnásobek zvýší minimální rychlosti z aukce FCC 2018 Connect America Phase II. Očekává se, že nabídka bude otevřena 29. října a účastníci, kteří projeví zájem, mohou žádat od 1. července.
 • EU | Telefonica Deutschland finalizuje prodej telekomunikačních stožárů • 9. 6.Total Telecom • Telefónica S.A. se po ohlášení nové strategie stahuje se z mnoha mezinárodních trhů a zaměřuje pozornost na trh domácí. V rámci tohoto plánu Telefónica založila divizi Telefonica Infra, se zaměřením na rozvoj a provoz infrastruktury, zejména věží. V jejím jádru je společnost Telxius, která se aktuálně připravuje na nákup 10,100 mobilních základen od společnosti Telefonica Deutschland. Nákup byl oceněn částkou 1,5 miliardy EUR a zvýší portfolio společnosti Telxius o více než 32 800 základen v šesti zemích. V příštích čtyřech letech se tato společnost dohodla na výstavbě dalších 2 400 základen mobilní sítě.

Juraj Šedivý, otázky kladl Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Vážený pane generální řediteli, děkuji za možnost položit vám několik otázek pro náš časopis NG/TELEKOMUNIKACE, který vychází již více než 50 let, a který byl kdysi vydáván právě předchůdcem vaší společnosti CETIN, Českým Telecomem. A právě v něm jste kdysi začínal ve finančním odboru. Můžete krátce vzpomenout na toto období?
Bylo to v polovině devadesátých let. Do Českého Telecomu jsem nastoupil po mém působení ve France Telecomu v roli CFO na Slovensku, kde jsme rozjeli druhého mobilního operátora, dnešní Orange. Situace v Českém Telecomu byla samozřejmě úplně jiná.

Více v časopise…

Autor: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Stanovisko představitelů Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) o síťové neutralitě během pandemie
Síťovou neutralitou je označován způsob, jakým poskytovatelé internetových služeb (ISP) spravují data nebo „provoz“ přenášený v jejich sítích podle požadavků účastníků širokopásmového připojení (tzv. „konečných uživatelů“ podle právních předpisů EU) od poskytovatelů obsahu, aplikací nebo služeb (CAP), jako jsou YouTube nebo Spotify, nebo při výměně provozu mezi koncovými uživateli.
Internet se snaží zachovat princip rovnoprávnosti datového přenosu, což znamená, že internet vynaloží veškeré úsilí na přenášení dat bez ohledu na to, co data obsahují, která aplikace je přenáší („aplikační agnosticismus“), odkud pochází nebo kam jdou. Mezi výhody internetu patří zejména oddělení mezi aplikační a síťovou vrstvou internetu. Toto oddělení umožňuje inovaci aplikací nezávislých na poskytovateli internetových služeb, čímž se zvyšuje výběr koncových uživatelů.

Více v časopise…

Marian Piecha, rozhovor vedl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Výzvu „Technologie COVID-19“ mohou využít malí a střední podnikatelé, dotace může být až do výše 20 milionů korun. „Podporovat budeme podnikatelskou činnost se zaměřením na výrobu zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany. Zejména půjde o projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronavirové infekce. Podporovat budeme pořízení nových technologických zařízení a vybavení,“ upřesňuje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro evropské fondy Marian Piecha, s nímž jsme v období od 4. května do 5. června sledovali zájem o tuto výzvu, ve které vynikl silný inovativní potenciál mnoha předkládaných projektů. Při té příležitost padla řada otázek.

Více v časopise…

Autor: Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Rychlý vývoj informačních a komunikačních technologií přináší drastické změny ve společnosti i průmyslu. Digitální transformace bude vytvářet nové hodnoty a stává se pilířem průmyslové politiky v řadě zemí. V očekávání těchto globálních trendů, byla „Society 5.0“ prezentována jako základní pojem přijatý japonskou vládou již v roce 2016. Je považován za růstovou strategii pro Japonsko. Society 5.0 je rovněž hlavní součástí reformní investiční strategie pro budoucnost z roku 2017. Proberme nyní typické aktivity Society 5.0 v Japonsku.

Více v časopise…

Rozhovory Zdeňka Vaníčka: Dean Bubley, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Dean Bubley – Outspoken Industry Analyst, Strategy Advisor & Chair/Speaker on Telecoms, 5G, Wi-Fi, Spectrum Policy, IoT & Futurism
Váš profil na LinkedIn vás představuje jako „Outspoken Industry Analyst, Strategy Advisor & Chair / Speaker on Telecoms, 5G, Wi-Fi, Spectrum Policy, IoT & Futurism“. Jak byste jako „otevřený průmyslový analytik“, který je dobře respektován a obecně uznáván, popsal stručně a výstižně obecné dobro 5G pro celou Unii?
5G je v krátkodobém horizontu většinou jen upgrade stávající sítě 4G. Poskytuje větší kapacitu, vyšší rychlosti a poněkud nižší latence. Z dlouhodobějšího hlediska by to mělo umožnit některé nové případy použití, zejména v lokalizovaných místech, jako jsou továrny nebo přístavy.

Více v časopise…

Autor: Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Rada FTTH Europe se dne 9. června 2020 sešla na svém virtuálním valném shromáždění. Během jednání rada přijala pracovní program a priority a zvolila nového prezidenta, nové členy představenstva a předsedy pracovních výborů. Prezidentem Rady se stal Eric Festraets ze společnosti Nokia.

Více v časopise…

Autor: Prof. Miloslav Filka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

V letošním roce to je 50 let, co se datuje uskutečnění prvních přenosů s využitím optického vlákna, tedy v roce 1970 – kdy byl aplikován vynález vědců.
Idea optického přenosu není nová, je stará. Ať již se jednalo o přenos informací ve formě kouře a ohňů, až po fotofon, který v roce 1880 vynalezl a nechal si patentovat A. G. Bell. U Bellova fotofonu zdrojem optického záření bylo slunce, jehož paprsky byly soustřeďovány zrcadlem a soustavou čoček na pohyblivé zrcadlo umístěné na membráně, rozkmitávané akustickým signálem. Modulované světelné paprsky byly kolimovány soustavou čoček a fokusovány parabolickým reflektorem na selenovou tyčku, jejíž odpor se měnil v závislosti na ozáření. Tak mohl být modulován elektrický proud protékající z baterie telefonním sluchátkem, v němž byl transformován na akusticky signál. Fotofon umožňoval přenos na vzdálenost asi 200 m, ale byl silně závislý na atmosférických podmínkách. Následující období dosud nikdo z historiků moderní techniky z tohoto hlediska soustavně nepropátral, ale přímo souvisejících poznatků bylo poměrně málo.

Více v časopise…

Autor: Huawei, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Jaký dopad bude mít koronavirová krize na města a obce České republiky či jak by mohly technologie v budoucnu pomáhat městům zvládat obdobné krizové situace, i o tom debatovali zástupci Poslanecké sněmovny, samospráv, Svazu průmyslu a dopravy a technologických a telekomunikačních společností kolem odborného kulatého stolu. Tématy byly, jak moderní technologie a inteligentní řešení mohou pomoci správě českých měst lépe zvládat obdobné krize a jak může chytrá správa měst zlepšit život jejich občanů. Předmětem diskuze byly také překážky rychlejšího rozvoje chytrých technologií a limity stávající infrastruktury pro budoucí potřebu přenosu dat. Cílem setkání byla diskuze o budoucnosti chytrých měst v České republice a o možném přínosu řešení „smart city“ pro život obyvatel českých měst v kontextu zkušeností s globální pandemií. Opatření související s novým koronavirem Covid-19 měla dalekosáhlé dopady na fungování a správu měst i na každodenní život občanů. Debata proto zhodnotila i současný stav využívání chytrých řešení v ČR a úskalí rozvoje nejmodernější technologií ve správě českých měst.

Více v časopise…

Autor: Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Evropská komise zveřejnila ve čtvrtek 11. června výsledky indexu digitální ekonomiky a společnosti 2020(DESI), který monitoruje celkový digitální výkon Evropy a sleduje vývoj v zemích EU s ohledem na jejich digitální konkurenceschopnost. Parametry letošního DESI ukazují, že u všech členských států a ve všech klíčových oblastech měřených indexem docházelo ke zdravému vývoji.

Více v časopise…

Autor: VOLTDRIVE, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Příběh společnosti VOLTDRIVE
Nápad použít k pohonu auta elektrický motor je stejně starý jako historie automobilů. První pokusy s pohonem elektrickým motorem se datují na přelom dvacátých a třicátých let 19. století. Od samého začátku experimentování s elektrickým pohonem byla klíčovým faktorem úspěchu dostupnost či spíše nedostupnost vhodného způsobu ukládání elektrické energie. Právě neexistence dobíjitelných elektrických článků byla příčinou neúspěchu prvních elektrických pohonů.

Více v časopise…

Autor: Petr Svoboda, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Následující článek má přispět k objektivní informovanosti o problematice oboru pasivních sledovacích systémů, který má v České republice šedesátiletou tradici a jehož produkty s označením PRP-1 KOPÁČ, RAMONA, TAMARA A VĚRA jsou známé po celém světě.

Více v časopise…

2020 – 01

Viry a broadband
To, co hýbe světem těchto dní, je globální pandemie koronaviru. Ve stínu potenciálních hrozeb se tak rázem ocitají telekomunikační „pandemie“ širokopásmové kompetence BCA a sítě generace 5G.
Svět telekomunikačních technologií se podobně jako další vyspělé obory potácí v pralese zkratek, ale i zde je možné sledovat dramatický vývoj. BroadBand (BB) je označován anachronismus. Vysokorychlostní přístup k internetu je správný výraz. Zkratka VHCN tak uložila širokopásmové – broadband telekomunikace na smetiště dějin.
Spolupráce v sítích VHCN a robotika patří mezi nástroje pro posílení sdílení informací, péče o pacienta a veřejného bezpečí. Právě technologie v současném zdravotnictví pomáhají držet na uzdě šíření koronaviru. Nemoc oficiálně označovaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO) zkratkou COVID-19 se stává významnou světovou, evropskou, českou i pražskou hrozbou.
Existují však nástroje, které již pomáhají v celosvětovém měřítku rychleji diagnostikovat případy onemocnění koronavirem, poskytovat virtuální péči a předcházet šíření viru v populaci. Na počátku roku otevřelo největší nemocniční centrum v Izraeli, obsluhující více než milión pacientů, program telemedicíny zaměřený na koronavirus. Nástroje telemedicíny mají pacienty fyzicky izolovat a zajistit jim potřebnou lékařskou péči. Program nyní expanduje také do USA. Řada zaměstnanců čínských firem, kteří jsou na základě opatření vlády nebo z vlastní vůle izolováni doma, obrací svoji pozornost k pracovním nástrojům, které nabízejí videokonference. Platforma může být velmi užitečná v karanténních oblastech, neboť umožňuje lidem komunikovat a snížit riziko expozice.
Pomocnou ruku při péči o pacienty podávají také roboti. Lékaři ve významném regionálním lékařském centru ve Washingtonu použili robota pro sejmutí životně důležitých údajů infikovaného člověka stetoskopem a jejich komunikaci prostřednictvím elektronické zdravotní karty (EMR).
Příznaky nakažení koronavirem v lékařských záznamech identifikuje software s funkcemi umělé inteligence (AI). Americká společnost Epic, jejíž elektronické zdravotní záznamy dnes využívá více než 250 miliónů pacientů, na konci ledna aktualizovala ve spolupráci se specialisty na infekční nemoci svůj dotazník prověřující při setkání s lékařem cestovní aktivity pacientů. Cílem je vyhledávání informací z center pro prevenci a kontrolu nemocí, jako je např. ECDC na Státním zdravotním ústavu (SZÚ), a identifikace symptomů, jež by mohly vést k opatřením směřujícím k izolaci.
Také zařízení nositelné elektroniky (wearable electronics) pomáhají při boji s koronavirem tím, že umožňují profesionálům zdravotní péče monitorovat životní funkce a snižují přímý kontakt s nakaženým.
Zakladatel a předseda představenstva čínského internetového obchodu Alibaba, Jack Ma v jednom rozhovoru prohlásil, že nové technologie jako umělá inteligence mohou rozpoutat třetí světovou válku. Dvě světové války byly nejdůležitějším nástrojem jak technologických, tak politických změn ve 20. století. Tento proces je velice dobře ilustrován rychlým vývojem letadel a objevením tanků v první a atomové bomby ve druhé světové válce. Historie podle čínského miliardáře ukazuje, že technologické inovace jsou primárním faktorem, který stojí za globálními konflikty, k nimž patří i soupeření států o převahu v oblasti umělé inteligence.
Světová válka je stresující hrozbou, ale smrtící virová pandemie není o nic lepší. Aktivity související s COVID-19 někteří považují za politický populismus, aneb “snahu o získání voličů údajnou ochranou zájmů obyčejných lidí proti různým ohrožením a prosazováním témat vzbuzujících emocionální reakce veřejnosti”. A nejsou, v České republice zejména, daleko od pravdy.
Nezbytnost přechodu na aktivity typu home office a vzdálenou komunikaci však prověří stav infrastruktury vysokokapacitních sítí elektronických komunikací, bez ohledu na pandémii a populistické klábosení o „výzvách, které stojí před českou ekonomikou v souvislosti se vstupem do digitálního světa“, a ukáže, že je třeba, nejen v přeneseném smyslu slova, „vzít do ruky krumpáč“ a začít prorážet cesty pro kabely s optickými vlákny přípojných a distribučních sítí i pro implementaci sítí 5G. A neotálet, protože jednou by mohlo být také pozdě.
Petr Beneš

 • EU | EK: Nová evropská průmyslová strategie • 10. března 2020 • EK představila novou strategii, která má evropskému průmyslu pomoci zvládnout dvojí transformaci, jednak na klimatickou neutralitu a jednak na vedoucí postavení v digitální oblasti. Stanoví řadu opatření na podporu všech aktérů evropského průmyslu, včetně velkých a malých podniků, inovativních začínajících podniků, výzkumných center, poskytovatelů služeb, dodavatelů a sociálních partnerů. Zvláštní strategie pro malé a střední podniky (MSP) má snížit administrativní zátěž, pomoci mnoha evropským malým a středním podnikům podnikat na celém jednotném trhu i mimo něj a získat přístup k financování a pomoci jim být při ekologické a digitální transformaci v první řadě. Iniciativy rovněž obsahují konkrétní opatření k odstranění překážek a nadměrné byrokracie.
 • EU | Státní podpora: EK schvaluje dánský režim na náhradu škod způsobených zrušením velkých veřejných událostí v důsledku ohniska COVID-19 • 12. března 2020 • (EC) Evropská komise potvrdila, že dánský režim podpory ve výši 91 milionů DKK, který má organizátorům nahradit škodu způsobenou zrušením velkých událostí s více než 1 000 účastníky v důsledku propuknutí choroby COVID-19 je v souladu pravidly podpory EU State aid.
  Jedná se o první a jediné opatření státní podpory oznámené členským státem Komisi v souvislosti s doposud propuknutím choroby COVID-19. Komise schválila režim podle pravidel státní podpory EU do 24 hodin od obdržení oznámení od Dánska. Komise je připravena obdobně spolupracovat se všemi členskými státy. Za tímto účelem Komise zřídila vyhrazené kontaktní místo pro členské státy, které jim poskytne odbornou pomoc.
 • EU | Evropská komise navrhuje limity pro viditelné části malých antén 5G • 12 března 2020 • Malé bezdrátové přístupové body potřebné pro rozmístění 5G sítí by měly být buď neviditelné, nebo namontovány vizuálně nenápadným způsobem. Evropská komise zveřejnila svůj návrh prováděcího nařízení k veřejné konzultaci do 26. března 2020.
 • ČR | Harmonogram výzev OP PIK • Ve středu 4. března 2020 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu plán výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na letošní rok. Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2020.
  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OP PIK) je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2014–2020. Finanční prostředky z něj mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách.
 • ČR | Přenositelnost čísel v Telekomunikačním věstníku • V Telekomunikačním věstníku byla dne 6. března 2020 publikována změna opatření obecné povahy, kterým se stanoví podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel. Ta má návaznost na novelu ZEK účinnou od dubna t. r.
  Ve smyslu článku 5 Přenesení telefonního čísla – lhůta pro realizaci všech úkonů nezbytných pro přenesení telefonního čísla činí dva pracovní dny a začíná běžet ode dne vyrozumění opouštěného poskytovatele služby o žádosti účastníka o přenesení čísla přejímajícím poskytovatelem služby.
 • EU | Ericsson nastiňuje vizi „sklopení energetické křivky 5G“ • 12. března 2020 • (Ericsson) Nový report společnosti Ericsson přináší rozbor konkrétních řešení ke snížení spotřeby energie a emisí uhlíku v mobilních sítích.
  Roční globální náklady na energii pro provozování mobilních sítí se odhadují na přibližně 25 miliard USD (22,1 miliard EUR). Přístup společnosti Ericsson ke snižování spotřeby energie v sítích 5G je založen na čtyřech klíčových oblastech: Příprava sítě (volba výhledového hardware s parametry); aktivace softwaru pro úsporu energie; budování 5G s precizností ( vytváření sítí s optimálním rádiovým řešením ve všech typech základnových stanic); a inteligentní provozování infrastruktury webu.
 • ČR | Rada Českého telekomunikačního úřadu je opět kompletní • Úterý 10. března 2020 • Vláda České republiky jmenovala členem pětičlenné rady ČTÚ dlouholetého pracovníka úřadu Marka Eberta.
 • ČR | CETIN letos investuje do sítě 4 miliardy Kč • 9. března 2020 • (CETIN) Český poskytovatel infrastruktury CETIN plánuje letos do rozvoje své sítě a technologií investovat 4 miliardy korun. Společnost upřednostňuje nasazení optické sítě, upgrade stávající sítě a řešení záležitostí kybernetické bezpečnosti.
 • ČR | Český Vodafone spustí službu Vodafone TV ještě v březnu • Operátor Vodafone Czech Republic uvede celoplošně na trh službu Vodafone TV v březnu, uvádí Mobilmania.cz. Služba je již aktuálně dostupná v dalších zemích pro více než 22 milionů uživatelů.
 • SVĚT | Čínský prodej smartphonů se kvůli Covid-19 zhroutil • 10. března 2020 • (CAICT). Čínská akademie informačních a komunikačních technologií zaznamenala v průběhu měsíce února meziroční pokles prodejů o 54,7 %, přičemž bylo dodáno pouze 6,3 milionu kusů – nejnižší úroveň za únor od doby, kdy CAICT začal zveřejňovat údaje v roce 2012. Za poslední dva měsíce Bylo prodáno 26,7 milionu kusů, což představuje pokles o 42,1 %.
  Čísla CAICT ukázala, že přibližně 8,2 % únorových dodávek uskutečnily nadnárodní společnosti, z nichž lze odhadnout, že dodávky Apple iPhone klesly přibližně o 61 % na 500 000.
 • EU | Ofcom vydal sadu pravidel pro svoji příští aukci spektra • 13. března • Regulátor sdělil, že nebude v dalších krocích aukce zprostředkovatelem při řešení defragmentace spektra ve středním pásmu a nechává to na dohodách o případné „výměně“ mezi operátory. V aukci se bude navyšovat dostupné mobilní spektrum o 18 %, přičemž 80 MHz bude k dispozici v neocenitelném pásmu 700 MHz a 120 MHz v pásmu 3,6–3,8 GHz. Je to samozřejmě dobrá zpráva pro operátory, kteří čelí 40% nárůstu využívaných zákaznických dat.
  Regulátor uvedl, že se snaží zachovat silnou hospodářskou soutěž na trhu tím, že uvalí 37% strop na celkové spektrum dostupné pro jednu společnost.
 • EU | Berec navrhuje definici rychlosti pro pevné vysokorychlostní sítě • 10. března 2020 • Regulátor EU Berec vydal své návrhy pokynů pro definování sítí s velmi vysokou kapacitou. Pro ně počítá s minimální rychlostí přenosu 1Gbit/s. Tyto návrhy jsou přístupné veřejnosti do 24. dubna a Berec si klade za cíl zveřejnit konečnou verzi do prosince.
 • EU | Bezpečnost 5G sítí budeme řešit společně, dohodly se státy Evropské unie. • 11. března 2020 • (EK)Doporučení ale nejsou závazná. Více kontrolovat mobilní operátory, hlídat kvalitu dodavatele 5G technologií i jeho vlastnickou strukturu. To jsou hlavní cíle ze seznamu doporučení, na nichž se 11. 3. shodly státy Evropské unie. Takzvané toolboxy, jak sítě stavět a chránit, podpořila i Evropská komise. Státy ale musí závazně do dubna sdělit, jaká opatření zavedly.
  Na doporučeních – neboli toolboxech – se velkou měrou podílel i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. K hlavním rizikům technické části 5G sítí patří především to, že většina věcí se v nich už bude řešit softwarově. Státy proto musí hlídat, aby zdrojové kódy byly bez chyb. A pokud se nějaká vyskytne, aby byla opravena co nejdříve.
 • EU | Francouzská vláda potvrzuje cíl 100% pokrytí domácností optickými sítěmi FTTH do roku 2025 • 25. února 2020 • Vláda ve svém oznámení potvrdila cíl rozšířit dosah optických sítí tak, aby do roku 2025 byly všechny francouzské domácnosti pokryty službami FTTH. Za tímto účelem budou v rámci nově otevřené aplikace uvolněny finanční prostředky ve výši 280 milionů EUR.
  V celé zemi nyní musí 25 francouzských departementů připravit plán realizace. Někteří senátoři se však domnívají, že bude zapotřebí, aby pro uvedený rozsah implementace vláda poskytla až 600–700 milionů EUR.
 • ČR | Výpadek dodávek elektroniky na český trh nepokryje ani obnovená výroba v Číně • 13. března 2020 • (COMPUTERWORLD) Omezené zásobování obchodů spotřební elektronikou z Číny na český trh teprve dolehne. Většina obchodů zatím prodává ze skladových zásob, musí se ale připravit na důsledky pozastavené výroby způsobené šířením koronaviru. Přestože čínské továrny svou činnost již začínají obnovovat, nové zásoby lze podle distributora elektroniky eD system očekávat až v řádu několika týdnů nebo měsíců. Vybrané zboží by proto mohlo během této doby zdražit až o nižší desítky procent.
 • EU | Švýcarsko pozastaví provoz nových antén 5G kvůli zdravotním obavám • Čtvrtek 13. února • (Total Telecom) Po dokončení loňské výstavby 2 000 antén pro 5G zaslala švýcarská agentura pro životní prostředí Bafu místním orgánům dopis, kterým požádala o ukončení používání všech nových věží 5G. Společnost uvedla, že bude potřebovat jistý čas k vyhodnocení zdravotních dopadů záření 5G na obyvatele.
  Bafu podrobně prozkoumá expozici pomocí adaptivních 5G antén, pokud možno v reálných provozních podmínkách a odvolává se na skutečnost, že v současné době neexistuje mezinárodní standard pro vydání doporučení.
  Do doby než Bafu stanoví kritéria se provozovatelé budou řídit stávajícími předpisy v oblasti radiační expozice, které však ve většině případů použití 5G vylučují.
  Swisscom však sdělil, že bude nadále budovat svoji 5G infrastrukturu, i když nemůže okamžitě plně využívat její plné kapacity.
 • EU | Telecom Italia se připravuje na zřízení nového operátora pevné sítě s KKR – CEO • 12. března 2020 • (TIM) Telecom Italia (TIM) připravuje zřízení nové společnosti „FiberCop“, provozovatele „přístupové optické a měděné sítě“ a prodej 40 procent aktiv soukromé společnosti KKR. CEO Luisi Ubitosti uvedl, že probíhají oddělené diskuse s KKR a s velkoobchodním rivalem Open Fíbre s tím, že chtějí ponechat dveře otevřené „možné konvergenci“ na konci tohoto procesu.
 • SVĚT | Huawei má povolení k prodeji do USA na dalších 45 dní • 11. března 2020 • Spojené státy udělily čínskému telekomunikačnímu gigantu Huawei dalších pro obchodování s americkými společnostmi dalších 45 dní.
  Americké společnosti a obyvatelé jsou v zásadě nuceni najít alternativní dodavatele telekomunikačních zařízení a softwaru Huawei.
  Platnost nové prozatímní licence končí 15. května.
 • EU | Huawei postaví ve Francii továrnu na zařízení 4G / 5G • 28. února 2020 • Huawei představil plány na vysoce automatizovaný výrobní závod ve Francii, na místě, které ještě nebylo zmíněno. Začátkem tohoto měsíce oznámil výkonný ředitel společnosti Huawei France, že společnost si vybrala Evropu jako základnu své první továrny na zařízení 5G mimo Čínu.
  Společnost uvedla ve svém prohlášení, že do zřízení závodu investuje více než 200 milionů EUR a očekává, že vyrobená zařízení budou použita hlavně v Evropě.
  V plánu na výstavbu bude rovněž demonstrační centrum výroby základnových stanic, zavádění softwaru a testování.
  Společnost poskytla ujištění, že bude schopna pokrýt oblasti výzkumu a vývoje, prodeje, nákupu, výroby a logistiky.
  Projekt, u kterého se předpokládá, že bude každoročně generovat produkty v hodnotě 1 miliardy EUR, bude patřit mezi „první implementace pokročilých výrobních technologií v Evropě“ společnosti Huawei
 • EU | Adware tvoří 72 % mobilního malwaru • Statistiky expertů z Avastu ukazují, že mezi říjnem a prosincem 2019 tvořil adware 72 % veškerého mobilního malwaru. Zbývajících 28 % tvořily bankovní trojské koně, falešné aplikace, a tzv. lockery a downloadery.
  Mobilní adware je software, který se zmocní zařízení za účelem spamování uživatele nežádoucími reklamami. Statistiky Avastu ukazují, že adware je rostoucím problémem, protože jeho podíl mezi ostatními typy malwaru za poslední rok vzrostl o 38 %. Existují dva druhy adwaru: Adwarové aplikace, které uživatele obtěžují a rozptylují, a škodlivější typ s názvem ad-clickers nebo také ad-fraud.
 • EU | Vodafone a DT se spojily k pokrytí venkova sítí LTE • 10. března 2020 • (DT) Provozovatelé se dohodli, že pro snažení počtu „šedých míst“ Německa budou sdílet 4 000 základnových stanic LTE. Deutsche Telekom a Vodafone oznámily, že do nového programu sdílení vzájemně zařadí po 2 000 ZS LTE.
  Na konci loňského roku se Deutsche Telekom, Vodafone a Telefonica (O2) dohodly na sdílení 6 000 nových mobilních ZS. Společnost Deutsche Telekom také nedávno podepsala dohodu o sdílení sítě FTTH se soupeřem o vlákno Deutsche Glasfaser v naději, že společně dokážou urychlit německé zavádění vláken a přivést jej na úroveň svých evropských sousedů.
  Očekává se, že projekt sdílení stránek bude dokončen do konce roku 2020.

