Petr Filipi, otázky kladl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-01-02.

Optimistické hodnocení současných přínosů podpory výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k Internetu v ČR je přirozeným stimulem pro přípravu nových programů podporujících inovační projekty digitalizace. Aktuální informace a úvahy z této oblasti přináší následující rozhovor s Mgr. Petrem Filipi, ředitelem Odboru digitalizace a internetu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Více v časopise…