Autoři: Ing.Adrián Tomašov, Ing. Petr Dejdar, Ing. Tomáš Horváth, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně – Fiber Optics Group, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-01-02.

Při současném trendu zvyšování přenosových rychlostí, rozšiřování služeb o HD a 4k televizní vysílání nebo videa na vyžádání, je nutné rovněž vyvíjet a implementovat nové technologie umožňující nejen navýšení rychlostí a přenosových kapacit stávajících optických vláknových infrastruktur, ale současně i zvyšující spolehlivost jednotlivých spojů. Velmi aktuálním tématem je také bezpečnost v optických vláknových komunikacích, kdy je možné využít stávající infrastrukturu pro zabezpečení samotných kabelů proti možnému narušení, případně úmyslné manipulaci s optickými kabely, ale i vlákny. Tento článek stručně představuje nové metody pro zvyšování kapacit optických vláknových sítí a možnosti použití optických vláken a kabelů pro zvýšení bezpečnosti.

Více v časopise…