 

Otázky kladl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Na tomto místě měl být rozhovor s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Vzhledem k velmi vypjaté době, která právě probíhá díky šíření koronaviru jistě pochopíte, proč zde rozhovor s ministrem není. Proto si dovolujeme zveřejnit rozhovor se Svatoslavem Novákem, jednatelem a spoluzakladatelem společnosti MICOS TELCOM, který měl být ve druhém vydání NG/TELEKOMUNIKACE v souvislosti s 30. výročím existence mateřské firmy MICOS.

Více v časopise…

Otázky kladl Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

V objektivním zájmu toho, aby se zlepšilo fungování vnitřního trhu EU, Evropský parlament a Rada přijaly 26. října 2016 směrnici o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, která si klade za cíl sblížit právní a správní předpisy členských států týkající se požadavků na přístupnost webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, a umožnit tak větší přístupnost těchto webových stránek a mobilních aplikací pro uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením. Trend směřující k digitální společnosti poskytuje uživatelům nové způsoby přístupu k informacím a službám a proto poskytovatelé těchto informací a služeb, mezi něž patří subjekty veřejného sektoru, stále více využívají internet k vytváření, shromažďování a poskytování široké škály informací a služeb on-line, které mají pro veřejnost zásadní význam. V kontextu této směrnice EP a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru by se přístupností měly rozumět zásady a postupy, které mají být při navrhování, tvorbě, správě a aktualizacích webových stránek a mobilních aplikací dodržovány tak, aby byly pro uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, přístupnější.
V souladu s tím jsme požádali o názor generálního ředitele a úřadujícího předsedu Maltského komunikačního úřadu (MCA) Jesmonda Bugeju, aby se podělil o své názory na tuto důležitou otázku, jejíž význam s ohledem na další vývoj přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru dále poroste. Pravidelní čtenáři tohoto časopisu si jistě vybaví nedávný rozhovor s tímto úřadujícím předsedou MCA (TELEKOMUNIKACE & ICT – NEXT GENERATI@N TELEKOMUNIKACE, číslo 4/2019, str. 9–25, vyšlo 17. prosince 2019), velmi erudovaným a nesporně respektovaným odborníkem na problematiku elektronických komunikací v rámci Unie a Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací BEREC (The Body of European Regulators for Electronic Communications). Názory a zkušenosti jiných členských států EU jsou totiž nejen zajímavé a poučné, ale především inspirující a stimulující.

Více v časopise…

Autor: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

V předešlém čísle tohoto odborného časopisu (číslo 4/2019, str. 22–25, vyšlo 17. prosince 2019) jsme uveřejnili článek „Britští labouristé slibují, že zajistí všem do roku 2030 širokopásmové připojení zdarma“, který se v souvislosti s předčasnými volbami do Sněmovny obcí (House of Commons) britského parlamentu zabýval jedním bodem volebního manifestu hlavní opoziční strany – Labour Party (aliance sociálních demokratů, demokratických socialistů a odborářů), jímž měl být novátorský počin v době rozvoje moderních komunikací v digitální éře. Labouristé, kteří ovšem ve volbách 12. prosince 2019 utrpěli katastrofální porážku, slibovali, že zajistí všem do roku 2030 zdarma širokopásmové připojení. Provozní náklady veřejné FTTH sítě hodlali pokrýt zdaněním nadnárodních společností, včetně technologických gigantů. Plán měl „zajistit vznik pracovních míst, vyřešit regionální nerovnost a zlepšit kvalitu života v rámci této mise propojující zemi.“
Počátkem tohoto roku představil realističtější plán britský regulátor komunikačních služeb OFCOM1. Bude proto správné jej v rámci možností objektivního porovnání obou koncepcí blíže popsat.

Více v časopise…

Autor: Jan Brouček, AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ®, PROFiber Networking s.r.o.; NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Stále více se hovoří o sítích VHCN (Very High Capacity Networks – sítě s velmi vysokou kapacitou). Téma souvisí s novým kodexem elektronických komunikací [1], s novým programovým obdobím EU, s novými ambicemi a cíli vytyčenými v rámci jednotného digitálního trhu EU. Zatím se tématem VHCN zabývá úzká skupina osob. Časem se ale téma dotkne každého provozovatele sítě, každého poskytovatele připojení k internetu, přímo i nepřímo řady dodavatelů produktů a služeb elektronických komunikací. V neposlední řadě bude mít vliv i na spotřebitele a koncové zákazníky na trhu. Jenom o tom většina z nich ještě neví. Bude to obdobné, jako když se u nás před pěti lety začalo hovořit o vysokorychlostním internetu a sítích NGA.

Více v časopise…

Autor: Ing. Vladimír Petržílka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Politici EU se předhánějí v „přesvědčování“ veřejnosti, že 5G bude telekomunikační řešení všeho – počínaje vizemi o „Průmyslu 4.0“, nové velké průmyslové revoluci, všeobjímající digitalizaci průmyslu a spasení lidstva umělou inteligencí a robotikou vždy a všude. Průměrní mladší obyvatelé české kotliny však stále mají poněkud jiné starosti, zejména, jak si vydělat na bydlení a založit rodinu. Zkusme se na mobilní datové sítě 5G podívat také jejich očima.

Více v časopise…

Autor: Lubomír Bokštefl, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

V poslední době se všichni, kteří hovoří o budoucnosti mobilních datových sítí zaklínají moderním heslem „sítě 5G“. Vypadá to, že sítě páté generace vyřeší všechno, nač si jen lze pomyslet. Počínaje cenou za službu mobilního přístupu k internetu přes „Průmysl 4.0“ a „Chytrá města“ až k aplikacím „AI” – umělé inteligence. Mnohé naznačuje, že cesta k dosažení výše uvedených cílů bude trnitá, dlouhá a protkaná mnoha úskalími, o kterých v současné době toho mnoho ještě ani nevíme.

Více v časopise…

Autor: Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Současné strategické cíle Evropské Unie, s platností i pro ČR, definují požadavky na zajištění dostupnosti připojení koncových bodů sítě NGA (v nové zkratkové terminologii VHCN – Very High Capacity Network, sítě s velmi vysokou kapacitou) minimálně s rychlostí 100 Mb/s pro každého koncového uživatele, s možností zvýšení až na 1 Gb/s. Jedním z hlavních cílů již dříve schválených vládou ČR je rozvoj sítí NGA (Next Generation Access) umožňujících přenosové rychlosti 30 Mb/s do roku 2020 pro všechny obyvatele a minimálně 100 Mb/s pro nejméně polovinu domácností.

Více v časopise…

Autor: Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu pověřený řízením sekce digitalizace a inovací; NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR od února 2020 zahajuje činnost národní kanceláře Broadband Competence Office (BCO), která by měla bezprostředně napomáhat rozvoji vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na území České republiky v kontextu aktivit Evropské unie. Obdobné BCO vznikají v členských zemích Evropské unie, která vysokorychlostní sítě podporuje systémem dotací. Iniciátorem záměru vybudovat síť BCO je Evropská komise, která je považuje za předpoklad udržitelnosti dalšího rozvoje.

Více v časopise…

Otázky kladl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Rozhovor s Petrem Očkem, náměstkem pro řízení Sekce digitalizace a inovací MPO ČR
Vývoj posledních týdnů ukázal nejen na křehkost fungování lidské společnosti, ale poukázal také na význam fungující a vyspělé telekomunikační infrastruktury pro udržitelnost dalšího rozvoje. Přeneseme-li se tedy do sektoru telekomunikací, který spadá kromě mnohého dalšího do kompetence MPO ČR, narazíme v souvislosti s pojmem udržitelnosti na zkratku BCO – Broadband Competence Office, která představuje novou aktivitu EU digitální transformace členských zemí (viz článek na straně 42). Sídlo „kanceláře“ BCO Česká republika je přímo v prostorách MPO.

Více v časopise…

Autor: Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Končící kvartál bývá příležitostí k bilanci a šancí porozumět tomu, jak se naše odvětví po řadě překotných událostí posledních měsíců vlastně formovalo, a co lze alespoň v dohledné budoucnosti očekávat. Přestože v titulcích téměř nepřetržitě prokmitávaly zprávy o zápasech mezi dvěma světovými super-mocnostmi, je vhodné věnovat přiměřenou pozornost i jiným trendům.

Více v časopise…

Autor: CETIN, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Prioritami firmy pro rok 2020 jsou výstavba optiky, maximální zhodnocení stávající infrastruktury a kybernetická bezpečnost.

Více v časopise…

Autor: redakce, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Na 8 otázek redakce odpovídají Jaromír Novák, Michal Čupa a Jiří Šuchman

Více v časopise…

Autor: MICOS TELCOM, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Systém FibeRoadTM je určen pro optické sítě všech typů. Instaluje se do distribučních boxů, pouličních kabinetů nebo vysokokapacitních skříní. Umožňuje všechny konfigurace rozvláknění a umožňuje konektorové spojení přímo v listovacím systému. Je velmi vhodný pro GPON sítě.

Více v časopise…

Autor: Roman Bajčan, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Výstavba 5G infrastruktury v ČR má proti Evropě zpoždění.
Pokulhává i právní a ekonomické zajištění vysokorychlostního internetu!
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) předpokládá vyhlášení aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G na konci června, tedy zhruba s půlročním zpožděním. Veřejnou konzultaci nově navržených podmínek spustil 16. března. Na připomínky mají operátoři měsíc. Do státního rozpočtu by aukce měla podle předpokladů přinést minimálně šest miliard korun. Podmínky aukce podle ČTÚ mají podpořit rozvoj konkurence na mobilním trhu. Kvůli změně podmínek aukce vláda v lednu odvolala tehdejšího předsedu ČTÚ Jaromíra Nováka. Na jeho místo dosadila dosavadní členku rady Hanu Továrkovou. Ta dostala za úkol přivést na trh čtvrtého operátora. K plánované aukci frekvencí 5G sítí se vyjádřili i panelisté odborné konference na téma „Právo a 5G sítě“, která proběhla začátkem roku v hotelu Mandarin Oriental.

Více v časopise…

 

2019 – 04

Vážení čtenáři, rok 2019 se nemilosrdně blíží ke svému zániku a my všichni jsme starší zase o rok. Včetně časopisu NEXT GENERATION@Telekomunikace, který tímto číslem slaví své tříleté výročí vydávání v kompletně modernizované verzi. Navazujeme však na více než šestapadesátiletou historii časopisu Telekomunikace vydávaného kdysi Správou pošt a telekomunikací. Takže co v posledním vydání letošního roku najdete:

Významným tématem západního světa je kybernetická bezpečnost budoucích sítí 5G. Nové digitální technologie umí takové věci, že i zdatný odborník žasne. Proto musí být i uživatelé těchto technologií na takové odborné úrovni, aby ochránili nejen své investice, ale zejména data svých klientů a zabezpečili své sítě proti vlivu jakéhokoli kybernetického nebezpečí. A o tom pojednává první rozhovor s panem Mika Lauhdem, viceprezidentem společnosti Huawei Technologies pro kybernetickou bezpečnost.

S ohledem na nástup nové Evropské komise do funkce, a také vrcholící fázi příprav transpozice Evropského kodexu pro elektronické komunikace, jsme pro toto číslo časopisu připravili dva rozhovory se zahraničními představiteli v odvětví elektronických komunikací – výkonným ředitelem Maltského komunikačního úřadu Jesmondem Bugejou a bývalým výkonným ředitelem telekomunikačních a poštovních služeb Rakouského regulačního úřadu pro vysílání a telekomunikace a předsedou Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) pro rok 2018. Pohled dvou zkušených zahraničních představitelů na problematiku a úroveň regulace sítí a služeb elektronických komunikací doplňujeme stručnou informací o plánech britských labouristů „převést části BT týkající se širokopásmového připojení do veřejného vlastnictví, se zárukou pracovních míst pro všechny pracovníky v existující širokopásmové infrastruktuře a maloobchodních širokopásmových službách“ a souvislostech tohoto rozhodně ničím originálního projektu, který byl sepsán jako součást předvolebního manifestu této britské politické strany. Tak trochu jsme si s autorem tohoto článku zavzpomínali na časy, kdy naše oborové asociace se postavily proti politickým ambicím poskytovat některým městům internet zadarmo v rámci předvolebních bojů. A to ještě za využití místních dotací.

Podíváme se také na situaci dotací do sítí elektronických komunikací v rámci OP PIK. V současné době Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR finišuje vyhodnocení projektů podaných do II. Výzvy programu podpory Vysokorychlostní internet. Do této výzvy se přihlásilo více než deset podnikatelských subjektů se skoro čtyřmi desítkami projektů v celkové hodnotě dosahující téměř jeden a půl miliardy korun. Otázkou však zůstává, zda opravdu tento projekt má ještě nějaký význam a pomůže lidem a firmám v tzv. bílých oblastech. Je velkou škodou, že tento projekt se nemohl realizovat mnohem dříve. Před čtyřmi lety by tyto dotace mohly být opravdu užitečně využity. Snahy Ministerstva vnitra získat kontrolu nad penězi z dotací a možná i zbytečný boj provozovatelů wifi sítí proti velkým hráčům na telekomunikačním trhu významně posunuly termíny čerpání. Za zmínku také stojí příprava v pořadí třetí výzvy programu, která bude zacílena na podporu zavedení a naplnění daty tzv. digitálních map technické infrastruktury, které by měly usnadnit, zrychlit a tím i zlevnit investiční přípravu výstavby sítí.

Budování sítí 5G…hodně se o nich mluví, ale málo se o nich ví. Proto si přečtěte článek, který shrnuje obsah workshopu na téma „Co jsou 5G sítě?“ A k tématu 5G precizně navazuje poslední článek v našem časopisu „Ericsson Mobility Report 2019 očekává, že se 5G rozšíří rychleji, než jsme čekali.“

Vážení a věrní čtenáři, za tým, který připravuje vydávání časopisu NEXT GENERATION@Telekomunikace, Vám přejí kouzelné, bezstresové Vánoce a šťastný celý nový rok!
Tvůrci časopisu: Petr Beneš, Honza Vašátko, Zdeněk Vaníček, Otakar Novák, Tomáš Sedláček.
Jim a všem kdo poskytli rozhovory a články děkuji z celého srdce.

