Autoři: Ing. Radim Šifta, Ph.D., doc. Ing. František Urban, CSc., Ing. František Urban jr., NETWORK GROUP, s.r.o. – Special Fiber Optics, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-01-02.

Článek se věnuje specialiálním optovláknovým senzorům založeným na strukturách FBG (Fiber Bragg Grating) vytvářených výzkumně-vývojovým týmem společnosti NETWORK GROUP, s.r.o. V úvodu článku je popsán princip struktur FBG a možnosti jejich výroby. Následně jsou diskutovány typy FBG senzorů a způsoby jejich vyhodnocování. Závěrem článku jsou uvedeny příklady praktického využití FBG senzorických systémů v praxi.

Více v časopise…