Autor: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

Právní úprava pravidla „must carry“ podle evropského kodexu pro elektronické komunikace

Ve svém článku v posledním čísle NGT „Co přináší právo elektronických komunikací do procesu rychlých tržních a technologických změn“1 jsem se zabýval dvěma evropskými právními předpisy, které Evropský parlament a Rada schválily ke konci minulého roku. Jedním z nich byla velice diskutovaná a aktuálně probíraná směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace. Směrnici zveřejnil Úřední věstník EU 17. prosince 2018; nahradí současný předpisový rámec pro sítě a služby elektronických komunikací v EU.2 Nová pravidla začnou platit na sklonku roku 2020; podle článku 124 směrnice členské státy přijmou a zveřejní do 21. prosince 2020 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Členské státy budou tyto předpisy používat od 21. prosince 2020.

Více v časopise…