Svatoslav Novák

 • EU | Evropští CEO telekomunikací požadují koordinovanou digitální politiku. Šéfové evropských telekomunikací požadují přijetí opatření na podporu inovací a snížení nákladů na zavádění sítí.
  V prohlášení zveřejněném Evropskou asociací provozovatelů telekomunikačních sítí (ETNO) a podepsaném 20 čelnými představiteli telekomunikací signatáři uvedli: „Rozsáhlé využívání digitální infrastruktury nové generace a rozvoj nových digitálních služeb podporovaných touto infrastrukturou budou základem pro dosažení ambiciózních sociálně-ekonomických cílů Evropy.“
  Lídři představují čtyři klíčové oblasti zaměření a to včetně koordinace evropské digitální politiky v Evropě s cílem, aby evropské podniky mohly spolupracovat a konkurovat globálně.
  Tím sdělují, že pro inovace v rámci Evropy je zapotřebí větší podpora inovacím, zejména v oblastech dat, IoT a AI.
  V prohlášení naléhají na tvůrce politik, aby odstraňovali překážky při výstavbě gigabitových sítí a významně stimulovali investice, což rovněž zahrnuje dlouhodobý pohled na hodnotu spektra.
  Šéfové telekomunikačních společností se domnívají, že na stávajícím roztříštěném evropském telekomunikačním trhu je nutné zahájit jednání, která povzbudí investory k budování telekomunikační infrastruktury jak na národní, tak i přeshraniční úrovni, k čemuž náleží i optimalizace efektivity sdílením mobilních sítí.
  Tato výzva přichází v době, kdy se role ujímá nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.
  „Jsme připraveni spolupracovat se všemi společenskými činiteli a s novým vedením v Evropském parlamentu, Evropské komisi a Evropské radě, aby se ambice proměnily ve skutečnost,“ uvedlo ETNO v prohlášení.
 • SVĚT | T-Mobile USA spouští celostátní 5G síť. Společnost T-Mobile USA uvedla, že spustila první celostátní síť 5G v zemi, která pokrývá více než 200 milionů obyvatel a více než 5 000 měst po celé zemi. Síť 5G pokrývá více než 1 milion čtverečních kilometrů, z toho většinu ve venkovské Americe.
  Současně uvede od 6. prosince na trh dva nové 5G smartphony, OnePlus 7T Pro 5G McLaren a Samsung Galaxy Note10 + 5G.
  T-Mobile zveřejnil interaktivní 5G mapu na t-mobile.com/5Gmap, takže zákazníci mohou v detailu zjistit stav 5G pokrytí v jejich okolí.
 • EU | Superpočítače EU – první výzva k pořízení špičkových superpočítačů v Evropě. Evropský společný podnik pro výpočetní techniku s vysokým výkonem (EuroHPC JU) zahájil v listopadu výběrové řízení na pořízení tří superpočítačů světové úrovně do Finska, Španělska a Itálie.
  Poptávaná jsou zařízení a instalace tří exascale superpočítačů, schopných provádět více než 150 Petaflopsů nebo více než 150 milionů miliard výpočtů za sekundu. Odhadovaná celková hodnota výzvy je 415 910 000 EUR. Zadání je rozděleno do tří částí:
  Část č. 1 se týká superpočítače „Lumi“ EuroHPC, který bude hostit finské středisko pro vědu a bude instalován ve svém datovém centru v Kajaani (Finsko). Předpokládá se maximální rozpočet 144 500 000 EUR.
  Část č. 2 se týká superpočítače „MareNostrum 5“ EuroHPC, který bude postaven v Barceloně. Předpokládá se maximální rozpočet 151 410 000 EUR.
  Část 3 se týká superpočítače „Leonardo“ EuroHPC v Boloni. Předpokládá se maximální rozpočet 120 000 000 EUR.
  Uzávěrka výzvy je 3. ledna 2020, 17:00 SEČ / Brusel.
  Zbývajících pět superpočítačů typu petascale (schopné provádět více než jeden Petaflop nebo 1 milion miliard výpočtů za sekundu) bude umístěno v superpočítačových centrech:
  Sofiatech, Bulharsko
  IT4Innovations National Supercomputing Center, Česká republika
  Luxprovide, Lucembursko
  Minho Advanced Computing Center, Portugalsko
  IZUM, Slovinsko.
 • SVĚT | FCC připravuje zákonné požadavky na ukončení povinnosti sdílení měděné infrastruktury. Federální komunikační komise (FCC), vydala Oznámení o navrhovaném zákonodárství (NPRM), s tím, že zvažuje ukončení nebo snížení současné povinnosti provozovatelů infrastruktury měděných sítí k prodeji nebo pronájmu potenciální konkurenci.
  FCC zavedla povinnost sdílení (unbundling) v zákonu o telekomunikacích z roku 1996 na podporu hospodářské soutěže při poskytování telekomunikačních služeb. FCC však předpokládá, že tyto požadavky již neodrážejí současný stav hospodářské soutěže v oblasti služeb. Provozovatelé infrastruktury mědi nyní čelí konkurenci prostřednictvím dalších různých mechanismů a typů služeb, dodává FCC.
 • SVĚT | ITU identifikuje nová pásma pro 5G, postupy pro satelitní operátory LEO. Podpisy závěrečných aktů Světové radiokomunikační konference ITU (WRC-19) v egyptském Sharm el-Sheikhu potvrdily určení dalších kmitočtových pásem pro 5G a zavedení regulačních postupů pro megakonstelace satelitů na nízké oběžné dráze (LEO).
  Konference identifikovala další globálně harmonizovaná frekvenční pásma pro mezinárodní mobilní telekomunikace (IMT), včetně IMT-2020, jinak známá jako 5G mobile. Konkrétně byl další prostor pro IMT určen v pásmech 24,25–27,5 GHz, 37–43,5 GHz, 45,5–47 GHz, 47,2–48,2 a 66–71  Rozhodnutí umožní další vývoj v mobilním připojení, masivní strojovou komunikaci a ultra spolehlivé komunikace s nízkou latencí.
 • SVĚT | FCC zakazuje použití prostředků USF pro zařízení Huawei, ZTE. Federální komunikační komise (FCC) v pátek 29. 11. jednomyslně hlasovala o zákazu používání dolarů Universal Service Fund (USF) na nákup telekomunikačních zařízení a služeb od dodavatelů, kteří představují rizika pro národní bezpečnost, konkrétně čínské Huawei a ZTE.
  Roční objem 8,5 miliard z USD USF dotuje zavedení širokopásmového připojení v USA prostřednictvím čtyř samostatných programů, a poskytuje prostředky k pokrytí venkovských nebo nedostatečně pokrytých oblastí země.
 • SVĚT | Huawei chce přesunout své americké operace do Kanady. Čínský technologický gigant Huawei je podle zakladatele společnosti Ren Zhengfei připraven přesunout své operace v USA do Kanady.
  V rozhovoru pro kanadské noviny Globe a Mail uvedl Zhengfei, že Huawei učiní krok poté, co se USA rozhodne vyjmout Huawei kit ze svých rurálních pevných sítí.
  „Centrum výzkumu a vývoje společnosti Huawei bude přesunuto ze Spojených států a to přemístěním do Kanady,“ řekl Ren Globe and Mail.
  Společnost Huawei v posledních měsících výrazně snížila své operace v USA poté, co ji vláda USA na začátku tohoto roku umístila na seznam zakázaných subjektů. Během této doby počet zaměstnanců v zařízení klesl z 600 zaměstnanců na 250.
 • SVĚT | Huawei bude bojovat proti rozhodnutí FCC o venkovských dotacích v USA. Zprávy v tisku naznačují, že Huawei zahájí právní kroky v USA již od 9. 12.
  Společnost Huawei bude podle zpráv v tisku zpochybňovat rozhodnutí Federální komunikační komise k zakázu přístupu zákazníků společnosti Huawei k fondu ve výši 8,5 miliard USD, který má posílit připojení venkova v USA.
 • SVĚT | Projekt, který staví Irsko na světovou scénu. V Irsku byl schválen plán k „ukončení digitální propasti“ vysokorychlostního připojení v objemu 3 miliard EUR, a to s příslibem, že z vysokorychlostního připojení bude mít prospěch 1,1 milionu lidí.
  Projekt bude zahrnovat položení 146 000 km optického kabelu pro pokrytí cca 537 000 objektů v oblasti jejich zavádění. Jde o oblasti, ve kterých vysokorychlostní připojení není v současnosti komerčně dostupné.
  Úplné zavedení optických kabelů na 96 % irského území bude trvat pět až sedm let. National Broadband Ireland sděluje, že do konce roku 2021 bude vláknem připojeno 250 000 venkovských obyvatel.
 • EU | Zahájení výroby vláken Singlemode v německé Jeně. Ředitelé společnosti j-fiber Hengtong GmbH, Dr. Ulrich Lossen a Qiang Wang s mnoha hosty z politiky a průmyslu otevřeli nová výrobní zařízení v Jeně pro výrobu optických vláken pro telekomunikační a datové sítě.
  Instalace nových, 30 metrů vysokých tažných věží proběhla teprve před několika týdny.
  j-fiber GmbH je jedním z předních světových výrobců vláken Multimode pro použití v moderních datových centrech a má více než 40 let zkušeností s výrobou optických vláken. j-fiber a její dceřiné společnosti zaměstnávají v Jeně asi 200 lidí.
 • EU | Státní podpora: Komise schvaluje německý systém vysokorychlostních sítí v Bavorsku. Evropská komise schválila v souladu s pravidly EU pro státní podporu bavorský systém pro zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou v Bavorsku. Podpora přinese zákazníkům velmi rychlé připojení v oblastech, kde je trh neposkytuje. Na rozdíl od pilotního projektu, do kterého bylo zapojeno pouze šest obcí, se tento režim vztahuje na celé Bavorsko.
  Nová síť bude schopna nabídnout rychlosti 200 megabitů za sekundu pro domácnosti a 1 gigabit za sekundu pro společnosti a veřejné instituce.
  Z projektu jsou vyloučeny oblasti, kde existují paralelně dvě nebo více sítí poskytujících paralelní rychlé širokopásmové připojení (30 Mbit/s nebo více).
  Podpora bude poskytována na základě otevřených, průhledných a nediskriminačních nabídkových řízení, bez ohledu na použité technologie.
 • SVĚT | China Mobile usiluje o získání 70 milionů uživatelů 5G do konce roku 2020. Operátor China Mobile spustil počáteční nabídku 5G v říjnu 2019. Ta má podle zprávy čínských novin China Daily má za cíl zřídit do konce roku 2029 70 milionů uživatelů 5G. China mobile rovněž odhaduje, že do konce roku prodá asi100 milionů mobilních telefonů s podporou 5G.
  Počáteční spuštění 5G China mobile bude technologicky pokrývat 50 000 základnových stanic v 50 městech po celé Číně. Pro pokrytí populace 1,4 miliardy lidí, rozložené na 9,5 milionech kilometrů čtverečních by tři velcí čínští provozovatelé sítí měli v zemi postavit celkem přes milion základnových stanic 5G.
  Odhaduje se, že 500 milionů Číňanů žije v těžko dostupných venkovských oblastech.
 • EU | Německo začíná přidělovat 5G frekvence pro průmyslové areály. Německé spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky uvedlo, že společnosti mohou začít používat 5G frekvence v rozsahu 3,7 GHz až 3,8 GHz v průmyslových areálech. Lokální frekvence umožňují firmám budovat vlastní sítě. Dosud byly společnosti při budování sítí závislé na poskytovatelích telekomunikací.
 • EU | EU zkoumá, jak Google, Facebook shromažďují data. Evropské orgány pro hospodářskou soutěž vyšetřují shromažďování údajů společnosti Google, potvrdila 3. prosince Evropská komise agentuře Reuters. Hledá informace z trhu o tom, jak a proč Google shromažďuje data, jako součást probíhajícího předběžného šetření. Podobná sonda byla zahájena na Facebooku, hlásila CNBC.
 • SVĚT | USA plánují sankce proti Francii za daň z digitálních služeb. USA hrozí obchodními sankcemi proti Francii, protože jejich daň z digitálních služeb se nespravedlivě zaměřuje na americké společnosti jako Google, Facebook, Apple a Amazon. Americká vláda uvedla, že zvažuje podobné kroky proti Rakousku, Itálii a Turecku.
 • EU | Orange Poland má v síti FTTH 500 000 uživatelů. Společnost Orange Poland oznámila, že její účastnická základna FTTH překročila číslo 500 000. Nejvíce uživatelů je ve Varšavě, Wroclavi, Krakově, Štětíně a Lodži.
  V národním měřítku vzrostlo využití sítě FTTH na 12,5 %.
  Jean-François Fallacher, prezident společnosti Orange Polska, komentoval tento vývoj a řekl: „Prvních sto tisíc uživatelů jsme získali dva roky po spuštění nabídky a posledních za pouhých sedm měsíců“.
  Optická síť společnosti Orange Polska v současné době pokrývá přes 4 miliony domácností a podniků ve 142 městech.
 • SVĚT | Telefonica odhaluje pětibodový plán na zvýšení výnosů o 2 miliardy EUR. Mezinárodní telekomunikační gigant Telefonica představil pětibodový plán na zefektivnění svých obchodních operací s cílem do roku 2022 vygenerovat nové příjmy ve výši 2 miliard EUR. Společnost zaměří budoucí investice na své klíčové trhy ve Španělsku, Brazílii, Velké Británii a Německu. I když Telefonica působí na 14 různých trzích po celém světě, tato 4 místa představují 80 % celkových příjmů společnosti.
  Společnost vytváří nové obchodní jednotky Telefonica Tech, Telefonica Infra a Telefonica Latam (Telefonika v Brazílii však zůstane samostatným subjektem). HQ připravuje celkové předefinování organizačního modelu společnosti
 • EU | Orange uvede na trh vlastní značkový 5G chytrý telefon. Orange přináší na trh první evropský 5G operátorský telefon pod označením Neva Jet. Bude zpočátku k dispozici ve stávajících sítích 3G a 4G a na trhu poprvé v Polsku. Poté bude k dispozici v komerčních 5G sítích Orange po celé Evropě.
  Smartphone běží na operačním systému Android Pie a je dodáván s 6,47 palcovou obrazovkou bez okrajů s plnou definicí HD + a integrovanými funkcemi AI, např. správa souborů, korekce obrázků, prioritizace telefonních zdrojů a rozpoznávání obličeje. Nabízí skener otisků prstů na displeji, 128 GB RAM a trojitý fotoaparát.
 • EU | Labouristický vůdce Jeremy Corbyn slibuje bezplatné univerzální vysokorychlostní připojení. Labouristická strana se zavázala, že do roku 2030 poskytne zdarma optické vysokorychlostní připojení všem, pokud vyhraje ve Velké Británii příští měsíc všeobecné volby. Toho by bylo dosaženo převedením části BT do veřejného vlastnictví a vytvořením nové britské společnosti British Broadband.
  Labouristé tvrdí, že by zavedení univerzálního vysokorychlostního připojení do roku 2030 stálo přibližně 20 miliard GBP a Corbyn dodal, že se tato služba stane „naší cennou veřejnou institucí pro 21. století“.
 • SVĚT | Twitter spouští Twitter Privacy Center, aktualizuje globální zásady ochrany osobních údajů a mění mezinárodní účty. Twitter uvedl, že jeho práce v oblasti soukromí se zaměřuje na tři oblasti: stanovení „technického dluhu“ nebo přizpůsobení starších systémů současným standardům ochrany soukromí; zabudování soukromí do uváděných produktů (soukromí podle návrhu); a udržování odpovědnosti společnosti vůči svým uživatelům a jejich datům.
 • EU | Německá vláda hodlá investovat do roku 2024 1,1 miliardy EUR na pokrytí celého území mobilním signálem prostřednictvím veřejné společnosti. Německá vláda vypracovala řadu bodů definujících strategii mobilní sítě. Plán počítá s investicí 1,1 miliardy EUR do roku 2024 na pokrytí tzv. bílých míst. Vláda plánuje vybudovat 5 000 mobilních věží prostřednictvím veřejné infrastrukturní společnosti, jejímž úkolem bude rozšíření sítě v oblastech, kde není pro soukromé operátory lukrativní investovat. Společnost pro veřejnou infrastrukturu obdrží od státu dotace v hodnotě 5 milionů EUR, aby mohla rozběhnout činnosti příští rok od třetího čtvrtletí, uvádí zprávy Wiwo.de.
 • EU | Polsko očekává, že v rámci programu EU POPC Bis získá 2 miliardy EUR. Polské ministerstvo digitalizace očekává, že země utratí více než 2,2 miliardy EUR na operační program spolufinancovaný EU Digital Poland Bis (POPC Bis), uvádí Rp.pl. Dosud není známo, kolik EU Polsku na období 2021–2017 přidělí. Nicméně interinstitucionální jednání o použití těchto prostředků již v zemi začala.
 • EU | Rakousko by mohlo mít v příštích 3 letech 300 000 optických přípojek. V příštích třech letech by mohlo být v Rakousku ve venkovských oblastech připojeno vláknem 300 000 domácností a společností, uvedla regionální společnost poskytující infrastrukturu noGIG, která citovala údaje představené na CMG Fiberday 2019 v Grazu. To znamená vynaložení investice v celkové výši 600 milionů EUR. V současné době je již připojeno prostřednictvím FTTH nebo FTTB přibližně 340 000 domácností a společností, tj. asi 7,4 % z jejich celkového počtu.
 • SVĚT | Trh FTTH / B by měl do roku 2025 růst o 16,8 miliard USD s 15 % CAGR. eograficky vzato Spojené státy si podle analýz budou v prognózovaném období udržovat 13,3% růstovou dynamiku. V Evropě přidá Německo více než 651,3 milionů USD a v příštích 5 až 6 letech si udrží svůj vliv. Z trhů „zbytku Evropy“ přijde předpokládaná poptávka v hodnotě 543 milionů USD. V Japonsku se očekává, že vysokorychlostní připojení dosáhne ke konci analyzované periody velikost 781,6 milionu USD.
  Druhá největší ekonomika na světě a nový hráč na globálních trzích Čína zatím vykazuje potenciál růstu v příštích několika letech na úrovni 19,2 % a přibližně 4,1 miliardou USD.
 • EU | Investiční fond EU pro umělou inteligenci a blockchain investuje v roce 2020 100 milionů Eur do startupů. Nový investiční fond pro umělou inteligenci a blockchain byl spuštěn začátkem tohoto roku a bude financovat rozvoj vysoce inovativních společností v oblasti umělé inteligence a blockchainu k širšímu přechodu k vytvoření dynamického inovačního ekosystému v celé EU. První fáze fondu AI a blockchainu, který je provozován Evropským investičním fondem, poskytne v roce 2020 na podporu společností působících v tomto odvětví 100 milionů EUR. Více informací o tom, jak požádat o financování, bude k dispozici na stránkách Evropské komise.
 • EU | Evropská investiční banka (EIB) poskytla společnosti Deutsche Telekom půjčku v objemu 250 milionů EUR na investice na rozšíření sítě 5G. Cílem projektu Telekomu je zlepšit pokrytí 5G až na 98 procent populace, zejména konkrétními opatřeními v lokalitách, kde jsou železniční tratě a dálnice. Deutsche Telekom se bude již v letošním roce muset připravit na spuštění služeb nasazením anténních systémů 5G, malých buněk a instalací optických připojení k mobilním věžím.
  Celkové náklady projektu jsou přibližně 863 milionů EUR. Výsledkem by měla být zvýšená kapacita, rychlost a kvalita služby 5G. Půjčka byla poskytnuta v rámci přidělených nových kmitočtů pro 5G. EIB již tuto půjčku Deutsche Telekom na investice do rozšíření sítě 5G schválila, ale částku nezveřejnila.
 • EU | Španělsko překročilo ve druhém čtvrtletí 10 milionů přípojek s přístupem nad 100 Mbit/s. Podle zprávy regulačního orgánu pro komunikaci, CNMC mělo na konci druhého čtvrtletí roku 2019 přístup více než 10 milionů Španělů k pevnému vysokorychlostnímu připojení rychlostí 100 Mbit/s a vyšší. Tento počet se oproti stavu na konci června 2018 téměř zdvojnásobil. Dalších 1,4 milionů linek umožňuje na konci druhého čtvrtletí 2019 připojení rychlostí od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s, plus 2,7 milionu linek ADSL nabízejících rychlosti mezi 10 až 30 Mbit/s. Počet instalovaných přístupů NGA vzrostl na 59,4 milionu, meziročně s růstem o 13,5 procenta, v přístupu FTTH přibližně 48,7 milionu (ve srovnání se 41,5 milionu v červnu 2018).
  Operátoři (Movistar, Orange a Vodafone) měli na celkovém počtu pevných vysokorychlostních linek ve Španělsku na konci druhého čtvrtletí podíl 86,9 procenta, což byl meziroční pokles o 3 procentní body za rok díky nárůstu podílu skupiny Masmovil na 8,1 procenta trhu.

Autor: Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-04.

Technologie 5G se stane jedním ze stavebních kamenů naší budoucí světové digitální společnosti. Přechod na technologii 5G však bude provázen mnohem významnějšími změnami než nástup kterékoliv jiné generace mobilních komunikačních sítí. Zajištění kybernetické bezpečnosti se stane globálně kritické pro služby poskytované ve veřejném sektoru i v podnikání. Potvrzuje to i shoda okolností, kdy ve chvíli finalizace tohoto exkluzivního rozhovoru s panem Mika Lauhdem, viceprezidentem společnosti Huawei Technologies pro kybernetickou bezpečnost, jenž nedávno navštívil Českou republiku, probíhá v Oulu ve Finsku první světový 5G Cyber Security Hackathon.

Více v časopise…

Autor: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-04.

S ohledem na nástup nové Evropské komise do funkce, a také vrcholící fázi příprav transpozice Evropského kodexu pro elektronické komunikace, jsme pro toto číslo časopisu připravili dva rozhovory s významnými zahraničními představiteli v odvětví elektronických komunikací – výkonným ředitelem Maltského komunikačního úřadu (Malta Communications Authority) Jesmondem Bugejou a bývalým výkonným ředitelem telekomunikačních a poštovních služeb Rakouského regulačního úřadu pro vysílání a telekomunikace (Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH) a předsedou Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) pro rok 2018 Johannesem Gunglem.

Pohled dvou zkušených zahraničních představitelů na problematiku a úroveň regulace sítí a služeb elektronických komunikací doplňujeme stručnou informací o plánech britských labouristů „převést části BT týkající se širokopásmového připojení do veřejného vlastnictví, se zárukou pracovních míst pro všechny pracovníky v existující širokopásmové infrastruktuře a maloobchodních širokopásmových službách“ a souvislostech tohoto rozhodně ničím originálního projektu, který byl sepsán jako součást předvolebního manifestu této britské politické strany.

Navazujeme tím jednak na systematický pohled týkající se nové evropské právní úpravy elektronických komunikací, kterému se dlouhodobě věnujeme, jednak přinášíme pro porovnání a také oživení zahraniční zkušenosti ze tří evropských států, které jsou dosud členy Evropské unie. Čtenáři tím poskytujeme možnost srovnání a věříme, že také zároveň obohacujeme zaměření NEXT GENERATI@N TELECOMMUNICATIONS.

Více v časopise…

Autor: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-04.

V souvislosti s předčasnými volbami do Sněmovny obcí (House of Commons) britského parlamentu zveřejnila hlavní opoziční strana – Labour Party (aliance sociálních demokratů, demokratických socialistů a odborářů) – volební manifest, který obsahuje směsici obvyklých a také rádoby netradičních slibů. Není účelem tohoto článku se podrobně tímto dokumentem zabývat jako celkem (koneckonců vznikl ještě před volbami 12. prosince 2019), ale jeho jedním bodem, který se sice „tváří“ jako novátorský počin v době rozvoje moderních komunikací v digitální éře. Není ale ničím novým; stačí například porovnat stařičký projekt jedné pražské části z roku 2006 pracovně nazývaný „bezdrátový internet zdarma“.

Více v časopise…

Autor: Lubomír Bokštefl, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-04.

V současné době Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR finišuje vyhodnocení projektů podaných do II. Výzvy programu podpory Vysokorychlostní internet. Do této výzvy se přihlásilo více než deset podnikatelských subjektů se skoro čtyřmi desítkami projektů v celkové hodnotě dosahující téměř jeden a půl miliardy korun. Skvělou zprávou je, že předložené projekty mají vysokou technickou úroveň, bohužel v administrativních částech povinných dokumentů přikládaných k žádostem se někteří zpracovatelé poněkud „ztratili“. Je škoda, že nebylo možné do finálního kola hodnocení postoupit všechny projekty.

Více v časopise…

Autoři: Jan Brouček, Jiří Mišurec, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-04.

Co jsou 5G sítě? Hodně se o nich mluví, ale málo se o nich ví.
Mobilní sítě 5. generace jsou tématem hodně skloňovaným. Ve většině případů se však mluví o jejich aplikacích, o výhodách, které přinesou zákazníkům. Mnohem méně se však už mluví o technických parametrech, o technologiích anebo technických řešeních, jak vysněných cílů dosáhnout. Diskuse na téma 5G je dosud v řadě případů více marketing a PR než diskuse o technice. Chybí seriózní úvahy o technickém řešení, a z toho vyplývající diskuse o podmínkách výstavby a provozu 5G sítí. Právě tento nedostatek informací a chybějící technická diskuse přinutily organizátory workshopu uspořádat akci zaměřenou na toto významné a nové téma.

Více v časopise…

Autor: Olga Müllerová, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-04.

29. ročník konference Radiokomunikace proběhl ve dnech 15. až 17. října tradičně v Pardubicích, v prostorách Domu kultury Dukla a s organizačním zajištěním vzdělávací agentury UNIT. Během posledních let se konference stala známým a významným setkáním odborníků a odborné veřejnosti z oblasti rozhlasového a televizního vysílání, mobilní a satelitní komunikace a aplikací radiotechniky v České republice, i s účastí ze Slovenska.

Více v časopise…

Autor: Micos Telcom, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-04.

MTeH mini je jednoduchý optický rozvaděč určený k instalaci uvnitř budov. Velmi vhodný je jako patrový rozvaděč ve větších budovách, kde ho díky menší velikosti můžeme umístit přímo do stoupačky. Na patře pak slouží pro připojování zákazníků. Pro riser kabel můžeme využít vertikální prostup. Rozvaděč umožňuje připojování zákazníků jak konektorovým spojením, tak svařovacím. V případě svařovacího můžeme připojit až 12 účastnických kabelů

Více v časopise…

Autor: Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-04.

Nejnovější zpráva společnosti Ericsson o mobilitě společnosti ukazuje, že 5G má potenciál pokrýt do roku 2025 až 65% světové populace a zpracuje 45 % globálních mobilních dat.
V pondělí (25. listopadu) byla zveřejněna zpráva, ve které Ericsson očekává ke konci roku 2025 až 2,6 miliardy uživatelů 5G. Prognóza na období příštích šesti let vychází ze zvyšující se dynamiky odvětví telekomunikací a zaměřuje se na působení nové technologické generace na změny v naší společnosti.
Prognóza technického vývoje ukazuje, že již ke konci letošního roku bude k síti 5G připojeno 13 milionů uživatelů a to především v důsledku nynějšího vývoje taženého Čínou a Jižní Koreou.

