• EU | EK: Nová evropská průmyslová strategie • 10. března 2020 • EK představila novou strategii, která má evropskému průmyslu pomoci zvládnout dvojí transformaci, jednak na klimatickou neutralitu a jednak na vedoucí postavení v digitální oblasti. Stanoví řadu opatření na podporu všech aktérů evropského průmyslu, včetně velkých a malých podniků, inovativních začínajících podniků, výzkumných center, poskytovatelů služeb, dodavatelů a sociálních partnerů. Zvláštní strategie pro malé a střední podniky (MSP) má snížit administrativní zátěž, pomoci mnoha evropským malým a středním podnikům podnikat na celém jednotném trhu i mimo něj a získat přístup k financování a pomoci jim být při ekologické a digitální transformaci v první řadě. Iniciativy rovněž obsahují konkrétní opatření k odstranění překážek a nadměrné byrokracie.
 • EU | Státní podpora: EK schvaluje dánský režim na náhradu škod způsobených zrušením velkých veřejných událostí v důsledku ohniska COVID-19 • 12. března 2020 • (EC) Evropská komise potvrdila, že dánský režim podpory ve výši 91 milionů DKK, který má organizátorům nahradit škodu způsobenou zrušením velkých událostí s více než 1 000 účastníky v důsledku propuknutí choroby COVID-19 je v souladu pravidly podpory EU State aid.
  Jedná se o první a jediné opatření státní podpory oznámené členským státem Komisi v souvislosti s doposud propuknutím choroby COVID-19. Komise schválila režim podle pravidel státní podpory EU do 24 hodin od obdržení oznámení od Dánska. Komise je připravena obdobně spolupracovat se všemi členskými státy. