Inovační technologie po pandemii
V době, kdy technologické inovace hrají dominantní roli v procesu globalizace, naráží ekonomický systém na limity, které vyžadují uplatnění koncepce udržitelného rozvoje. Součástí tohoto procesu je zejména digitalizace ovlivňující všechny obory. Digitální transformace a udržitelnost jejího úspěšného rozvoje akcentují změny v sociální sféře, které někdy mohou připomínat „socialistickou“ VTR (Vědecko-Technickou Revoluci).
Všechno se musí změnit, aby vše zůstalo při starém. Revoluční změny však ve finále vedou k nastolení „nového“ pořádku, který se dříve nebo později začne podobat tomu předchozímu. Jedná se snad o společenskou zákonitost? Vždy se jedná o určitý restart. Právě pandemie a opatření s ní spojená takovou zásadní změnou připomínající restart jsou.
Někteří sociologové v souvislosti s covidovou krizí, kterou stále procházíme, ne náhodou naznačují, že jejím průvodním příznakem je ztráta vize, jež je předzvěstí soumraku západní civilizace.
Jedním z nejžhavějších témat nahrazujících vize v současném podnikání i národních programech rozvoje se staly inovace. Firmy i stát najímají ředitele pro inovace a budují inovační centra. Podstata upřímného novátorství se tak mnohdy ztrácí a je zamlžena zkratkami typu VVI. Úvahy o využití inovací však nejsou paradoxně ničím novým. Steve Jobs, zakladatel firmy Apple, která je učebnicovým příkladem implementace inovací pro úspěšný rozvoj, již v roce 1998 řekl: „Inovace nemají nic společného s rozpočtem na výzkum. O peníze nejde. Jde o lidi, které máte, a o to, jak firmu (nebo stát jako firmu, pozn. redakce) vedete a jak dobře pochopíte podstatu.“
Je však třeba rozlišovat mezi společnostmi typu kalifornského jablka, které se proslavily v produktových inovacích a společnostmi, které uplatňují inovace „byznysové“. Nejúspěšnějšími podniky totiž nejsou produktoví inovátoři, ale ty, s novými modely podnikání. Ti přejímají inovativní produkty jiných a nalézají nové cesty jejich výroby, distribuce a marketingu. Henry Ford nevynalezl automobil, ale dovedl k dokonalosti jeho masovou výrobu. Řada současných IT firem nevyvíjí nové typy počítačů, ale pracuje na velmi efektivním systému distribuce produktů přímo k zákazníkovi.
Významným rysem pokroku v oblasti aplikací inovativních technologií je jejich mezioborovost – vzájemné potkávání se. Optická vlákna dnes mohou být využita nejen jako spoje umožňující realizaci nastupujících sítí VHCN s gigabitovým připojením každé domácnosti, ale také jako senzory v optických senzorických sítích zajišťujících bezpečnost dalších liniových staveb – energetických rozvodů, vodovodních řadů, plynovodů. A konektivita, která byla dříve dominantním tématem v telekomunikacích, se nyní začíná výrazně prosazovat také v dopravních systémech hledajících usilovně cestu k autonomnímu provozu.
Proto mi dovolte na závěr ještě jeden citát Steva Jobse: „Inovace pramení z toho, že se lidé potkávají na chodbách nebo si uprostřed noci zavolají kvůli novému nápadu, nebo proto, že si uvědomili něco, co zpochybňuje způsob, jakým dosud o problému přemýšleli. Vznikají na nahodilých schůzkách skupiny lidí svolaných někým, kdo si myslí, že přišel na nejskvělejší řešení všech dob, a chce zjistit, co na jeho nápad říkají ostatní.“
Toto vydání našeho časopisu přijměte prosím jako pozvánku k dalšímu vzájemnému potkávání se na cestě k chytrému životnímu stylu, který dnes může využívat i výhody digitálního přenosu informací.
Petr Beneš