Více v časopise…

 

2019 – 03

Začátek posledního čtvrtletí roku 2019 se odehrál ve znamení horečných aktivit spojených s rozvojem sítí pro vysokorychlostní připojení k Internetu.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR uspořádalo již 17. září v Praze konferenci na téma „Vysokorychlostní internet a pokrytí bílých míst na mapě České republiky“. Prakticky vzápětí MPO zahájilo 3. října veřejnou konzultaci k navrhovanému rozsahu oblastí – souboru základních sídelních jednotek, ve kterých bude možné realizovat výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu s podporou z veřejných zdrojů, v rámci připravovaného dalšího kola výzvy „Vysokorychlostní internet“ z programu OP PIK.
Veřejná konzultace je organizována za účelem zajištění ochrany již existujících nebo prokazatelně plánovaných investic výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu v jednotlivých oblastech a bude otevřena až do 3. prosince letošního roku.
Zmíněné další kolo výzvy bude zaměřeno na podporu výstavby a modernizace sítí s cílem zajištění vysokorychlostního přístupu k internetu s parametry definovanými v Národním plánu rozvoje sítí nové generace NGA pro ty lokality, kde dosud vysokorychlostní přístup k internetu v parametrech definovaných tímto plánem není k dispozici a nebude v nejbližší budoucnosti dostupný. Ministerstvo průmyslu a obchodu požádalo o doložení harmonogramu výstavby sítí, aby bylo možné záměry podnikatelů do budoucna lépe ochránit, včetně možnosti ověřování, či podpory průběhu jejich realizace.
Sítě NGA se rovněž stávají součástí stále častěji diskutovaného tématu udržitelnosti. Pracovní skupina Smart Life České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj České manažerské asociace při příležitosti letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 8. října představila „Strategii implementace sítí 5G v České republice“. V rámci panelové diskuze významných odborníků zde Petr Očko, náměstek Sekce digitalizace a inovací MPO uvedl národní vizi rozvoje sítí 5G, které výrazně přispějí k digitalizaci státu a přinesou nové možnosti aplikací Internetu věcí nejen v průmyslové výrobě, ale také v dopravě a infrastruktuře chytrých měst, v inteligentních domácnostech, ve zdravotnictví i v dalších oborech včetně zemědělství a zpracování odpadů s ohledem na cirkulární ekonomiku.
Základním předpokladem úspěšného fungování sítí 5G nicméně je rozvoj pevných optických sítí. Objemy dat, které budou sítěmi 5G přenášeny znamenají zásadní zvýšení nároků na infrastrukturu optických sítí. Pevné a mobilní sítě tak začínají tvořit organický celek. Nastupuje nová vlna konvergence, kdy pevné a bezdrátové sítě začínají tvořit organický celek – rozsáhlou komunikační platformu, která podpoří nové příležitosti pro průmysl ČR a stimuluje rozvoj koncepcí Smart Cities a Smart Regions na kvalitativně vyšší úrovni. Stát má připravenu strategii zavádění sítí 5G, která bude podporovat inovační centra a zavádění nových technologií.
Stále častěji se mluví o výjimečném postavení České republiky v oblasti rozvoje umělé inteligence (AI). S tím souvisí i pohyb ve virtuálním prostředí zrcadlícím náš reálný svět a související fenomén virtuální (VR) a rozšířené reality (AR). Bez optických sítí nemohou tyto koncepty fungovat, telekomunikační infrastruktura se tak stává stejně důležitá jako energetická. A největší část potenciálu sítí 5G spotřebují právě aplikace umělé inteligence…
Na závěr si neodpustím jednu poznámku. V té změti anglických zkratek AI, VR, AR a dalších, spojených s příští generací telekomunikační infrastruktury NGA, mějme prosím vždy na paměti tu nejdůležitější – ZR, český Zdravý Rozum.
Váš
Petr Beneš

 • EU | Členské státy EU zveřejňují hodnocení rizik spojených s 5G. (EU) Členské státy EU s podporou Komise a Evropské agentury pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) zveřejnily rozsáhlou zprávu upozorňující na riziko zvýšeného kybernetického útoku na sítě 5G na celém kontinentu.
  Evropská komise uvedla, že členské státy by měly posoudit dopady doporučení a určit, zda je třeba do 1. října 2020 přijmout další opatření. Mezi další kroky patří soubor opatření zaměřených ke zmírnění rizika kybernetické bezpečnosti na vnitrostátní úrovni a na úrovni celého bloku, který má být dohodnut do 31. prosince 2019 skupinou pro spolupráci v oblasti sítí a informačních systémů (Network and Information Systems Cooperation Group). Mezitím ENISA dokončuje mapu konkrétních hrozeb ve vztahu k sítím 5G.
  Poslední vlna kontroverzí obklopujících státy, které se snaží přizpůsobit čínské politické a kulturní citlivosti, odhaluje, jak nejistá je globalizovaná ekonomika.
 • ČR | České, italské (CIE) a nizozemské systémy elektronické identity byly notifikovány. Dne 13. září 2019 byla v Úředním věstníku Evropské unie v rámci nařízení eIDAS EU zveřejněna notifikace českého systému eID, italské eID kartě (CIE) a nizozemském důvěryhodném rámci pro elektronickou identifikaci (vydaném v rámci eHerkenning).
  Národní systém eID v České republice umožňuje českým občanům digitálně prokázat svou totožnost online a přistupovat k službám elektronické veřejné správy, lékařským předpisům a pojištění, poště, daním, důchodům a mnoha dalším službám, a to i ze soukromého sektoru. K prokazování totožnosti online slouží různé identifikační prostředky, jejichž poskytovatelé získali akreditaci a jsou napojeni na národní bod. Mezi ně patří například nový občanský průkaz s čipem, který je vydáván od 1. 7. 2018, nebo přihlášení pomocí uživatelského účtu národní identitní autority.
 • EU | Německá bezpečnostní pravidla mají ponechat 5G dveře otevřené i pro Huawei. (Reuters Berlín, Handelsblatt 14 Oct.) Nová německá bezpečnostní pravidla nevyloučí čínského výrobce telekomunikačních zařízení Huawei Technologies z dodávek zařízení do 5G mobilních sítí v zemi, uvedl v pondělí vysoký vládní zdroj. „Bezpečnostní katalog“, který je před zveřejněním má potvrdit německé rozhodnutí zachovat rovné podmínky pro dodavatele pro telekomunikační sítě nové generace, navzdory výzvám Spojených států amerických k zákazu Huawei. Nařízení vstoupí v platnost na konci tohoto roku nebo na začátku následujícího roku, uvedla Federální síťová agentura.
  Podle návrhu dokumentu musí provozovatelé jako Deutsche Telekom a Vodafone identifikovat kritické oblasti ve svých sítích, aby na ně mohli aplikovat vyšší úroveň bezpečnosti. Federální úřad pro informační bezpečnost (BSI) je odpovědný za provádění bezpečnostního prověřování produktů, které budou použity k vybudování sítě 5G.
  Vláda chce, aby výrobci takových zařízení, včetně Huawei, podepsali prohlášení o spolehlivosti. Na prohlášení by bylo možné se odkazovat, pokud by jednoho dne vyšlo najevo, že se výrobky výrobců používají pro špionáž nebo sabotáž. V tomto případě by vláda uložila poskytovatelům povinnost odstranit technologii Huawei ze sítí. Poskytovatelé by zase mohli od společnosti Huawei požadovat náhradu.
  Obdobné rozhodnutí udělala na indickém mobilním kongresu (IMC) prakticky ve stejných dnech indická vláda udělením povolení čínským prodejcům Huawei a ZTE k účasti na demonstracích použití 5G.
 • SVĚT | Společnost Google rozšiřuje plány na vybudování druhé kolosální centrály v oblasti San Jose v Kalifornii. Google podle oficiální zprávy CNBC oficiálně požádal o povolení k výstavbě sídla s více než 7,3 milionu čtverečních stop kancelářských prostor. Google plánuje, že v nových kancelářích umístí až 25 000 zaměstnanců. Důvodem je rozšiřující se rozsah při naplnění požadavku na extra flexibilitu.
 • EU | Přístup k plnému optickému připojení může podle Openreach vyvolat ve Velké Británii revoluci v produktivitě. Vláda Spojeného království si stanovila ambiciózní cíl, kterým má urychlit připojení všech domácností a firem již do roku 2025. Zpráva zadaná společností Openreach a zpracovaná ústavem Centre for Economic and Business Research naznačila, že by se britská produktivita zvýšila přibližně o 1 700 GBP na pracovníka, a podpořila britskou ekonomiku přibližně 59 miliardami GBP.
  Zpráva rovněž naznačuje, že by se za těchto podmínek mohlo rozhodnout až 400 000 pracovníků pro práci z domova, a dalších 270 000 by bylo schopno se přemístit z měst a do venkovských oblastí, což by zároveň ročně snížilo počet 300 milionů cest dojíždějících, umožnit inteligentnější způsoby práce a zlepšit veřejné služby.
 • EU | Deutsche Telekom zahajuje marketingovou kampaň zaměřenou na repozici značky T-Systems. Deutsche Telekom uvádí, že její dceřiná společnost T-Systems zahájila novou marketingovou kampaň k návratu své značky do lůna DT. Ústředním poselstvím kampaně je T-Systems jako partner pro všechny aspekty digitální transformace společnosti, pro „připojení“, „digitální“, „cloud a infrastrukturu“ nebo „bezpečnost“.
 • EU | Švýcarský Sunrise tvrdí, že má již pokryto 80 % populace (není to vtip) sítí 5G. (Ericsson Switzerland) Švýcarsko není největším trhem, ale ukazuje se, jak tvrdá soutěž Sunrise s operátorem Swisscom, který bude mít do konce roku 2019 pokryto 90 % populace, může urychlovat nasazení sítě 5G. Sunrise aktuálně pokrývá signálem 5G území 262 měst.
  Za povšimnutí stojí, že zde se míra pokrytí populace a geografického pokrytí v podstatě liší. Švýcarsko je vysoce urbanizovaná země, zhruba 73 % obyvatel žije v městském prostředí, což síťové nároky snižuje. Problémy však rychle přibývají při pohledu na švýcarský členitý a hornatý venkov.
  Dalším příkladem trhu, který se velmi rychle přibližuje k éře 5G je rovněž vysoce urbanizovaná Jižní Korea s koncentrovanou populací.
 • SVĚT | OECD zveřejňuje návrh digitální daně pro veřejnou konzultaci. OECD zveřejnila návrh na pokračování mezinárodních rozhovorů k zajištění zdanění nadnárodních společnosti a významných digitálních společností. Nový návrh kombinuje prvky komentářů tří konkurenčních návrhů z členských zemí a je nyní otevřen veřejné konzultaci. Návrh by přerozdělil některé zisky a související daňová práva jurisdikcím a zemím, kde mají nadnárodní společnosti své trhy. Tato část je součástí inkluzivního rámce OECD / G20 o BEPS pro multilaterální vyjednávání globálních daňových pravidel, aby byla vhodná pro účely digitální, globální ekonomiky.
 • SVĚT | Globální trh 5G v roce 2020 dosáhne 4296 milionů dolarů. Podle studie Valuates Reports dosáhne velikost trhu 5G v roce 2020 globálně až 4296 milionů dolarů a očekává, že do roku 2024 poroste exponenciálně, v letech 2020–2024 s CAGR 56,7 %.
  Studie očekává, že tahounem oboru bude vysoká poptávka po chytrých telefonech s technologií 5G s vysokorychlostním připojením k internetu. Trh 5G klasifikuje na základě jejich jejich typů (mMTC, URLLC, eMBB a FWA) a aplikací (Smart Cities, Connected Factories, Smart Buildings, Connected Vehicles, Connected Healthcare, Connected Retail, Smart Utilities, Broadband and Voice) v regionech.
  Podle zprávy bude významně růst celosvětový trh telekomunikačních zařízení a očekává se, že tento trh telekomunikačních zařízení dosáhne koncem roku 2023 na 562 miliard USD a během prognózovaného období od roku 2017 do roku 2023 vzroste o 10 %.
 • EU | Francie ohlásila prvních jedenáct projektů ostrých zkoušek 5G v pásmu 26 GHz. (ARCEP) Přidělení zkušebního spektra 5G v pásmu 26 GHz francouzským regulátorem ARCEP v lednu, umožnilo spuštění prvních jedenácti průmyslových iniciativ. Vláda a ARCEP vybídly k předložení žádostí konkrétních projektů, které by tvořily pilotní platformy 5G otevřené třetím stranám, rovněž i stran mimo telekomunikační sektor.
 • EU | Generální ředitel společnosti BT varuje, že odstranění telekomunikační technologie Huawei bude trvat 7 let. (Reuters) CEO britské skupiny BT Philip Jansen varoval, že odstranění technologie Huawei z telekomunikačních sítí ve Velké Británii by trvalo sedm let, uvádí Reuters.
 • EU | Vodafone uzavře 15 % ze svých 7 700 obchodů v Evropě. Vodafone uzavře 15 % ze svých 7 700 obchodů a upgraduje některé ze zbývajících prodejen, protože zákazníci nakupují více online a mění své očekávání v nákupech v obchodech, řekl generální ředitel Nick Read.
  Data po revizi budou použita ke zjištění toho, co zákazníci v každém místě potřebují, přičemž 40 % obchodů se do konce roku 2021 transformuje. V Evropě je asi 5 000 obchodů Vodafone, zbytek na trzích jako je Asie a Afrika.
 • SVĚT | OECD zveřejnila novou zprávu o postavení telekomunikačních operátorů a jejich budoucnosti. Dokument analyzuje současný stav a vznikající obchodní modely telekomunikačních operátorů. Zkoumá také, jak se mohou provozovatelé komunikací v budoucnu vyvíjet, a to z pohledu 5 až 10 let ve skupinách tradičních vertikálně integrovaných poskytovatelů mobilních a pevných služeb, služeb velkoobchodu a poskytovatelů on-line služeb. Zpráva nastiňuje nejdůležitější stránky vývoje v těchto kategoriích a signalizuje stav před nástupem technologií, které mohou provozovatele v budoucnu ovlivnit. Zpráva na závěr srovnává různé typy operátorů vůči politickým cílům.
 • EU | Téměř každá druhá německá domácnost dosáhne do konce roku na gigabitové připojení. Podle studie zveřejněné ve středu společností Dialog Consult zaštítěné Asociací telekomunikačních služeb a služeb s přidanou hodnotou (VATM) se pokrytí gigabitovým připojením od začátku do konce tohoto roku zvýší z 11,1 na odhadovaných 19 milionů (ze 42 milionů domácností). Tyto rychlé linky však používá pouze jedna ze čtyř domácností, tj. 4,8 milionu (na počátku roku 3,3 milionu); Zbytek je neaktivní.
  Pokud byly linky aktivovány, neznamená to, že si zákazníci nasmlouvají gigabitové připojení. Jak uvádí studie, je důvodem skutečnost, že pouze 1,2 milionu domácností uvažuje o využívání rychlosti vyšší než 0,25 gigabitů za sekundu a preferují levnější variantu 0,25 gigabitů za sekundu nebo méně. Podle studie však existují velké regionální rozdíly a široká mezera mezi městem a venkovem.
 • SVĚT | China Mobile CEO Li Yue odchází okamžitě do důchodu. (CHM Oct 14) China Mobile oznamuje, že Li Yue odstoupil ze svých funkcí výkonného ředitele a generálního ředitele společnosti. Jeho odchod do důchodu je okamžitě účinný. Li Yue se ujal role výkonného ředitele společnosti China Mobile v roce 2010.
 • EU | Společnost EE se stala ve Velké Británii pionýrem 5G. (BT) Společnost BT oznámila, že v říjnu zprovozní služby mobilní sítě 5G ve 20 městech po celé Velké Británii.
  Britský incumbent se také zavázal rozšířit své spuštění 5G tak, aby do konce roku pokryl území 45 měst.
  Generální ředitel BT divize Consumer Marc Allera, uvedl v sídle společnosti v Londýně, že uvedení na trh bylo pro BT logickým dalším krokem poté, co prvenství v zavádění 5G v Británii získal operátor EE.
 • EU | Openreach prosazuje vypnutí měděné sítě do roku 2027 za 30 miliard GBP. Britský operátor Openreach, podle zpráv v tisku v rozhovorech s vládou formalizuje l oficiální časový rozvrh pro vypnutí své měděné sítě.
  Předpokládá se, že nový generální ředitel společnosti BT, Philip Jansen usiluje o definitivní datum vypnutí měděné sítě v zemi do roku 2027. Iniciativa bude stát zhruba 30 miliard GBP a předpokládá se, že Jasen upřednostňuje odstupňovaný přístup, neboť Spojené království je rozděleno do šesti vysokorychlostním přístupem různě pokrytých zón.
  Poslední aktualizace zprávy Ofcom’s Connected Nations však uvádí, že nyní může využívat služby FTTH jen 8 procent britských domácností a podniků.
 • EU | Telefónica Španělsko v pátek oznámila, že podepsala kolektivní smlouvu s odborovými organizacemi, kterou se sníží počet pracovních míst o 4,5 tisíce. Španělský tisk Expansion uvedl, že se očekává, že o dobrovolný důchodový plán požádá 4 500 zaměstnanců (ze stávajících 21 tis,). Společnost Telefónica Španělsko uvedla, že dobrovolný plán odchodu do důchodu je pro zaměstnance, kteří letos dosáhnou věku 53 let a více a mají více než 15 let služebního věku. Tito zaměstnanci mohou zažádat o 68 % svých současných platů až do věku 65 let, jakož i plné platby sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění.
 • SVĚT | Huawei chce své 5G technologie prodat i soupeřům. Poslední nabídka čínského výrobce souprav Huawei by mohla znamenat možnost udělení licence na technologii 5G každému, kdo je ochoten zaplatit a to v reakci na sankce uvalené ze strany USA
  Pozoruhodný požadavek vznesl generální ředitel Ren Zhengfei v nedávném rozhovoru s The Economist. „Za jednorázový poplatek by transakce poskytla kupujícímu trvalý přístup k existujícím Huawei patentům, licencím, kódu, technickým plánům a výrobním know-how,“ prohlásil. Rovněž dává na vědomí, že nabyvatel by mohl mít volný přístup k zdrojovému kódu, čímž by se odstranilo riziko, že v něm budou skandální, záludné kousky spywaru nebo cokoli dále skrytého.
 • ČR | Třetina obcí stále nemá vysokorychlostní internet. MPO to chce dohnat díky evropským dotacím. (MPO) Až miliardu korun uvolní ministerstvo průmyslu a obchodu na pokrytí obcí vysokorychlostním internetem. Úřad vypíše na přelomu letošního a příštího roku třetí dotační výzvu na vybudování příslušné infrastruktury. Dotace bude firmám poskytujícím připojení vyplácet kompletně z evropských peněz.
 • EU | Orange a Ericsson spustily testovací síť 5G v polském hlavním městě Varšavě. Testovací síť již dosáhla rychlosti 900 Mbit / s. Společnost Orange spustila ve Varšavě zkoušky na devíti základnových stanicích, jíchž se mohou zúčastnit zákazníci se smartphonem Orange Neva Jet 5G. Testovací síť použije část spektra 80 MHz 3,4–3,6 GHz, kterou získala Orange na polské aukci spektra.
 • EU | SK je prvním operátorem s více než s 1 milionem účastníků 5G. Poptávka po službách 5G je podle operátora v současné době oproti LTE dvojnásobná. Korejští operátoři SK Telekom, KT a LGU+ zprovoznili síť 5G v dubnu a zájem o služby překonal očekávání mnoha analytiků. Poslední čísla o počtu účastníků ukazují, že SK Telecom již podstatně uvedená 1 milion překročil, KT má nyní 630 000 a LGU + 540 000 účastníků.
 • EU | Vodafone připravuje novou společnost pro správu telekomunikačních věží. Vodafone má vytvořit novou společnost pro správu svého portfolia 61 700 telekomunikačních věží provozovaných na různých trzích. Nová organizace bude podle prohlášení společnosti založena do května 2020.
  Podle připravované značky „TowerCo“ bude tato společnost pracovat na realizaci této strategické priority v následujících 18 měsících, uvedl šéf Vodafonu Nick Read.
  Více než 75 procent věží vlastněných společností TowerCo bude provozováno na klíčových trzích společnosti Vodafone v Německu, Itálii, Španělsku a Velké Británii. Vodafone odhaduje, že společnost TowerCo by mohla generovat poměrné roční příjmy ve výši přibližně 1,7 miliardy EUR.
  Mezitím Vodafone Italia založila dceřinou společnost s názvem „Vodafone Towers srl“, která má portfolio 10 977 webů po celé zemi a to před fúzí s věžovou jednotkou společnosti Telecom Italia Inwit, uvádí tisková agentura Radiocor. Obchodní jednotka, která má čistý kapitál 221 milionů EUR, má 64 zaměstnanců a nakonec bude sloučena do Inwitu, aby vytvořila největší italskou věžovou společnost.
 • SVĚT | Rusko očekává silný růst na trhu 5G. Průměrný roční růst ruského trhu 5G by mohl do roku 2024 činit 74 procent, což značně překoná celosvětové procento 34 procent, uvádí zpráva TASS s odkazem na plán bezdrátových technologií připravený Národním střediskem IT, součástí státní společnosti Rostec.
  Ruské ministerstvo spojů začalo snižovat své ceny za 5G spektrum, uvádí Cnews.ru. podle nového návrhu metodiky pro stanovení ceny 5G. Očekává se, že počáteční cena za jeden lot 200 MHz v pásmu 25,25–27,5 GHz se sníží z 2,3 miliardy RUB na 670 milionů RUB.
 • EU | Deutsche Telekom uvádí na trh 5G v pěti německých městech. Deutsche Telekom spustil svou 5G síť v pěti německých městech – Berlín, Kolín nad Rýnem, Mnichov, Bonn a Darmstadt.
  Do konce roku 2019 se přidají další města Hamburg a Lipsko Podle plánů Deutsche Telekom má být do konce roku v Německu instalováno více než 300 antén.
  Deutsche Telekom má ve svých pěti startovacích městech 5G různé priority, ze kterých by se před hromadným nasazením mohla poučit ze svého zavedení:
  Berlín: Zaměření v hlavním městě Německa je zajistit, aby se síť mohla přizpůsobit požadavkům města, včetně jeho turistických hotspotů.
  Kolín nad Rýnem: Deutsche Telekom usiluje o kruh infrastruktury v centru města.
  Mnichov: Prioritou v Mnichově je obsluhovat podniky s 5G, do konce roku Deutsche Telekom plánuje, aby její síť pokrývala důležité oblasti, jako je BMW Park a mediální centrum Unterföhring.
  Bonn: Deutsche Telekom testuje 5G síť v Bonnu na duální použití. Důraz bude kladen na pracovní využití během typické pracovní doby a přechod na upřednostňování volného času ve večerních a víkendových hodinách.
  Darmstadt: plánem je obecnější využití 5G, přičemž pokrytí se v příštích 18 měsících rozšiřuje směrem k centru města a univerzitním oblastem.
 • SVĚT | Apple vyvíjí 5G modem pro rok 2022. Společnost Apple chce do roku 2022 uvést na trh svůj vlastní 5G modem, podpořený operacemi Intel, které společnost koupila začátkem tohoto roku za 1 miliardu USD, uvádí společnost Fast Company citujíc zdroj se znalostí plánů společnosti. Apple tento příběh nekomentoval. V tuto chvíli společnost Apple pořizuje své modemy pro iPhone od společnosti Qualcomm.
  Společnost Apple loni rovněž oznámila plány na otevření kampusu v San Diegu a v nejbližších letech tam umístí až 1 000 nových zaměstnanců, čímž dále rozšíří aktivity současného sídla v kalifornském Cupertinu.

