Připravil a dodatečnými poznámkami doplnil Zdeněk Vaníček. NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

Michel Van Bellinghen, magistr práv (Université Catholique de Louvain-la-Neuve), začínal na univerzitě v roce 1990 jako výzkumný pracovník a poté se stal asistentem Právnického střediska pro trestní právo.
V roce 1992 se stal asistentem poradce na Ministerstvu spravedlnosti a do BIPT nastoupil v roce 1997. V letech 1999 až 2003 zastával pozici experta v soukromé kanceláři tehdejšího federálního ministra pro telekomunikace Rika Daemse a poté nastoupil do funkce asistenta vedoucího soukromé kanceláře. Od roku 2003 do roku 2009 byl poprvé nominován za člena Rady BIPT. Na základě tohoto mandátu zůstal úzce přidružen k Radě a několik let dohlížel na právní oddělení regulačního orgánu.
V roce 2013 působil jako člen Rady. V lednu 2017 byl jmenován předsedou Rady BIPT.
V roce 2020 byl zvolen Michel Van Bellinghen místopředsedou a nadcházejícím předsedou Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací BEREC v roce 2021.

I. Především bych vám rád jménem našeho časopisu a čtenářů NEXT GENERATI@N Telekomunikace blahopřál k vysoké a velmi významné funkci předsedy Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a popřál, i s ohledem na současnou kritickou situaci v Evropě, pevné zdraví a hodně úspěchů.
S jakými hlavními výzvami vstoupíte do roku 2021?
Ohlížíme-li se zpět za poslední desetiletí, vidíme, že se telekomunikační sektor drasticky vyvíjí. V rychle se rozvíjejícím digitálním prostředí považuji za zásadní sledovat vývoj v sektoru elektronických komunikací a navazujících odvětvích. S přihlédnutím k hlavním výzvám a vývoji v příštích letech, jako jsou: 5G a související regulační aspekty, konvergence sítí, regulace digitálních platforem, měnící se chování spotřebitelů v důsledku technologického rozvoje, kybernetická bezpečnost, hodnotový řetězec internetu, udržitelnost …

Více v časopise…