rozhovor připravil Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

Rozhovor se Salwou Saafi, studentkou Ph.D. na Ústavu telekomunikací VUT v Brně (VUT) a zároveň na Oddělení elektrotechniky na Tampere University ve Finsku (TAU). Salwa Saafi studuje Ph.D. pod záštitou výzkumného projektu H2020 s názvem A-WEAR a pracuje na vývoji mobilních komunikačních technologií pro nosiltelné aplikace (wearables) v průmyslu. V tomto rozhovoru představí svůj projekt a potenciální cíle mobilních a nositelných technologií v průmyslových sítích nové generace.
Můžete mi prosím stručně popsat projekt A-WEAR, kterého se účastníte?
A-WEAR znamená síť pro dynamické nositelné aplikace s omezeními ochrany soukromí. Jedná se o výzkumný program H2020 v rámci Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network (ITN) / European Joint Doctorate (EJD), který sdružuje univerzity a průmyslové partnery z Finska, České republiky, Itálie, Rumunska a Španělska. Jak název napovídá, tento projekt je postaven na budoucích úkolech nositelných aplikací v oblasti výpočetní techniky, lokalizace, zpracování dat, ochrany soukromí a komunikace. …

Více v časopise…