Otázky kladl: Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Jaké strategické a koncepční aktivity MPO budou určovat rozvoj telekomunikací v příštích letech?

Strategickým rámcem pro naše aktivity v podpoře inovací a digitalizace je dnes zejména nová Inovační strategie 2019-2030. Inovační strategie v devíti pilířích definuje klíčové oblasti, v nichž má dojít k posunu a nastavuje opatření a zodpovědnost za jejich realizaci. Jde například o nové možnosti firem a výzkumných center rozvíjet a komercializovat výsledky výzkumné činnosti, podporu moderních technologií a digitalizace průmyslového, veřejného a občanského sektoru či podpory tzv. chytré specializace. Inovační strategie je tedy zejména soubor nástrojů a klíčových operací, jejichž realizace podpoří zvýšení dynamiky rozvoje podnikatelského prostředí směrem k vyšším příčkám v hodnotovém řetězci. Inovační strategie ČR 2030 také mobilizuje finanční zdroje, koncentruje a zjednodušuje pravidla tam, kde nejsou nastavena optimálně, a sjednocuje kapacity směrem, který je založen na vyhodnocení trendů vývoje moderních technologií a postupující digitalizací veřejného i soukromého života.

Více v časopise…

Otázky kladla: redakce, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Jak hodnotíte stav příprav novely zákona o elektronických komunikacích, která bude do českého práva transponovat evropský kodex pro elektronické komunikace?

Kodex pro elektronické komunikace je evropská norma, jejíž ambicí je stanovit regulační pravidla pro sektor elektronických komunikací na dalších 10 let. Z tohoto pohledu je jeho transpozice do českého právního řádu nejdůležitější legislativní aktivitou a já osobně jsem rád, že Ministerstvo průmyslu a obchodu před samotným meziresortním připomínkovým řízení zorganizovalo pro sektor a dotčené orgány sérii workshopů, kde představilo jednotlivé části kodexu a jejich dopad. Věřím, že i to pomůže hladšímu meziresortnímu řízení a také v dalších fázích legislativního procesu. Není nic horšího než se vzájemně překvapovat různými pozměňovacími návrhy, které často vznikají z leknutí.

Více v časopise…

Autor: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Konvergence odvětví telekomunikací, médií a informačních technologií znamená, že všechny sítě a služby elektronických komunikací by měly být v co největší míře předmětem jediného evropského kodexu pro elektronické komunikace stanoveného v jediné směrnici, s výjimkou otázek, které je vhodnější upravit přímo použitelnými pravidly stanovenými formou nařízení. Tento kodex byl vyhlášen směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, zveřejněné v Úředním věstníku EU 17. prosince 2018. Nahradí současný předpisový rámec pro sítě a služby elektronických komunikací v EU. Z hlediska odvětví sítí a služeb elektronických komunikací jde o zásadní reformu v rámci právotvorných iniciativ tzv. jednotného digitálního trhu. Nová pravidla začnou platit na sklonku roku 2020; podle článku 124 směrnice členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí a budou tyto předpisy používat od 21. prosince 2020.

Více v časopise…

Autor: Petr Beneš (Podle studie společnosti Grant Thornton vypracované pro MPO ČR), NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Podle celorepublikového průzkumu internetového připojení, který pro MPO ČR na přelomu července a srpna 2019 provedla mezi obyvateli ČR společnost Grant Thornton, budou mít domácnosti zájem více využívat služby, které jsou náročnější na rychlost a spolehlivost připojení. Průzkumu se zúčastnilo téměř 9 tisíc domácností. Dotazník byl šířen především prostřednictvím sociálních sítí, zejména Facebooku a Linkedinu. Na šíření a propagaci průzkumu se významně podílelo MPO ČR ve spolupráci s jednotlivými kraji. Až 30 % všech respondentů uvádí svoji deklarovanou rychlost internetového připojení v rozmezí 6 až 29 Mb/s a nejčastěji využívána je bezdrátová technologie připojení, kterou využívá 43 % respondentů. Nejnižší rychlost do 6 Mb/s využívá ne více než 5 % dotázaných. Významný podíl 44 % uživatelů je se svým připojením nespokojeno a 64 % respondentů by si chtělo super rychlý a spolehlivý internet pořídit. Zájem potvrzuje i ochota 45 % dotázaných si za zlepšení současného stavu připlatit. Průměrná částka, kterou jsou ochotni připlatit za internet s rychlostí vyšší než 500 Mb/s, je 223 Kč měsíčně.

Více v časopise…

Autor: Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

V úterý 9. října jsme se účastnili setkání, při kterém jsme si připomněli rozkvět a teď i opouštění Ústřední telekomunikační budovy v Praze (ÚTB). Setkání s vedením CETIN a s kolegy a přáteli, kteří s příchody vyšších generací techniky dávali a nadále dávají českým telekomunikacím nový obsah bylo inspirací a náhledem nejen za hranice nových technických možností, ale i budoucích rolí telekomunikačních operátorů.

Více v časopise…

Autor: Tomáš Sedláček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Téměř každý si dnes uvědomuje, že Čína už není producentem výrobků druhé kategorie, ale i v řadě technologických oborů disponuje těmi nejvyspělejšími technologiemi. I druhý nejlidnatější stát, Indie, zrychluje své kroky v digitalizaci a rozvoj vysokorychlostního internetu. Jedná se o obrovský a zajímavý trh, kde se jde přinejmenším inspirovat.

Více v časopise…

Autor: Petr Kabilka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Sítě 5G se blíží, jsme připraveni? Micos telcom společně s mateřskou společností PLP PREFORMED LINE PRODUCTS nabízí kompletní produktové portfolio pro spojování vláken v sítích 5G od centrálního uzlu až ke koncovému aktivnímu zařízení. K dispozici jsou běžné rozvaděče i zodolněné varianty od jednotek svárů a konektorů až do kapacit 3456 svárů a 864 konektorů

Více v časopise…

Autor: Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Pracovní skupina Smart Life České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD) ve spolupráci s MPO ČR a Českou manažerskou asociací (ČMA) uspořádaly v rámci letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně první veřejnou prezentaci „Strategie implementace sítí 5G v České republice“.

Více v časopise…

Autor: Micos Telcom, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Nový kazetový management KM byl vyvinut podle nejnovějších trendů v optických sítích. Umožňuje všechny konfigurace rozvláknění a je velmi vhodný pro GPON sítě.

Více v časopise…

Autor: Redakce, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Evropská komise zveřejnila dne 18. října srovnávací zprávu o stavu eGovernmentu, která hodnotí využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, úroveň přeshraniční interoperability a digitální interakce mezi správami a občany nebo podniky v členských státech EU a 8 nečlenských státech. Letošní analýzy ukazují na zlepšení úrovně v prioritní oblasti „zaměření na uživatele“ a zejména v oblasti eID.

Více v časopise…

Autor: Z JINÝCH OBORŮ, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Zákon o kybernetické bezpečnosti přinesl řadu opatření a změn u projektů zaměřených na komunikační a informační technologie. Týká se nejenom státních zakázek, spadají do něj i provozovatelé základních síťových odvětví, tedy z oblasti energetiky, plynárenství či dopravy. Jak se na tyto změny připravili vývojáři a výrobci řídicích systémů, kteří zde informační systémy a služby dodávají? Na to jsme se zeptali Pavla Kulíka, ředitele útvaru Technický rozvoj společnosti ZAT, která dodává řídicí systémy a know-how pro energetiku a průmysl takřka do 70 států světa.

Více v časopise…

2019 – 02

Vážení čtenáři,
asi jste si všimli, jak laická veřejnost a zejména politikové po dlouhé době diskutují téma dalšího čtvrtého operátora. Nejvyšší představitelé naší vlády prezentují přicházející novou mobilní technologii 5G, jako revoluci v telekomunikacích a vykreslují budoucího čtvrtého operátora jako spasitele skutečného konkurenčního trhu v České republice. Kolikátý čtvrtý operátor to už v historii telekomunikací asi bude? Co bude tou zásadní revolucí? Že budeme moci sledovat na mobilním telefonu 5G televizní vysílání v super kvalitě? Jaké budou asi nové aplikace pro rychlá mobilní data a jak se uplatní v našem běžném životě? Těchto otázek je možné položit určitě mnohem více, ale v žádném případě bych technologii 5G nepřeceňoval. Proto jsme se rozhodli, že budeme v našem časopise NEXT GENERATION/TELEKOMUNIKACE mnohem více prezentovat informace právě o této nastupující technologii do mobilního světa telekomunikací. Právě v tomto čísle najdete několik článků, podotýkám odborných, které popisují, jak technologie 5G, tak i vše další, co se musí při budování těchto sítí zajistit. Jedná se zejména o investičně náročné instalace optických tras, na které budou připojeny základnové stanice. Přenášené datové kapacity budou opravdu veliké, takže jiné možnosti přenosových sítí nepřicházejí moc v úvahu. Z tohoto hlediska vyvstává opět zásadní otázka existence služeb 5G v České republice, jak rychle se připraví projekty a zejména stavební povolení pro optické trasy. Všichni víte, na co narážím, samozřejmě na stavební legislativu a náš stavební zákon. A samozřejmě na další legislativní paskvily, které prý umožní rychlejší výstavbu sítí nové generace. Pokud kdokoli z vás bude mít chuť doplnit naše psaní o technologiích, sítích a službách 5G, jste vítání a NG/T rádo bude publikovat vaše odborné příspěvky. Určitě ještě stojí za zmínku, že operátoři O2 a CETIN nedávno v Kolíně předvedli testovací chod mobilní sítě 5G, a to konkrétně na frekvenci 3,5 GHz, kterou mají na měsíc vypůjčenou od ČTÚ. Ta se následně také stane předmětem aukce. Na podzim snad budou předloženy podmínky k veřejné diskuzi a začátkem roku 2020 můžeme očekávat aukci.
Další velmi významnou záležitostí, které se chceme věnovat v dalších vydáních NG/T, je velice diskutovaná a aktuálně probíraná směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace. Ten nahradí současný předpisový rámec pro sítě a služby elektronických komunikací v EU. Nová pravidla začnou platit na sklonku roku 2020. Členské státy budou tyto předpisy používat od 21. prosince 2020. V tomto čísle můžeme zahájit „rozpravu“ článkem pana Zdeňka Vaníčka a věřím, že na podzim přineseme širší a zajímavé informace.
Rád bych ještě ocenil příspěvek odborníků z Oddělení kontroly datových služeb z Českého Telekomunikačního Úřadu. Jejich článek Kvalita služby přístupu k Internetu v pevném místě a navazující článek Rychlost přípojky a dotační Výzva II – OP PIK Vysokorychlostní Internet Honzy Broučka významně zvyšují odbornou úroveň časopisu NEXT GENERATION/TELEKOMUNIKACE.
Tento časopis je o sítích, proto nesmí chybět rovněž informace o nových optických technologiích. Příspěvek „NG-PON2 je budoucností pasivních optických sítí“, ukazuje, kam se datové sítě budou ubírat.
Nemůžeme v NG/T nevzpomenout na pana Ing. Ivana Říčaře, CSc., který nedávno odešel do „telekomunikačního nebe“. Proto věnujeme stránku vzpomínce na něho.

Váš
Svatoslav Novák

 • EU | Swisscom je na cestě k pokrytí 90 % obyvatelstva sítí 5G do konce roku 2025 má dosáhnout dvojnásobku. (NZZ am Sonntag) Urs Schaeppi, CEO Swisscom, sdělil, že společnost může do konce roku pokrýt 90 % švýcarského obyvatelstva sítí 5G.
  V první fázi chce Swisscom dosáhnout co nejrychlejšího pokrytí celého území, pro které nebude nutné budovat mnoho nových antén. Zákazníci mohou standardně používat 5G v rámci svého aktuálního předplatného, i když s omezením rychlosti. Ve druhé fázi by docházelo k zahuštění sítě, případně by se zvyšoval limit, aby bylo možné nabídnout rychlejší spojení.
 • EU | Británie je v současné době v optice na konci evropské ligy. V redakčním článku publikovaném v The Daily Telegraph Boris Johnson řekl, že kdyby byl zvolen novým lídrem Konzervativní strany, garantoval by 100 % pokrytí domácností vysokorychlostní sítí FTTH do roku 2025.
  Vláda UK v současné době slibuje, že 100 % pokrytí sítí FTTH splní do konce roku 2033 a v tomto kontextu jde podle Johnsona o cíl „směšně neambiciózní“.
  Komentáře v odborném tisku k tomu dodávají, že slib společnosti BoJo 2025 nemá žádnou oporu ve skutečnosti: „Být ambiciózní je v pořádku, ale kvalifikovaná většina by doufala, že ambiciózní lidé žijí ve světě reality“.
 • SVĚT | Ruský ministr navrhuje přenesení čínské produkce 5G a zařízení IoT do Ruska. (Cnews. Ru) Ruský ministr komunikací Konstantin Noskov navrhl přenesení čínské výroby zařízení 5G a IoT do Ruska, uvádí Cnews. ru, a cituje Noskovo stanovisko předané čínskému protějšku Miao Wei. Zařízení by bylo určeno pro ruský trh.
 • EU | UEFA buduje platformu OTT a spolupracuje s německou fotbalovou ligou. Zástupci Unie evropských fotbalových asociací uvedli, že Unie vyvinula novou platformu pro vysílání streamů (Over The Top, OTT) nazvanou UEFA.tv. Zpočátku bude nabízet originální programy založené na materiálech z fotbalových archivů, živé přenosy soutěží mládeže a obsah ze zákulisí a rozhovory. Diváci se mohou zaregistrovat zdarma.
 • ČR | Operátor O2 představil síť 5G spuštěnou v reálném prostředí. O2 představil 20. června 2019 v Kolíně síť 5G spuštěnou v reálném prostředí. Testuje ji společně se společností CETIN a technologií od společnosti Ericsson. Technologii operátor spustil na pronajaté testovací frekvenci 3,5 GHz doplněné o technologie Massive MiMo 64T64R a 256QAM.
 • EU | Evropa uveřejnila výběr osmi lokalit pro nasazení superpočítačů světové třídy. (EK) EU vybrala prostřednictvím EuroHPC (European High-Performance Computing ) osm lokalit pro první superpočítačová centra, která budou budována v členských státech. Centra budou sloužit v evropských výzkumných pracovištích průmysl a podniky při vývoji nových aplikací v širokém spektru oblastí, od navrhování léčiv a nových materiálů až po boj proti změně klimatu. Tím by se Evropa zařadila ke špičkovým superpočítačovým globálním hráčům. Hostitelské servery budou umístěny v Sofii (Bulharsko), Ostravě (Česká republika), Kajaani (Finsko), Bologni (Itálie), Bissenu (Lucembursko), Minho (Portugalsko), Mariboru (Slovinsko) a Barceloně (Španělsko).
 • EU | BT posiluje operace kybernetické bezpečnosti napříč Evropou. BT podpořila své operace v oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropě novým centrem bezpečnostních operací (SOC) v Paříži a modernizací svých zařízení v Madridu a Frankfurtu.
  Pařížský Cyber SOC bude poskytovat pokročilé zjišťování incidentů, zpravodajské služby, orchestrační a automatizační služby. Byl také speciálně navržen tak, aby splňoval požadavky směrnice PDIS i evropské směrnice NIS, což by umožnilo společnosti BT, aby se kvalifikovala jako poskytovatel služby detekce bezpečnostních incidentů.
  Bezpečnost se vyšším využíváním podnikových aplikací v cloudu a nasazováním IoT zařazuje mezi priority rozvoje.
 • EU | Zákaz Huawei a ZTE 5G by mohl zatížit obor telekomunikací 62 miliardami dolarů. (Bloomberg) Odepření přístupu k čínským síťovým technologiím společností Huawei Technologies Co. A ZTE Corp. nové generace by mohlo zatížit evropské operátory mimořádnými náklady v objemu 55 miliard eur (62 miliard dolarů). Celoevropská implementace 5G by tím mohla být opožděna až o 18 měsíců, uvádí zpráva asociace GSMA z května t. r.
  Huawei, a v menší míře ZTE ovládají 40 % evropského trhu s telekomunikační technologií.
 • SVĚT | Huawei očekává v příštích dvou letech ztrátu tržeb ve výši 30 miliard dolarů v důsledku zákazu technologií a připravuje se na zhroucení prodeje smartphonů. (Shenzhen) Šéf Huawei připustil, že oproti prognózám se sníží příjmy společnosti v příštích dvou letech o 30 miliard dolarů a to v důsledku současného zákazu technologií a snahy vlády USA odradit západní spojence od používání produktů společnosti, řekl zakladatel a CEO Ren Zhengfei 16. června v rámci panelové diskuse v sídle společnosti Shenzhen. Ren dodal, že společnost „udělá však během této doby mnoho výrazných změn v technických verzích produktů a do roku 2021 bude firma jako znovuzrozená“.
 • EU | FTTH Council Europe zvolila nové představitele a stanovila strategie pro rok 2019. Rada FTTH Council Europe oznámila, že novým prezidentem společnosti bude Kees de Waard ze Skyplane Optics. De Waard byl zvolen do funkce po dokončení druhého funkčního období Ronana Kellyho.
  Jednou z klíčových priorit nového vedení bude podpora jednotného postoje členských států EU k problematice vypínání klasických měděných sítí. K této otázce Rada vypracuje návrhy postupů pro odstranění regulatorních překážek, které brání tomu, aby se Evropa stala plnohodnotným kontinentem vláken.
 • EU | Telia Finsko odstavuje pevnou telefonní síť. Telia Finland uvedla, že na začátku června zahájila odstavování své pevné telefonní sítě z provozu. Některé telefony již byly nečinné, ale polovina účastníků podle sdělení používá své staré pevné číslo portované do mobilní sítě. Ukončení provozu pevné metalické sítě bylo oznámeno v lednu.
 • EU | Aukce 5G spektra přinesla Německu 6,6 miliardy eur. (Reuters) Aukce frekvenčních bloků 5G skončila ve středu 12. 6. večer po 497 kolech a trvala asi tři měsíce. Výsledek je vysoko nad očekáváním odborníků. Německo by nyní mělo získat čtvrtou mobilní síť.
  Deutsche Telekom, který získal 130MHz spektra za to zaplatí celkem 2,17 miliardy eur. V otázce stanovení cen spektra byl nejotevřenější CEO společnosti Deutsche Telekom Tim Hoettges: „Vytváří se umělý nedostatek veřejných zdrojů, který může zvýšit cenu,“ řekl, jak oznámila agentura Reuters. „Nakonec na výstavbu nezbydou peníze,“ dodal.
  Vodafone Německo zaplatil celkem 1,88 miliardy eur za 90MHz spektra 3,6 GHz a dalších 40MH ze spektra 2100MHz. Licence pro oba bloky spektra bude platit do roku 2040.
  Telefonica Deutschland, třetí největší MNO v Německu, utratila celkem 1,42 miliardy eur za 90MHz spektra, čímž získala 20MHz spektra 2100 MHz a 70 MHz v rozsahu 3,6GHz.
  Nováček aukce, 1 & 1 Drillisch, získal 50MHz z pásma 3.6GHz a 20MHz v pásmu 2100MHz.
 • EU | Vlády a regulátoři musí podle GSMA dohlédnout na zajištění racionální míry návratnosti investic do 5G spíše, než na aukci vydělávat. Odvětvová organizace GSMA varovala, že vlády musí odolávat nutkání používat své aukce 5G spektra jako zdroje příjmu. GSMA uvádí, že by vlády umělým zvyšováním nákladů na spektrum pro krátkodobý finanční zisk mohly ohrozit budoucí profitabilitu svých digitálních ekonomik.
  GSMA k tomu v květnu vydala svůj dokument „ Auction Best Practice“. GSMA odhaduje, že 5G bude mít v příštích 15 letech socioekonomický dopad 2,2 bilionu USD. Předpokládá také, že do roku 2025 bude 5G tvořit 30 % všech spojení na klíčových trzích, zejména USA, Číny a Evropy.
 • SVĚT | FCC uvolňuje 166,8 milionu USD na vysokorychlostní připojení venkova. (STATESCOOP) Federální komunikační komise 10. 6. schválila 166,8 milionu dolarů na financování vysokorychlostního připojení ve venkovských oblastech ve 22 státech USA.
  Poslední autorizace jsou součástí programu o hodnotě 1,49 miliardy dolarů pro zlepšení konektivity pro přibližně 700 000 lokalit během desetiletí.
 • EU | Ericsson: 5G roste rychleji, než se očekávalo. Podle zprávy společnosti Ericsson o mobilitě se očekává, že počet účastníků v síti 5G v roce 2024 dosáhne 1,9 miliardy. Předpokládá se, že do roku 2024 pokrytí dosáhne 45 % světové populace, a Ericsson odhaduje, že by mohlo dosáhnout až 65 %, protože technologie sdílení spektra umožňuje nasazení 5G na frekvenčních pásmech LTE.
  Do konce roku 2019 se s rostoucí dostupností dostanou na trh chytré telefony pro všechna hlavní pásma spektra 5G s odhadovaným počtem účastníků překračujícím 10 miliónů.
  Očekává se, že přírůstek účastníků 5G bude nejrychlejší v Severní Americe, přičemž v tomto regionu se v roce 2024 očekává již 63 % mobilních účastníků 5G.
  Celkový mobilní datový provoz v prvním čtvrtletí 2019 dále globálně rostl, meziročně o 82 %. Předpokládá se, že do konce roku 2024 bude dosahovat měsíčně 131 exabytů (EB), kdy se předpokládá, že 35 % přenesou 5G sítě.
 • SVĚT | IoT směřuje v roce 2023 k vrcholu 1,1 bilionu dolarů – IDC. IDC vydala průvodce internetem věcí, který naznačuje, že globální výdaje na IOT by mohly v roce 2023 dosáhnout 1,1 bilionu dolarů.
  K růstu pravděpodobně nejvíce přispějí segment výroby diskrétních prvků, ucelených výrobních procesů a dopravy, které dohromady představují třetinu celkových světových nákladů.
  Zajímavým trendem pro telekomunikační operátory je růst výdajů spotřebitelského trhu a zájem o nové služby IOT. Po roce 2023 by se měl stát spotřebitelský trh největším segmentem.
 • SVĚT | V Jižní Koreji je 1 milion účastníků 5G. (Pixabay)Operátoři se zaměřili na start služby 5G v oblastech s velkým provozem v hlavních městech země. Jihokorejské zpravodajské servery uvádějí, že jihokorejští operátoři společně dosáhli 1 milionu účastnických přípojek dne 10. června. Uvedený mezník byl dosažen za pouhých 69 dní od zahájení komerčního provozu 5G v zemi, přičemž míra naplnění tohoto mezníku v síti 4G Jižní Koreje v roce 2011 trvala 80 dní.
 • SVĚT | Iridium spouští přenosné satelitní push-to-talk rádio. Společnosti Iridium Communications a partner Icom Incorporated oznámily komerční dostupnost tzv. prvního specializovaného satelitního push-to-talk (PTT) rádia na světě. Zařízení bude dostupné prostřednictvím kombinace stávajících partnerských sítí společnosti Iridium a Icom.
 • EU | Evropské fondy investují do projektů sítí FTTH ve Slovinsku. (EK) Fond Connecting Europe Broadband Fund (CEBF) uzavřel dohodu ve Slovinsku o poskytnutí investičních prostředků na výstavbu vysokorychlostní sítě FTTH ve venkovských oblastech Slovinska, jejímž cílem je pokrytí více než 240 000 lokalit. Jedná se již o třetí úspěšně uzavřený projekt fondu.
 • EU | Telefonica cílí na „100% pokrytí vláknem“ do roku 2024. (Movistar) Telefonica zveřejnila plán, který má zajistit pokrytí optickým připojením celé španělské populace, včetně lokalit s méně než 5 000 obyvateli během příštích 5 let. Společnost má nyní největší síť FTTH v Evropě. Koncem března bylo v dosahu sítě 21,8 milionů objektů. Maloobchodní prodej vláken se meziročně zvýšil o 13 procent na více než 4 miliony. Společnost nedávno také oznámila plány na uzavření více než 1 200 spojovacích uzlů ADSL.
 • EU | Vodafone zapnul 15. června ve Španělsku síť 5G v 15 městech. Vodafone Španělsko potvrdil, že 15. června zahájí provoz prvních komerčních sítí 5G v 15 městech. Počet startovacích měst je více než dvojnásobkem původně oznámeného počtu společností v minulém měsíci. Realizace přinese zákazníkům rychlost až 1 Gbit/s v Madridu, Barceloně, Valencii, Seville, Malaze, Zaragoze, Bilbau, Vitorii, San Sebastianu, La Coruna, Vigo, Gijon, Pamplona, Logrono a Santander. Ke konci roku se rychlost zvýší na 2 Gbit/s, což je přibližně desetinásobek současného maxima 4G, přičemž latence se v ideálních podmínkách sníží na méně než 5 milisekund.
 • SVĚT | Apple chce přesunout výrobní kapacity. (Nikkei) Pokračující obchodní spor mezi Spojenými stáry a Čínou způsobil, že společnost Apple přehodnotila svoji výrobní závislost na Číně – kde se vyrábí 90 % výrobků Apple – jako riskantní a společnost hledá způsoby, jak diverzifikovat svůj dodavatelský řetězec.
  Nikkei uvádí, že Apple požádal významné dodavatele, aby prověřili náklady na přesun 15 % až 30 % své výrobní kapacity z Číny do jiných zemí, zejména do jihovýchodní Asie a Mexika.
  Očekává se, že proces přesunu téměř třetiny výrobní kapacity společnosti Apple do dalších zemí bude trvat až tři roky.
 • SVĚT | Huawei připravuje roll-out OS Hongmeng. (Reuters) Huawei je v procesu potenciálního spouštění vlastního operačního systému Hongmeng (OS), který nahradí operační systém Android, jak sdělil zástupce společnosti pro komunikaci listu Reuters. Společnost si již nechala zaregistrovat ochrannou známku Hongmeng v řadě zemí. Jedním z důvodů je pokračování kauzy kolem společnosti Huawei, kterou mnohé technologické giganty odstřihly od některých svých služeb.
  Hongmeng má být připraven „v řádu měsíců“ pro případ, že se napětí rozšíří na plnohodnotnou obchodní válku.
 • EU | Ofcom potvrzuje, že vysokorychlostní univerzální připojení (USO) vstoupí v platnost od března 2020. (OFCOM) Britský telekomunikační regulační úřad Ofcom oznámil, že od 20. března 2020 budou moci rezidenční a obchodní zákazníci požadovat připojení k vysokorychlostní univerzální službě (USO). Za poskytovatele služby byly označeny společnosti BT a KCOM. Tito dva poskytovatelé budou přijímat žádostí o připojení k USO a odpovídat za výstavbu nezbytné infrastruktury. V rámci systému USO mohou zákazníci, kteří nemají přístup k „slušnému“ připojení požádat o účastnictví v USO v „rozumném časovém rámci“. Standard je v současné době určen vládou Spojeného království jako rychlost stahování alespoň 10 Mbit/s a upload 1 Mbit/s.
 • EU | BT konsoliduje svá pracoviště v U.K., prodává 90 % svých nemovitostí. (BBC) Nové „budoucí“ pobočky budou vybaveny 5G konektivitou a optickým připojením, řekl BT.
  Finančně zatížená společnost BT bude v příštích pěti letech zavírat 270 ze svých 300 úřadoven napříč U. K. v naději, že ušetří přibližně 1,5 miliardy liber (1,9 miliardy dolarů) na výdajích. Společnost plánuje otevření pouze 30 poboček a prodej asi 90 % svých současných nemovitosti.
  Prvních osm poboček v rámci akce „Better Workplace“ bude umístěno v Belfastu v Severním Irsku; Cardiff ve Walesu; Edinburgh ve Skotsku; Bristol, Birmingham, Manchester a Ipswich v Adastral Park, Londýn.
  BT také plánuje přemístit své londýnské sídlo z budovy sv. Pavla, kterou společnost užívala od roku 1874. Společnost BT předpokládá, že program „Lepších pracovišť“ bude dokončen do konce roku 2023.
  BT také snižuje mzdové náklady u 13 000 zaměstnanců, z nichž dvě třetiny budou pocházet z britských pracovišť.
  Společnost se v posledních letech potýká s rostoucí konkurencí na britském trhu, a různými skandály. Gavin Peterson, bývalý generální ředitel společnosti BT a 14letý veterán společnosti, byl v říjnu 2018 odvolán akcionáři a nahrazen Philipem Jansenem.
 • EU | Daimler a Telefonica Deutschland spolupracují na zavedení 5G do výroby aut.  (Reuters – daimler ag) Výrobce Mercedes-Benz a Telefónica Deutschland zavádí světově první síť 5G do rutinní výroby automobilů. Vnitřní mobilní síť pro industriální komunikaci pracuje s přenosem v řádu Gbit/s a je určena pro digitalizovanou montáž vozidel v továrně Mercededs-Benz Sindelfingen.

Rozhovor vedl: Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

Rozvoji sítí 5G v ČR nic nebrání

Společnost Ericsson za dobu své existence revolučně ovlivnila oblast komunikací novými systémy ústředen a přepojování, digitálními technologiemi a stala se vedoucí silou ve vývoji mobilních telekomunikací. Když byla problematika širokopásového přístupu ještě v plenkách, firma Ericsson už pracovala na technologiích 3G a vyvíjela 4G dlouho před tím, než se smartphone stal naším všudypřítomným společníkem. Uplynulo již více než 140 let od doby, kdy malý výrobní závod založený Larsem Magnusem Ericssonem ve Švédsku začal šířit jméno firmy, která má dnes globální rozsah. Na jejím vzniku a rozvoji se významně podílela také manželka zakladatele, paní Hilda Ericsson. Vše začalo v mechanické dílně ve Stockholmu, kde Lars Magnus Ericsson vyvíjel telefony a Hilda Ericsson zajišťovala jejich výrobu a související navíjení cívek měděným drátem. Dnes se blíží nástup bezdrátových mobilních sítí 5G a Ericsson investuje do vývoje technologií, které zajistí operátorům vedoucí postavení v této oblasti.

Na úrovni operátorů a dodavatelů technologie diskutujeme tuhle otázku již několik let. Vzrůstající spotřeba dat nás nutí posouvat technologie stále dopředu, a to ideálně takovým způsobem, aby naše připravenost předběhla potřeby uživatelů. To si myslím, že je i případ 5G. Parametry, které 5G charakterizují, to znamená přenosová rychlost 1Gbps, latence 1 ms a možnost připojit milióny zařízení tzv. IoT (internet of things), vysoce překračují současné potřeby zákazníků. Na druhou stranu je třeba koukat se dopředu.

Jak se společnost připravuje na start nové generace mobilních sítí v České republice jsme měli možnost hovořit s panem Jiřím Ryntem, senior technical managerem Ericsson spol. s r.o.

Můžete uvést některé aktuální aktivity firmy Ericsson v České republice v souvislosti s 5G?

Více v časopise…

Rozhovor vedl: Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

S Internetem celý rok aneb jak fungují alternativní operátoři

O startu a prvních zkušenostech zástupce nové generace poskytovatelů „telco“ služeb jsme měli příležitost pohovořit s panem Janem Ivanko, jednatelem start-up společnosti s příznačným názvem 365internet.

Co vás vedlo k založeni společnosti 365Internet?
Příběh založení 365internet je taková kombinace školního projektu a řešení situace, kdy dostanete výpověď v korporaci. Vše se sešlo v době, kdy CETIN uvedl na trh Mass Market Offer (MMO), tedy svoji velkoobchodní nabídku. Existovala již dříve, ale po rozdělení O2 vzniklo na trhu něco nového.
Nejprve v rámci seminární, později mé bakalářské práce vznikl dokument, jenž popsal podmínky, za nichž lze MMO profitabilně implementovat. Nu a když se nachýlil můj čas v telco společnosti, oslovil jsem několik investorů a rozjeli jsme přípravu 365internet. To se psal červen 2016. V září začal testovací provoz, v prosinci jsme spustili provoz komerčně a v únoru 2017 jsme měli první stovku zákazníků.

Více v časopise…

Autor: Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

Bez optiky žádná 5G / Nová konvergence pevné a mobilní sítě

Běžní uživatelé a podniky očekávají dostupnost budoucích šířek pásma bez omezení, kdykoliv a kdekoliv. Provozovatelé musí proto svoji infrastrukturu zahustit, virtualizovat a optimalizovat. Dříve od sebe odloučené infrastruktury pevné a mobilní sítě splynou v jednu velkou konvergovanou síť.
Optické vlákno zde bude hrát centrální roli, protože nabízí potřebné kapacity pro vysoká množství dat, která přicházejí v úvahu. Jak je možné tuto síťovou konvergenci realizovat a před jakými výzvami stojí provozovatelé sítí?

Internet věcí (Internet of Things – IoT) propojuje vše se vším a představuje tak pro sítě významnou výzvu. Velké šířky pásma, jakož i ultrakrátké a vysoce spolehlivé reakční doby v síti jsou předpokladem pro řízení a kontrolu částečně vysoce komplikovaných systémů v reálném čase. Zejména autonomní řízení vozidel, aplikace pro virtuální realitu a zážitky tzv. rozšířené reality (Augmented-Reality) vyžadují mnohem větší rychlost a kapacitu než dosavadní, rovněž výkonná infrastruktura.

Více v časopise…

Autoři: Ing. Petr Koudelka, Ph.D. a Ing. Karel Tomala, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

Kvalita služby přístupu k internetu v pevném místě

Kvalitu služby přístupu k internetu si lze představit v podobě kvalitativních datových parametrů (QoS parametrů), které patří do skupiny aktuálně řešených otázek služeb přístupu k internetu, a to nejen s ohledem na připravovanou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/1972 s názvem evropský kodex pro elektronické komunikace, ale i v souvislosti s kontrolou plnění povinností stanovených Nařízením EU 2015/2120 ve smyslu dopadu na výslednou výkonnost služby.

Více v časopise…

Autor: Jan Brouček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

Rychlost přípojky a dotační Výzva II – OP PIK Vysokorychlostní internet

V podzimním čísle časopisu Next Generation Telekomunikace [1] byl podrobně popsán význam rychlosti, která je hlavním parametrem přípojky k internetu. Rychlost určuje kvalitu přípojky i cenu za připojení. Rychlost stahování dat je rozhodujícím kritériem k definici pojmů vysokorychlostní internet nebo vysokorychlostní síť elektronických komunikací.

Více v časopise…

Autor: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

Právní úprava pravidla „must carry“ podle evropského kodexu pro elektronické komunikace

Ve svém článku v posledním čísle NGT „Co přináší právo elektronických komunikací do procesu rychlých tržních a technologických změn“1 jsem se zabýval dvěma evropskými právními předpisy, které Evropský parlament a Rada schválily ke konci minulého roku. Jedním z nich byla velice diskutovaná a aktuálně probíraná směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace. Směrnici zveřejnil Úřední věstník EU 17. prosince 2018; nahradí současný předpisový rámec pro sítě a služby elektronických komunikací v EU.2 Nová pravidla začnou platit na sklonku roku 2020; podle článku 124 směrnice členské státy přijmou a zveřejní do 21. prosince 2020 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Členské státy budou tyto předpisy používat od 21. prosince 2020.

Více v časopise…

Autor: Petr Kabilka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

5G prakticky

V telekomunikacích jedno z nejdiskutovanějších témat dneška – „5G“. Mobilní síť, která je super rychlá se super malou latencí pro miliony zařízení. Jako uživatel spousty „smart“ zařízení a milovník nových technologií se těším, až si u nás na vesnici koupím svůj první 1Gbps tarif s latencí 1ms a nezruinuje to domácí rozpočet.

Více v časopise…

Autor: Jaroslav Hrstka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

NG-PON2 je budoucností pasivních optických sítí

Společně s růstem využívání služeb na Internetu, rostou také nároky uživatelů na přenosovou kapacitu. Hlavní hnací silou je široká dostupnost sofistikovaných připojených zařízení, jako laptopy, smartphony, nositelná elektronika a rostoucí počet domácích zařízení a senzorů, které vyžadují různé typy připojení zahrnující nízkou latenci, velkou přenosovou kapacitu, garantovanou propustnost a vysokou spolehlivost. Poskytovatelům služeb přináší široké přijetí těchto nových technologií obrovské možnosti růstu, ale staví to před ně také významné výzvy.

Více v časopise…

Autor: TTC HOLDING, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

Ing. Ivan Říčař, CSc.
*9. 4. 1944 – †13. 6. 2019

Ing. Ivan Říčař se narodil v Praze, kde také prožil většinu svého života. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT a v rámci studia absolvoval šest semestrů na prestižním Moskevském energetickém institutu. Po ukončení vysoké školy působil rok na západoněmecké Technické univerzitě v Darmstadtu. Od konce šedesátých let minulého století pracoval v tehdejším Výzkumném ústavu telekomunikací jako výzkumný a později vědecký pracovník. Disertační práci obhájil začátkem sedmdesátých let na ČVUT, kde také získal vědeckou hodnost. V Československu patřil mezi uznávané specialisty v oboru konstrukce měřících přístrojů pro telekomunikace. V této oblasti také spolupracoval s Institutem pro sdělovací techniku v Berlíně a společností Siemens v Mnichově. Řadu let působil na elektrotechnické fakultě ČVUT v oborové komisi pro obhajoby doktorských disertačních prací.
Po sametové revoluci zvítězil ve veřejném výběrovém řízení na pozici ředitele státního podniku Výzkumný stav telekomunikací. Měl výrazný podíl na jeho pozdější privatizaci, přeměně na standardní výrobní podnik a úspěšném startu obchodních aktivit pod novým názvem TTC TELEKOMUNIKACE.

Více v časopise…

Z JINÝCH OBORŮ, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

Digitalizace ve zdravotnictví made in Europe

Uprostřed rozpačitého mlčení okolo „elektronizace českého zdravotnictví“ se uskutečnil počátkem dubna v Berlíně první ročník evropského kongresu DMEA s podtitulem Connecting Digital Health. Ten plynule navázal na dlouholetou tradici výstavy conhIT, jež získala v Berlíně, a díky Česko-německé obchodní komoře také v České republice. Účastník jistě ocenil německy věcnou diskuzi obecného stavu digitalizace ve zdravotnictví představenou v širších souvislostech. Některé závěry a názory přitom připomínají stav v ČR. .

Více v časopise…

Z JINÝCH OBORŮ, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

IFA 2019 – vše o inovacích

Světová výstava IFA se uskuteční v Berlíně v letošním roce ve dnech 6. až 11. září. Koncem dubna se v autonomním společenství Andalusie uskutečnila letošní IFA Global Press Conference, která umožnila nahlédnout do zákulisí přípravy špičkové světové technologické výstavy IFA Berlin 2019 vytvářející společnou platformu pro maloobchod, výrobce, inovátory, média a spotřebitele ze sektorů spotřební elektroniky a domácích spotřebičů.

Více v časopise…

Z JINÝCH OBORŮ, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

Laboratoř inovací chytrého města Brna

V dubnu byla slavnostně otevřena nová vědecko-výzkumná laboratoř na Ústavu telekomunikací, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Nová Innovation Laboratory je výsledkem úspěšné spolupráce americké společnosti AT&T a Ústavu telekomunikací FEKT reprezentovaného jeho vedoucím, prof. Jiřím Mišurcem. Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií VUT zastupoval při slavnostním ceremoniálu její děkan, prof. Vladimír Aubrecht.

Více v časopise…

Autor: Tereza Gáliková, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

V roce 2019 bude mít téměř 80 % z celkových 3,8 milionu přípojek v síti CETIN dostupnou minimální rychlost 50 Mbit/s.

Před 4 lety jsme si v CETIN vytýčili jasný cíl – být synonymem pro Stabilní rychlý internet. Za dobu svého fungování jsme navýšili své investice do mobilní i fixní sítě z původně plánovaných 22 na 27 miliard korun tak, aby došlo ke zrychlení pevného připojení pro uživatele po celé ČR. Plošné zrychlení připojení pro co nejvíce českých domácností v co nejkratším možném čase jsme se rozhodli realizovat prostřednictvím masivní výstavby FTTC, tedy zavádění optiky do předsunutých DSLAMů – uličních rozvaděčů, kterých CETIN za dobu svého fungování postavil již více než 5200. Cílem je zkrátit délku metalického vedení od uživatelského modemu k rDSLAMu, který je umístěn v rozvaděči napojeném na optiku. Platí jednoduché pravidlo: čím kratší metalické vedení, tím vyšší rychlosti.

Více v časopise…

Autor: Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

KONFERENCE „PRAXE V SÍTÍCH aneb na samotě u lesa“

Rád bych vám ukázal povedenou edukační akci, která vznikla na základě dohody několika firem podnikajících v oblasti telekomunikací. Jedná se konferenci, která přirozeným a nekomerčním způsobem spojuje odborníky na výstavbu sítí elektronických komunikací, zejména optiky. Impulzem pro vytvoření takové akce byla skutečnost, že profesionální organizátoři konferencí hledají aktuální a horká témata, na které pak seženou lidi z firem, které ještě „položí na stůl“ organizátorů nemalé peníze. Odborníci z těchto firem pak ve svém vlastním čase musí odpracovat přednášky a v podstatě celou organizaci konference. Takže „naši telekomunikační soudruzi dali hlavy dohromady“ a vymysleli konferenci, kterou si sami organizují a předkládají témata, která jsou opravdu jasně cílená a aktuální. Konference je otevřená (samozřejmě za jistý nákladový poplatek) dalším lidem z oboru. Vzhledem ke krásnému prostředí Vysočiny a jistému zrcadlení stavebních témat z fenomenálního filmu Na samotě u lesa, vznikl název konference „Praxe v sítích … na samotě u lesa“.

Více v časopise…

2019 – 01

Vážení čtenáři,
tak už je březen, jaro buší na dveře přírody a všichni nenápadně čekáme, zda se nepřeklopí rovnou do léta, jak se to v posledních letech stává.
Dostáváte v tomto roce do rukou první vydání časopisu NEXT GENERATION/Telekomunikace, který se primárně zabývá sítěmi elektronických komunikací nové generace. Do našeho týmu se vrátil po více než roční zdravotní přestávce Petr Beneš, dlouholetý šéfredaktor časopisu Sdělovací Technika. Asi mohu prozradit jednu důležitou informaci, kterou je vážná úvaha integrovat obsahový program časopisu Sdělovací technika do našeho společného časopisu NEXT GENERATION/Telekomunikace. Nechte se však překvapit. Současně bych vám také rád oznámil, že v tomto roce chystáme speciální čísla týkající se aktuálních technologických novinek nejen z ryze telekomunikačního světa, ale bude se jednat také o chytrých technologiích pro obce, města, ulice a také o čisté mobilitě, zejména o elektromobilitě.
Co najdete v tomto vydání?
Je asi již národní tradici začít dotacemi do budování sítí vysokorychlostního internetu v místech kde není k dispozici a kde jej žádný operátor nemá v plánu příštích tří let budovat. Rozhovor s Marianem Piechou, náměstkem sekce fondů EU na MPO ČR popisuje změny oproti předchozím výzvám. Asi nemá smysl se vracet k rozbouřeným vodám čtrnáctimiliardových dotací, které se řeší od roku 2014. Z informací, které jsem získal, lze očekávat konečně zájem většího počtu operátorů než v minulosti. Významnou změnou oproti předchozí výzvě je to, že operátor může získat finanční podporu na všechny komponenty potřebné pro vybudování sítí a pro zajištění služeb koncovým zákazníkům, to znamená i na aktivní technologie potřebné pro vybudování sítě a zajištění provozu služeb. Včetně, například, i dohledového systému.
Samozřejmě nemůžeme v našem časopise opomenout celosvětový kongres MWC 2019 v Barceloně. Souhrnnou zprávu připravil Honza Vašátko s příznačným titulkem „Symbol 5G je všude kolem, teď už jen ty sítě…“. Je třeba si uvědomit, že dlouhodobé hlásání a adorování nového standardu 5G může vyvolávat nadskutečná očekávání lidí a tématu se začnou zmocňovat politici, zvláště pak pokud jde o další uvolňování potřebných frekvencí a jejich prodej přes aukce. Proto je třeba už konečně začít stavět sítě 5G, avšak musí existovat jistá míra ochrany poměrně velkých investic, které musí provozovatelé sítě vynaložit. Například v EU by takovou ochranu mohl zajistit tzv. evropský kodex pro elektronické komunikace. O tom se dočtete více v článku pana Zdeňka Vaníčka „Co přináší právo elektronických komunikací do procesu rychlých tržních a technologických změn“.
Je zajímavé, že jak přicházejí v našem oboru nové technologické novinky a zejména nové standardy mobilních sítí na trh, tak to vyvolá vlnu různých nápadů a kreativního umu ze strany politiků a státních institucí. Zejména zakládání nových účelových státních podniků pro provozování informačních systémů nebo také třeba zakládání nových státních operátorů. A to prý proto aby občané měli levnější datové služby…a nemuseli se třeba stěhovat do Polska.
V každém případě by se mělo pospíšit, vždyť standard 6G už „číhá za rohem“.
Váš
Svatoslav Novák

Otázky kladl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Pane náměstku, mnoho lidí se zajímá, jakým způsobem chce Ministerstvo průmyslu a obchodu podpořit rozvoj vysokorychlostního připojení k Internetu. O tomto tématu se hovoří několik let, ale doposud se nic konkrétního nepodařilo realizovat. Jaká je tedy situace dnes?

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 7. února dlouho očekávanou II. Výzvu v dotačním programu Vysokorychlostní Internet. Výzva směřuje na tak zvaná bílá adresní místa – adresy budov, kde vysokorychlostní Internet není k dispozici a kde jej žádný operátor nemá v plánu na příští tři roky vybudovat. Ve výzvě je alokována jedna miliarda korun s tím, že v případě většího zájmu bude alokace Výzvy adekvátně navýšena.

Více v časopise…

Autor: Ing. Olga Müllerová, CSc., NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Ve dnech 23. až 25. října 2018 proběhl v Pardubicích 28. ročník konference Radiokomunikace (RK18). Tato konference se stala v posledních letech jedním z nejvýznamnějších setkání odborné veřejnosti z dané oblasti u nás. Zaměřuje se každoročně na aktuální dění a vývoj v současných radiokomunikacích včetně reflektování vazeb na problematiku související. Její program je pečlivě sestavován tak, aby přístupnou formou v podání špičkových odborníků přiblížil významné aktuální dění z oblasti vývoje a výzkumu, podchytil probíhající technický vývoj včetně prolínání a návaznosti různých oblastí (mobilní komunikace, broadcasting, technologie, vše prostupující informační technologie, související předpisy a regulace). Organizačně konferenci zajišťuje vzdělávací agentura UNIT (www.unit.cz) a garantem odborné stránky je přípravný výbor složený z odborníků ze sféry akademické, firemní i ze státní správy. Záštitu konferenci poskytnul stejně jako v minulých letech pan Ing. Mgr. Jaromír Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Více v časopise…

Autor: Tomáš Sedláček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

O čem se mluví. Aneb letem světem rychlostním internetem

V Evropě mělo nedávno velkou odezvu prohlášení Ronana Kellyho, prezidenta FTTH Council Europe, který upozornil ministry telekomunikací, že byly v Evropě zaznamenány klamavé reklamní kampaně. Kelly to formuloval následovně: „Jsme svědky reklamních praktik tzv. ‚fake fibre‘ v několika členských státech, které používají termín ’optické’ nebo ‚optické rychlosti‘ v reklamách na širokopásmové připojení na bázi mědi i když inzerovaný produkt není skutečně založen na úplném optickém připojení. To stále více svědčí o tom, že spotřebitelé si většinou nejsou vědomi formy internetového připojení, které si koupili, často kvůli související reklamě.“ Na toto téma již ve Velké Británii dříve proběhlo několik kampaní „Cooper is not Fibre“ za účasti místních celebrit. Je otázkou, zda se v blízké budoucnosti budeme moci s takovou zavádějící reklamou setkat i u nás, protože informovanost rozdílů mezi FTTC a FTTH jistě nepatří mezi časté témata běžného zákazníka a ani není žádným mediálním tématem.

Více v časopise…

Autor: Jaroslav Hrstka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Článek je výtahem z dokumentu Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru za rok 2018, který byl zpracován Českým statistickým úřadem na základě výsledků ročních statistických šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru v ČR. Většina informací se vztahuje k lednu 2018. U vybraných ukazatelů jsou data doplněna o mezinárodní srovnání výsledků členských zemí Evropské unie. Zjištění týkající se 3D tisku, Big Data a elektronického obchodování se vztahují k roku 2017.

Více v časopise…

Autor: Daniel Platil, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Digitální transformace začíná stále intenzivněji ovlivňovat i osobní život. Progresivní technický i vědecký rozmach umožnil lidstvu vstoupit do čtvrté průmyslové revoluce a stejně jako každá předchozí vlna inovací i Průmysl 4.0 s sebou přináší změny na celospolečenské úrovni. Proto se Pracovní skupina Smart Life CBCSD rozhodla zaměřit na rychle se rozvíjející socioekonomické aspekty implementace smart technologií do našich každodenních životů.

Více v časopise…

Autor: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Z hlediska evropského práva a regulace elektronických komunikací v Evropské unii mají v současnosti význam dva předpisy, které Evropský parlament a Rada schválily jako vánoční dárek ke konci minulého roku.

Jde především již o velice diskutovanou a probíranou směrnici Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace. Směrnice byla zveřejněna v Úředním věstníku EU 17. prosince 2018 a nahradí současný předpisový rámec pro sítě a služby elektronických komunikací v EU.1 Po schválení směrnice Evropským parlamentem 14. listopadu 2018 a Radou EU 4. prosince 2018 tento evropský právní předpis představuje jednu ze zásadních legislativních a právních iniciativ tzv. jednotného digitálního trhu. Nová pravidla začnou platit na sklonku roku 2020; podle článku 124 směrnice členské státy přijmou a zveřejní do 21. prosince 2020 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Členské státy budou tyto předpisy používat od 21. prosince 2020.

Více v časopise…

Autor: Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

V posledních únorových dnech, ostatně jako každý rok, opouští  ředitelé  telekomunikačních firem svá obvyklá stanoviště, aby se při příležitosti mobilního světového kongresu MWC 19 setkali s dalšími osobnostmi mobilního světa v Barceloně. Organizátoři otevřeli brány již čtrnáctého ročníku kongresu v pondělí 25. února. Do hal na okraji katalánského hlavního města dorazilo letos rekordních 109 tisíc návštěvníků (v roce 2009 to bylo 42 tisíc). A všude je 5G.

Více v časopise…

Otázky kladl Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Ing. Petra Holého Ph.D. se ptá Svatoslav Novák

Téma sítí páté generace v posledních dnech rezonuje mobilním světem. Jak vnímáte tuto problematiku Vy?

Na úrovni operátorů a dodavatelů technologie diskutujeme tuhle otázku již několik let. Vzrůstající spotřeba dat nás nutí posouvat technologie stále dopředu, a to ideálně takovým způsobem, aby naše připravenost předběhla potřeby uživatelů. To si myslím, že je i případ 5G. Parametry, které 5G charakterizují, to znamená přenosová rychlost 1Gbps, latence 1 ms a možnost připojit milióny zařízení tzv. IoT (internet of things), vysoce překračují současné potřeby zákazníků. Na druhou stranu je třeba koukat se dopředu.

Více v časopise…

Autor: Jaroslav Hrstka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Mobilní komunikační zařízení se již stala běžnou součástí našich každodenních životů. Mimoto je čím dál více zařízení – od nositelných zařízení přes spotřební elektroniku a automobily až po výrobní stroje – vybaveno připojením k Internetu, což stimuluje rychlý rozvoj Internetu věcí (IoT). Aby bylo možné uspokojit poptávku a požadavky na připojení, je třeba možnosti mobilních sítí neustále rozšiřovat.

Více v časopise…

Autor: Mgr. Jiří Matěj, ředitel příspěvkové organizace Moravskoslezské datové centrum,
NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Moravskoslezské datové centrum bylo zřízeno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v roce 2018, aby přispělo k rozvoji tzv. chytrého regionu. Cílem projektu je vybudování vysokorychlostní datové sítě, která zajistí rychlé a bezpečné síťové propojení všech 220 krajských příspěvkových organizací s 500 objekty. MSDC na tomto projektu momentálně usilovně pracuje, aby se občané brzy dočkali zkvalitnění služeb a života v regionu.

Více v časopise…

Z Amsterdamu, Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Ve dnech 13. a 14. března proběhla v Amsterdamu jedna z největších konferencí týkající se optických telekomunikací, 16. ročník FTTH CONFERENCE 2019. Jde o vlajkovou akci asociace FTTH COUNCIL EUROPE, jejímiž  členy jsou i některé české firmy. V Amsterdamu jste mohli vidět MICOS TELCOM, KDP a DURA-LINE.

Více v časopise…

Autor: ČAEK, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

U příležitosti 20. výročí založení spolku představenstvo ČAEK propůjčilo
JUDr. Zdeňku Vaníčkovi titul Doživotní čestný předseda za vynikající zásluhy o rozvoj a světové uznání sektoru elektronických komunikací České republiky, jakož i spolku.

Listinu svědčící o tomto uznání představenstvo předsedovi spolku předalo při slavnostním zasedání a jubilejním obědě představenstva a rady dne 18. prosince 2018 v Praze.

Zdeněk Vaníček je jedním ze spoluzakladatelů asociace (18. prosince 1998) a byl zvolen jejím prvním prezidentem (14. ledna 1999). V souvislosti s přeměnou občanského sdružení v zapsaný spolek podle ustanovení občanského zákoníku se stal jeho předsedou a statutárním zástupcem. Funkční období ukončil dnem 28. února 2019.

Po skončení funkčního období se pohotově a neprodleně nadsvětelnou rychlostí odebere do svého venkovského sídla, kde se cele oddá malířské tvorbě, literatuře, genealogii, astronomii a studiu kanonického a anglosaského práva, jakož i zkoumání endemických druhů flóry a fauny v Železných horách a přemítání o kvantové teorii gravitace.

Více v časopise…

 • EU | Počet evropských účastníků s optickým přístupem vzrostl do září meziročně o 16 % a do roku 2025 má dosáhnout dvojnásobku. Počet účastníků FTTH / FTTB v Evropě vzrostl podle nejnovějších údajů Idate pro FTTH Council Europe meziročně k září 2018 o 15,7 procenta na více než 59,6 milionu. FTTH Council uvedl 14. března na své výroční konferenci v Amsterdamu, že očekává do roku 2025 nárůst počtu účastníků na 168 milionů.
 • EU | Optické připojení by mělo do roku 2025 využívat téměř 6 z 10 uživatelů vysokorychlostních služeb. Počet uživatelů s pevným vysokorychlostním připojením na světě se zvýší do roku 2025 ze současné 1 miliardy na 1,2 miliardy, uvádí zpráva Point Topic a Broadband Forum. Poté, co bylo na konci září 2018dosaženo milníku 1 miliardy, bude trh pokračovat v růstu až do roku 2025, a to především díky požadavkům na zrychlení přístupu a rostoucímu zájmu na rozvíjejících se trzích.
 • EU | Výstavba konvergované sítě 5G by mohla ušetřit více než 90 % nákladů – studie pro kongres FTTH v Amsterodamu. S pečlivým plánováním by operátoři podle studie společnosti Comsof pro FTTH Council Europe mohli při budování sítě s vlákny podstatně ušetřit. Analýzou různých scénářů studie dospěla k závěru, že pokud se při plánování sítě FTTH předpokládá síť FTT-5G ( vlákno do 5G antény / základnové stanice), rozsah úspor nákladů sítě FTT-5G v důsledku konvergence může dosáhnout 65 až 96 procent. Extra investice potřebné pro připravenost sítě na 5G by pak byly v rozsahu mezi 0,4 % až 7,2 %.
 • EU | BEREC zveřejňuje pokyny pro komunikaci uvnitř EU. (BEREC)Od 15. května 2019 nesmí maloobchodní cena (bez DPH) účtovaná zákazníkům při regulaci komunikací uvnitř EU překročit 0,19 EUR za minutu za volání a 0,06 EUR za SMS zprávu. Nová pravidla pro omezení maloobchodních cen pro komunikace v EU (pevná a mobilní volání a SMS) jsou zavedena nařízením EU (EU) 2015/2120 v platném znění),. BEREC k tomu vydal pokyny BoR (19) 51, které obsahují obecná ustanovení (oblast působnosti nařízení, alternativní sazby, intervaly účtování atd.),
 • EU | Evropský parlament vyzývá EU k akci proti čínské bezpečnostní hrozbě 5G. Evropský parlament přijal usnesení vyzývající EU k akci v oblasti potenciálních bezpečnostních hrozeb z rostoucí technologické přítomnosti Číny v EU. Poslanci chtějí, aby Evropská komise a státy EU vypracovaly pokyny, jak řešit případné kybernetické hrozby a zranitelnost při pořizování zařízení 5G, a žádají o využití agentury pro bezpečnost sítě Enisa, která by vyvinula systém certifikace zařízení.
 • EU | Mezinárodní spotřebitelské organizace vyzývají Apple a Google ke změně v app stores. Konsorcium 27 spotřebitelských organizací pod vedením Nizozemska a Norska požaduje, aby Apple a Google provedly změny ve svých app stores, tak, aby lidé mohli snadněji zjistit, jak jsou jejich osobní údaje používány. Je to poprvé, kdy se takto spojilo tolik spotřebitelských organizací. V případě, že by tyto společnosti požadované změny neprovedly, příslušné orgány by uvalily sankce.
 • EU | USA vyslaly Berlínu první jasné varování kvůli váhavému postoji k Huawei. (The Wall Street Journal) Pokud se Německo rozhodne využívat technologie čínské společnosti Huawei při budování sítě 5G Spojené státy budou prý s Berlínem sdílet méně zpravodajských informací. Ze strany Washingtonu jde o první explicitní varování Německa kvůli jeho opatrnému postoji vůči Huawei, píše list The Wall Street Journal. Toto varování reaguje na slova německého ministra hospodářství Petera Altmaiera z předchozího dne, který uvedl, že Německo nechce zakázat používání technologií Huawei v sítích páté generace. Altmaier však doplnil, že Berlín upraví legislativu tak, aby zajistil bezpečnost a důvěryhodnost použitých komponent. Německý telekomunikační regulátor, Bundesnetzagentur(BNetzA) již zveřejnil řadu bezpečnostních požadavků, kterými se má zavádění 5G řídit.
 • EU | Britští představitelé doporučují omezení čínských dodávek zařízení pro mobilní sítě 5G. (The Telegraph) Záměrem britské vlády je stanovení stropu čínských dodávek v mixu technologií operátorům mobilních sítí 5G. Navrhovaný strop činí 50 %, uvádí The Telegraph.
  Vodafone UK varuje, že zákaz zařízení společnosti Huawei zpomalí zavádění systému 5G. (BBC News) Vodafone vydal veřejné varování, že zákaz používání síťových zařízení společnosti Huawei bude mít za následek opožděné zavádění systému 5G a pro operátora a Velkou Británii vyžádá obrovské náklady, uvádí BBC News.
 • ČR | Novela o e-komunikacích může ohrozit kyberbezpečnost. (ČIA) Navrhovaná novela zákona o Vojenském zpravodajství a úprava zákona o elektronických komunikacích může ohrozit zajištění kybernetické bezpečnosti sítí poskytovatelů internetového připojení. Řešení představované novelou může mít ve většině případů zásadní negativní dopady na zajištění ochrany osobních údajů, komunikaci a soukromí uživatelů internetu. Informovala o tom ICT UNIE.
 • ČR | Český premiér posuzuje „nadměrné“ ceny mobilních dat. Český premiér Andrej Babiš pokračuje v jednáních se zástupci tří českých operátorů T-Mobile, O2 a Vodafone o tom, co jsou podle vlády nadměrné ceny mobilních dat. Setkání bylo nepřímým pokračováním rozsáhlé analýzy velkoobchodního trhu, kterou nedávno zveřejnil regulátor ČTÚ. Regulátor zjišťuje, že provozovatelé jednají v tiché dohodě a nekonkurují, jak tomu bylo v roce 2012 před tarifní „revolucí“ mobilních operátoru.
 • ČR | Zákon o digitální službě má podporu Poslanecké sněmovny. (ČIA) Zástupci poslaneckých klubů podepsali memorandum, které garantuje podporu zákona o právu na digitální službu v následujícím období v Poslanecké sněmovně PČR (PSP) a zavazuje všechny aktéry ke spolupráci. Norma má podporu všech politických stran i premiéra Andreje Babiše (ANO). Na základě zákona stát svým občanům zaručí možnost komunikovat s úřady čistě elektronicky, a to do pěti let od jeho přijetí. Informovali o tom Piráti.
 • ČR | ČTÚ: Varování NÚKIB nebrání aukci v pásmu 700 MHz a 3,5 GHz. (ČIA) Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ze 17. prosince 2018 neohrožuje cíle připravované aukce v pásmu 700 MHz a 3,5 GHz a nebrání její realizaci. Shodli se na tom zástupci Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva vnitra ČR a NÚKIB. Úřad v prosinci vydal varování před používáním softwaru i hardwaru společností Huawei Technologies a ZTE Corporation, které má představovat bezpečnostní hrozbu. Informoval o tom ČTÚ.
 • EU | Společnosti Ericsson, Telia, Volvo CE spolupracují na průmyslovém využití 5G. Společnost Ericsson, Volvo Construction Equipment a Telia zprovoznily první švédskou síť 5G pro průmyslové využití ve výzkumném a vývojovém středisku společnosti Volvo CE v Eskilstuně, které je přibližně 90 kilometrů západně od Stockholmu. Pomocí této technologie může Volvo CE testovat dálkově ovládané stroje a autonomní produkty.
  Obdobný záměr má firma Volvo v Německu, která již požádala o kmitočty pro výstavbu lokálních průmyslových sítí 5G v provozech.
 • SVĚT | Kompetentní roboti demoralizují lidské pracovníky – studie. Umělá inteligence a automatizace by mohla být v některých případech budoucností, ale studie z Cornwell University naznačuje, že roboti by mohli negativně ovlivnit lidský výkon. To znamená, že bez ohledu na to, kde se robotika, umělá inteligence a automatizace aplikují na podnik, bude důležité o tom přemýšlet. Je-li celkovým cílem zlepšení konečného produktu a výkonu, bude téměř jistě nutné před rozhodnutím vzít v úvahu dopad na lidskou morálku pracovníků. To by mělo být samozřejmé, pokud nebudeme všichni odsouzeni k tomu, abychom byli nahrazeni roboty úplně…
 • EU | Rakouský regulátor oznámil výsledky aukce 5G. (Reuters) Rakouský regulátor RTR uzavřel aukci regionálních licencí pro kmitočty v průkopnických pásmech 5G 3,4 až 8,8 GHz se sedmi úspěšnými uchazeči, kteří budou za licence vydávat celkem 188 milionů EUR. Za příděl vynaložili operátoři A1 Telekom 64,3 milionů EUR, T-Mobil 56,9 milionů EUR a Hutchinson 51,9 milionů EUR.
  Po oficiálním uzavření rakouské aukce 5G spektra oznámil T-Mobile, že zahájí výstavbu prvních 25 základnových stanic sítě 5G vzápětí po získání licence v březnu.
 • EU | Swisscom, Sunrise a Salt dokončily akvizici dostupného 5G spektra. Operátoři Swisscom, Sunrise a Salt pořídili v aukci dostupné spektrum 5G za 379 milionů dolarů a sdílejí frekvence v pásmech 700MHz, 3.5GHz a 1400MHz. Získané licence jsou platné po dobu 15 let. Společnost Swisscom oznámila plány na uvedení 5G do 60 měst a obcí již do konce roku 2019.
 • EU | Vodafone: Mobilní operátoři ve Velké Británii musí mít přístup k nenasvíceným vláknům Openreach. Vodafone požaduje aby britský regulátor udělal více pro zajištění přístupu do optické sítě Openreach. Pokud má země v plné míře budovat sítě 5G, musí mít operátoři mobilních sítí v UK přístup k nenasvíceným vláknům v sítích společnosti Openreach a uvádí, že nedostatečný přístup k nenasvíceným vláknům zůstává největším inhibitorem pokroku v zavádění mobilních sítí nové generace ve Velké Británii.
 • EU | Prysmian představil poprvé v Evropě optický kabel s tisíci vlákny. Na konferenci FTTH 2019 představil výrobce Prysmian v Evropě poprvé svůj nový optický kabel FlexRibbon™ s 6 912 vlákny což je aktuálně světová kapacitní novinka. Vnější rozměr kabelu umožní instalace do tvárnicových otvorů o průměru 50,8 mm.
 • EU | Ericsson rozšiřuje aktivity v Rusku. Ericsson byl vybrán společností Tele2 Russia k rozšíření své sítě o rádiový systém Ericsson připravený na 5G včetně softwaru. Více než 50 000 základnových stanic bude rozmístěno po celé zemi v rámci pětileté dohody o modernizaci sítě.
 • EU | Qualcomm představil novou platformu další využití v robotických produktech. Qualcomm představil na MWC v Barceloně novou platformu Qualcomm Robotics RB3, čímž expanduje na trhu robotických produktů. Výrobce čipů nabízí optimalizovanou sadu hardwaru, softwaru a nástrojů, které umožní výrobcům a vývojářům vytvářet nové robotické produkty založené na systému Qualcomm SDA / SDM845.
 • ČR | Česká pošta: V ČR bylo k 10. březnu 962 148 datových schránek. (ČIA) Počet zřízených datových schránek v České republice k 10. březnu 2019 dosáhl 962 148. Celkem bylo odesláno 635 502 089 datových zpráv. Vyplývá to z údajů zveřejněných Českou poštou, která provoz schránek zajišťuje.
 • ČR | ČEZ: Projekt Česko-izraelský akcelerátor bude inovovat v oblasti Smart City. (ČIA) Mezinárodní studentské týmy z ČVUT a izraelské univerzity Technion v Haifě budou v rámci prvního ročníku projektu Česko-izraelský akcelerátor (CIPA) navrhovat inovativní řešení v oblasti Smart City. ČEZ informoval, že k vybraným tématům patří elektromobilita a řízení životního cyklu elektrobaterií od ČEZ ESCO, provoz dedikované mobilní sítě pro kritické aplikace od Nordic Telecom, budoucnost dopravy v rámci autonomní mobility ve velkých městech společnosti ELTODO a systém TE-VOGS ke zvýšení bezpečnosti pozemního provozu od AERO4TE.
 • EU | Telefonica má pověření k ukončení ikonické ADSL ústředny v Barceloně. Španělský regulační regulátor CNMC pověřil Telefóniku k ukončení provozu ADSL spojovacího uzlu „Barcelona / Catalunya“, která se nachází v kultovní budově pořízené společností v roce 1929, v důsledku mimořádně rychlému rozvoji sítí FTTH v Barceloně. Do roku 2023 bude nyní služba FTTH Telefóniky plně migrována do spojovacího uzlu „Barcelona / Gracia“.
 • SVĚT | AT&T je prvním severoamerickým operátorem, který se připojil k telekomunikační radě SAMENA se sídlem v Dubaji. SAMENA Telecommunications Council se zaměřuje na řešení telekomunikačních otázek v jižní Asii, na Středním východě a v severní Africe. Rada se zaměřuje na vytvoření synergie mezi regionálními a mezinárodními operátory v oblasti rozvoje digitálního obsahu, rozvoje a nasazení 5G, přeshraničních toků dat, digitální ekonomiky, umělé inteligence a internetu věcí.
  Jedním z cílů, které SAMENA ve vztahu s AT&T sleduje je spolupráce v otázkách digitálního obsahu.

2018 – 04

Vážení čtenáři,
hned na začátku mého úvodníku bych vám rád poděkoval za vaši čtenářskou věrnost, popřál krásné časy vánoční a pevné zdraví a štěstí v novém roce 2019.
Trochu úvah na závěr:
Je tu konec roku 2018, čas běží neúprosně přesně avšak nám starším se zdá, že stále nabírá na rychlosti. Přesto nemá srovnání s objektivním růstem rychlosti internetu a rychlosti miniaturizace čipů všeho druhu. Rok od roku se zvyšují požadavky na zabezpečení vyšších rychlostí připojení k širokopásmovým sítím díky službám a aplikacím elektronických komunikací, které se stávají nevyhnutelnou položkou našich životů. Je neuvěřitelné, co vše lze z našeho života „prošpikovat“ potřebou propojení, tvorbou a sdílením dat. O televizích a počítačích nemá ani smysl mluvit, ale to, že každé nové auto už má své propojení a váš nový dům můžete kontrolovat (pravděpodobně nejen vy…) a ovládat odkudkoli, je opravdu „hustý“, jak normálně říkají moje vnučky. Jak se asi projevím, když pro mě přijede taxi bez řidiče vůbec nevím. Asi normálně tak, jako když se strašně leknu a zakleji po svém… Nebo až mi v kanceláři místo Martiny oznámí má nová digitální asistentka, že si mám okamžitě odebrat horké espresso z automatu a do hodiny se dostavit k digitálnímu obvoďákovi, protože se mi nezvykle zvýšil tlak. A ve finále mi oznámí, že zítra už nemusím chodit do práce, protože to, co jsem doposud dělal, hravě vyřídí za mě.
Robotizace, digitální průmysl, big data, umělá inteligence a nevím co dalšího, je postaveno na 4 aspektech. Tím prvním je neustálé vytváření inovací. Moderní, kreativní člověk chce neustále něco vymýšlet. Asi většinou proto, že z toho něco bude mít. Dalšími aspekty jsou potom již produkty těchto inovací – super čidla, totální zvyšování paměťové a výpočetní kapacity součástek a zajištění super rychlostní výměny dat. Stavební prvky informačních technologií lze dál a dál vyvíjet a miniaturizovat, stejně jako komunikační prostředí vlastních zařízení. Složitější je to však s telekomunikačními sítěmi, na které jsou a budou kladeny čím dál tím větší požadavky na zvyšování rychlosti. Protože právě ony poskytují výměnu ohromných dat mezi datovým centrem a například digitální sekretářkou. Určitě již znáte Alexu od Amazonu či Google Home. Samozřejmě tyto komerční asistenti nemohou překonat digitálního Winstona z knihy Počátek od Dana Browna. Proto super-rychlé síťové propojení kdekoli a kdykoli, bude klíčovým prvkem pro budoucnost všeho digitálního. Nakonec i ve zmíněné knize Počátek, super virtuální asistent nic nezmůže, pokud prostě nemá připojení. Takže pokud vezmu v úvahu mé předcházející věty, je pravděpodobné, že rozvoj podnikání v oblasti vysokorychlostních sítí elektronických komunikací má dlouhodobou perspektivu. Alespoň u nás v Čechách, na Moravě a Slezsku. Z pohledu rychlosti, kvality, bezpečnosti a pokrytí máme ještě mnoho let u nás co dělat.
A poslední úvaha na závěr mého úvodníku. Je třeba si uvědomit jistou podobnost ohně a vyspělé digitalizace. V obou případech platí staré přísloví: dobrý sluha, ale špatný pán.
Váš
Svatoslav Novák

Rozhovor vedl Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-04.

Zdeňku, jsem velmi rád, že mám tuto příležitost udělat s tebou rozhovor pro časopis NEXT GENERATION/TELEKOMUNIKACE. Na úvod našeho rozhovoru bych rád poznamenal, že jsme společně „profesionálně prožili“ posledních dvacet let ve vedoucích pozicích dvou mírně si konkurujících, ale vždy nakonec spolupracujících asociacích. Sdružení, ICT UNIE (kdysi APVTS a SPIS) a vaše ČAEK se dokázaly v klíčových regulačních situacích spojit a zabojovat za udržení tržního prostředí, samozřejmě s jistou ochranou vložených investic do podnikání našich členů. Vzpomínáš si na některé tyto situace, kdy jsme museli spojit síly?

Ano. Například, když nám v Bruselu málem uletělo letadlo, protože jsme se zdrželi, když jsme spolu jednali se zástupci Evropské komise o možných dopadech veseloherního projektu s pracovním označením „Internet zdarma“, který v roce 2006 vymysleli v jednom pražském předměstí. ČAEK tradičně, a dá se říci, že od samého počátku své existence, spolupracovala s APVTS. Společně jsme zastupovali zájmy našich členů v evropské asociaci ECTA. K prohloubení naší velmi dobré spolupráce došlo, když jsme se ocitli, jak správně říkáš, v situaci povinné ochrany vložených investic našich členů do podnikání. K tomu došlo zejména v souvislosti s rozhodnutím společně formulovat připomínky k dokumentu Národní plán rozvoje sítí nové generace a postupně v rámci objektivní nutnosti časné, správné a úplné transpozice směrnice EP a Rady 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Ta měla být transponována do vnitrostátního právního řádu do 1. ledna 2016 a nabýt účinnosti dnem 1. července 2016 (stalo se nakonec s ročním zpožděním, zákonem č. 194/2017 Sb.). Zde je objektivně nutné ocenit naopak práci tvou, neboť odtud vedla přímá cesta k jednáním o realizaci výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací nové generace (NGA) a zde jsi se jako tehdejší prezident ICT Unie plně osvědčil při vyjednávání se státní správou, především ministerstvy průmyslu a obchodu a vnitra, a to jménem celého odvětví elektronických komunikací, to jest i nás.

Více v časopise…

Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-04.

Česká asociace elektronických komunikací z. s. slaví dvacet let své činnosti. Vznikla formálně 18. prosince 1998, kdy ji založili zástupci firem, které poskytovaly na českém trhu službu převzatého vysílání („kabelové televize“) – Cable Plus, Kabel Net Holding, TES Litvínov, Dattelkabel, Intercable CZ, HBO; brzy po založení asociace se k nim ještě připojily KT Ostrava-jih a LICA (tehdejší názvy zakládajících členů). S přihlédnutím k charakteru podnikání svých zakládajících členů asociace zvolila takový název, který tehdejší charakter činnosti nejlépe vystihoval – Česká asociace kabelových komunikací. Svůj „rodný list“ asociace obdržela 15. února 1999, kdy její stanovy podle tehdejšího zákona o sdružování občanů registrovalo Ministerstvo vnitra ČR. V letech 2001–2007 asociace působila pod názvem „Česká asociace kompetitivních komunikací“, současně jako národní pobočka evropské asociace ECTA (European Competitive Telecommunications Association); konečně na podzim 2007 asociace přijala současný název, který nejlépe tehdy vystihoval, a vystihuje i dnes, měnící se právní, regulační a technologické prostředí při zajišťování sítí a poskytování služeb elektronických komunikací. Za dvacet let se původní občanské sdružení proměnilo v respektovaný spolek (podle úpravy podle občanského zákoníku) a především v jednu z hlavních asociaci elektronických komunikací v České republice i v širším mezinárodním kontextu, minimálně v regiónu střední a východní Evropy.

Více v časopise…

Jean-Sébastien Tassé, EXFO, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-04.

Porovnání zavádění vysokorychlostních optických přenosových systémů do existujících nebo nových sítí z hlediska vlivu na kvalitu optického přenosu na základě monitorování parametrů podle doporučení ITU-T G. 697 a způsoby, jak snížit provozní náklady související s možnými výpadky. Rovněž je provedeno porovnání obou přístupů z hlediska přenosové kapacity, škálovatelnosti a vlivu na kvalitu služeb (QoS).

Více v časopise…

Autor: MICOS TELCOM, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-04.

Uložení sítě pod zem patří mezi nejpoužívanější řešení při výstavbě FTTx sítí a to zejména pro svou dlouhou životnost a neviditelnost. K výstavbě se používá trubičkových systémů, které usnadňují jak samotnou výstavbu, tak následnou instalaci kabelů. Záfuk kabelů můžeme provádět postupně a modifikovat dle požadavků sítě bez dalších nákladů na zemní práce. V distribučních bodech sítě jsou instalovány zemní komory s boxy, které umožňují spojování vláken v různých konfiguracích.

Micos FTTx podzemní řešení nabízí komplexní pohled na vzájemnou kompatibilitu všech prvků v síti. Ukazuje použití komor, trubiček a kabelů na konkrétních příkladech od připojení centrall office z metropolitní sítě, přes velké bytové jednotky až po malé rodinné domy. Řešení je určeno pro operátory, montážní firmy, ale i projektanty, kterým může sloužit jako návod při navrhování sítě.

Více v časopise…

Prof. Ing. Miloslav Filka, CSc., Ing. Milan Čučka, Ústav telekomunikací, VUT FEKT Brno,
NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-04.

Optické vlákno jako přenosové médium slouží již desítky let. Je nenahraditelnou součástí páteřních spojů a rozvoj sítí FTTx nelze zastavit. Výzkum v oblasti zabývající se přenosem dat běží již mnoho let. Technologie jsou na špičkové úrovni a neustále se rozvíjí, ale nové možnosti využití vlákna jako senzoru se začíná naplno využívat až v posledních letech.

Více v časopise…

Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-04.

Optické vlákno je tahounem rozvoje síťové infrastruktury dneška. V příspěvku poukážeme na situace, které často volbu pro vlákno v pevné i mobilní síti podle okolností prostě nadiktují. Podívejme se na tuto problematiku z pohledu renomovaných standardizačních institucí např. ITU, ETSI i podle zkušeností získávaných praxí v oboru.

Více v časopise…

Ing. Karel Holek, Ing. Karel Tomala, Český telekomunikační úřad,
NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-04.

Problematice vyhodnocování kvalitativních parametrů mobilních sítí se v posledních letech věnuje velká pozornost. Zvláště poté, co vešlo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/2120 k síťové neutralitě, vznikla v organizacích jako je BEREC, ETSI, ITU, ale i přímo v Evropské komisi celá řada aktivit a projektů na téma vyhodnocení pokrytí, kvality služeb (QoS), kvality prožitku (QoE) a na ně navazující způsoby analýzy, vizualizace a porovnávání naměřených údajů. I mezi koncovými uživateli se tato témata dostávají do popředí zájmu. Dnes už většina lidí bere jako samozřejmost, že musí být signál mobilních sítí doslova všude a začíná je více zajímat v jaké kvalitě se jim služeb těchto sítí dostává. Na vzniku a následné realizaci jednoho z projektů se podílel i Český telekomunikační úřad (dále také „ČTÚ“ nebo „Úřad“).

Více v časopise…

 • EU | Předsedou Berec pro rok 2020 byl v Praze zvolen Švéd Dan Sjoblom. Berec na 37. plenárním zasedání v Praze konaném dne 6. 12. zvolil svého předsedu, kterým se pro rok 2020 stal švédský generální ředitel pošt a telekomunikací (PTS) Dan Sjoblom. Na tomto zasedání v Praze byli pro rok 2019 jmenováni do pozice místopředsedů Tanja Muha (AKOS, Slovinsko), Marcin Cichy (UKE, Polsko), Konstantinos Masselos (EETT, Řecko), odcházející předseda Johannes Gungle (RTR, Rakousko) a Dan Sjoblom. Předsedou Berec pro rok 2019 je Jeremy Godfrey, z firmy ComReg z Irska.
 • EU |EU přijala nová pravidla na podporu 5G.  Rada ministrů telekomunikací EU dne 4. prosince oficiálně přijala nové znění zákona o elektronických komunikacích a souvisejících nařízení k působnosti BEREC v EU. Úkolem úřadu je vytvořit „investiční a prokonkurenční rámec, který bude základem pro rozvoj 5G v celé Evropě.“
  Pravidla vstoupí v platnost tři dny po zveřejnění v Úředním věstníku dne 17. prosince a státy EU budou mít dvouleté přechodné období na jejich zavedeni do národní legislativy.
  Rada také přezkoumala pokrok v nařízení o soukromí a elektronických komunikacích. Cílem návrhu je soulad s GDPR a pokrytí aplikací, např. instant messaging, VoIP a webové komunikační nástroje.
 • EU |EU zintenzivňuje boj s falešnými zprávami na sociálních médiích před květnovými parlamentními volbami. Evropská komise představila akční plán podpory 28 členským státům v boji proti dezinformacím. Plán zahrnuje systém rychlého varování pro sdílení informací a koordinovaných reakcí mezi členskými státy EU. Součástí je zvýšení finančních prostředků na odhalování dezinformačních kampaní a podporu žurnalistiky a mediální gramotnosti. Komise uvedla, že také pečlivě sleduje postup zavádění kodexu chování dohodnutého se sociálními médií ze začátku tohoto roku.
 • EU | Země EU a Evropská komise budou spolupracovat na vývoji evropské umělé inteligence. Komise představila 4. prosince koordinovaný plán, připravený společně s členskými státy, na podporu vývoje a využití umělé inteligence v Evropě, který vychází ze strategie pro rozvoj umělé inteligence přijaté v dubnu 2018.
  Plán počítá se společnými opatřeními, jež by prohloubila a zefektivnila spolupráci mezi členskými státy a Komisí včetně Norska a Švýcarska ve čtyřech klíčových oblastech: navýšení investic, zpřístupnění většího množství dat, podpora talentů a prohloubení důvěry.
 • EU |Dohoda o posílení spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti a 5G v EU potvrzena. Zástupci Evropské organizace pro kybernetickou bezpečnost (ECSO) a 5G Infrastructure Association (5G IA) podepsali 4. prosince ve Vídni memorandum o porozumění a spolupráci na vytvoření bezpečného a důvěryhodného komunikačního systému pro platformu 5G v Evropě i pro zabránění roztříštěnosti v zavádění technologií napříč hranicemi a sektory.
 • EU |Deutsche Telekom zveřejnil ambiciózní plány na pokrytí venkova signálem 5G. Společnost Deutsche Telekom oznámila své ambiciózní plány na pokrytí 5G v celé zemi a tvrdí, že do roku 2025 zajistí komplexní pokrytí sítí 5G pro 99,3 % populace.
 • SVĚT| Americká vládní kampaň proti Huawei zintenzivňuje. Obavy americké vlády týkající se případné špionáže prostřednictvím produktů společnosti Huawei dosáhly stupně zvýšeného varování. Wall Street Journal uvádí, že cestou kontaktů se svými zahraničními spojenci vláda pokračuje v úsilí je přesvědčit, aby se vzdali používání telekomunikačních zařízení dodávané touto společností. Federální komise FCC v letošním roce přijala opatření proti dodávkám síťových zařízení od firmy Huawei, což vedlo k postupnému odchodu čínské společnosti z amerického trhu.
 • EU | Centrum pro regulaci v Evropě (CERRE) upozorňuje na nízkou úroveň podpory broadbandu z veřejných prostředků. Financování rozvoje broadbandu z veřejných prostředků je v Evropské unii nedostatečné a hrozí, že „ambiciózní“ cíle zavádění vlákna do domu nebudou naplněny, uvádí zpráva Centra pro regulaci v Evropě (CERRE).
  Studie uvádí, že financování kombinované s veřejnými prostředky na podporu zavádění vysokorychlostního připojení v období do roku 2020 činí ročně zhruba 7 miliard EUR a v této míře investic bude Evropa potřebovat téměř 30 let, aby stanovené cíle zavádění sítí FTTH splnila.
  CERRE mj. poznamenává, že financování je špatně koordinováno, nedostatečně monitorováno a podléhá pravidlům, které je třeba zjednodušit a aktualizovat.
 • EU | Ofcom požaduje „zvýšit úroveň konkurence mezi optickými sítěmi v celé zemi“. Ředitel pro strategii britského regulátora Ofcom Clive Carter uvedl, že se zákazníkům má v celé zemi zvýšit možnost výběru poskytovatelů vysokorychlostních služeb, a prohlásil, že nedávná rozhodnutí Ofcom by měla pomoci ke zjednodušení procesu pokládky optických kabelů. V kontextu Spojeného království to znamená otevření přístupu do kabelovodů a na stožáry firmy Openreach, což má podle Ofcom obecně zaručit ekonomicky vyrovnané nákladové podmínky a urychlit výstavbu sítí.
  „Náklady na zavádění vláken do domácnosti (FTTH) se stále snižují, přičemž čísla naznačují, že ve Velké Británii mohou být nižší než 500 liber na nemovitost a na některých trzích v Evropě jen 200 eur na nemovitost“
 • EU | ETSI vydal nové specifikace a zprávy o protokolu IP služeb 5G. Evropský orgán pro normalizaci v oblasti informačních a komunikačních technologií (ETSI) oznámil, že jeho skupina řešící novou generaci zveřejnila tvorbu nových specifikací k optimalizaci výkonnosti, efektivity a škálovatelnosti nových služeb navržených pro 5G,zejména v oblastech síťových řezů a spolehlivosti komunikace s nízkou latencí (URLLC).
 • EU | Deutsche Telekom zahájí výstavbu sítě LTE-M v roce 2019. Spuštění sítě LTE-M společnosti Deutsche Telekom (Long Term Evoultion for Machines) umožní vývoj celé řady řešení IoT. Deutsche Telekom uvádí, že v polovině roku 2019 zahájí podle plánu zavádění síťové technologie LTE-M ve všech svých sítích v Německu, Rakousku, Polsku a v Nizozemí.
  Technologie LTE-M v porovnání s technologií NB-IoT usnadňuje využívání aplikací IOT vyšší efektivitou a levnějším provozem. Nabízí také zlepšení konektivity ve vnitřních prostorech a současně snižuje náklady na modul až o 50 %.
  Rovněž francouzská společnost Orange oznámila začátkem tohoto měsíce, že kromě své sítě ve Francii v Belgii zahajuje provoz i vlastní síť LTE-M v Belgii.
 • EU | Britská vláda oznámila zahájení zkoušek poskytování veřejných služeb autonomními vozidly. Zkušební provoz autonomních vozidel bude v Británii zahájen na počátku roku 2021. Testována bude autobusová služba na trati o délce 14 mil ve skotském Edinburghu a zkoušky služby taxi bez řidiče se uskuteční v Londýně v rámci projektu Apollo a ServCity (Jaguar Land Rover).
  Vláda zároveň oznámila, že uvolnila 20 milionů liber na založení výzkumného ústavu UK Mobility Data Institute, který shromažďuje, zpracovává a analyzuje přepravní data z autonomních a elektrických vozidel.
 • EU | Výzkum očekává 1,5 miliardy účastníků 5G v roce 2024. Podle výroční zprávy Ericsson o stavu mobility se očekává, že do konce roku 2024 dosáhne úroveň pokrytí světové populace 40 % a připojení 1,5 miliardy účastníků.
  Růst má podle zprávy zajistit potřebná síťová kapacita, snižování cen za gigabyte a tlak nových požadavky uživatelů.
  V Západní Evropě má podle předpokladu využívat služby 5G do konce roku 2024 přibližně 30 % mobilních tarifních účastníků.
  V USA se má podle zprávy uskutečnit do konce roku 2024 55 % mobilních připojení přes 5G sítě. V severovýchodní Asii to bude činit 45 procent.
  Ericsson také předpovídá, že zavádění 5G bude ve srovnání s předchozími generacemi rychlejší, protože příklady které přináší připojení 5G zvyšují již nyní poptávku.
 • EU | Deutsche Telekom podepsal strategickou smlouvu o poskytování optického připojení s jedním z největších německých vlastníků bytů. Dle této smlouvy připojí Deutsche Telekom svojí optickou sítí (FTTH) cca 10 000 bytů a evidentně dává prioritu závádění vlákna až do domu před instalací do rozvaděče ve všech nových objektech firmy ABG Frankfurt.
  Deutsche Telekom investuje do výstavby plně optických sítí ročně kolem 5 mld. €. Provozuje více než 460,000 kilometrů vlákna, napříč kontinentem. V letošním roce Deutsche Telekom cílí v Německu na vybudování dalších 60,000 kilometrů optických kabelů.
 • EU | BT hodlá vyřadit zařízení Huawei z mobilní sítě. Podle zpráv z britského odborného tisku zvažuje operátor British Telecom vyřazení zařízení Huawei ze základní sítě 4G.
  Zpráva ve Financial Times uvádí, že se britský operátor chystá seřadit za USA, Nový Zéland a Austrálii tím, že oznámí zákaz provozu zařízení Huawei v jádru svých sítí.
 • SVĚT | Samsung a Verizon začnou nabízet 5G smartphony v USA v roce 2019, v předstihu plných 12 měsíců před soupeřem Apple. Společnost Verizon v USA uvedla, že v první polovině roku 2019 začne v USA používat mobilní telefony Samsung 5G. Nový chytrý telefon bude osazen nejvýkonnějším mobilním čipsetem Qualcomm Snapdragon 855. Koncept prototypu smartphonu s podporou sítí 5G byl zveřejněn na výroční konferenci společnosti Qualcomm 4. prosince. Bude vyráběn 7nm litografií, přinese rychlejší AI engine, lepší fotografické schopnosti a bude se párovat s X50 pro příjem 5G.
 • EU | Projekt TOOP: snížení byrokracie pro občany a podniky. Cílem projektu je zrychlení a zjednodušení výkonu státní správy v celé EU dle zásady „pouze jednou“ a je součástí akčního plánu eGovernment EU pro roky 2016-2020 hrazený z prostředků EU. Pilotní iniciativy probíhají ve třech oblastech: přeshraniční elektronické služby, propojení dat obchodních registrů zemí EU a převádění listinných certifikátů a dokumentací v námořní dopravě na on-line dokumenty. Podle odhadu by uplatnění zásady „pouze jednou“ na úrovni EU mohlo přinést roční úspory až 5 miliard EUR. Projektu se účastní Estonsko (koordinátor), Rakousko, Bulharsko, Dánsko, Německo, Řecko, Finsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko a Turecko.
 • EU | EU pokročila s regulací v on-line B2B platformách. EU pokročila v přípravě nového nařízení, které vyžaduje větší transparentnost v on-line B2B platformách. Zaměřuje na velké subjekty, např. Amazon a Google, a požaduje na nich vyšší transparentnost v podmínkách prodeje a poskytování služeb, a vytvoření jejich interních systémů pro řešení stížností zákazníků. Výbor pro vnitřní trh Evropského parlamentu tuto legislativu schválil a po formálním schválení v celém Parlamentu zahájí jednání s Radou a Evropskou komisí o konečném znění. Rada svůj kladný postoj k plánu již vyjádřila.
 • SVĚT| Společnost Nokia nedávno vydala zprávu Thread Intelligence pro rok 2019. Internetová komunikace je další hranicí pro počítačovou kriminalitu. V roce 2018 byly zaznamenány kybernetické hrozby botnet v IoT v 78 % případů škodlivého softwaru detekovaném v sítích poskytovatelů komunikačních služeb (CSP).
  Toto číslo představuje prudký nárůst z loňských 33 % a Nokia varuje, že CSP a operátoři musí být v ochraně proti rostoucím úrovním ohrožení aktivní. Kyber zločinci se přesouvají z tradičních počítačových a smartphonových ekosystémů a nyní se zaměřují na rostoucí počet nasazených zranitelných zařízení IoT, bohužel bezpečnost často bývá jen opožděnou myšlenkou.
  Pokud je zranitelné zařízení nasazeno na internetu, bude jeho napadení záležitostí několika minut.
 • EU | FTTH Council Europe vyzývá k ukončení reklamy „falešných vláken“. Asociace FTTH Council zveřejnila otevřený dopis vyzývající členské státy a telekomunikační regulační agentury, aby podnikly kroky proti zavádějící reklamě na služby optického přístupu. V oboru je známo, že operátoři stále častěji používají „ optická vlákna“ nebo „ rychlosti optických vláken“ v reklamách s nabídkou vysokorychlostního připojení v síti na bázi mědi, tedy když produkt není plně optickým spojem. Tento stav podkopává některé klíčové cíle nového evropského zákona elektronických komunikací, které mají zejména motivovat pro vkládání investic do vysoce kapacitních sítí.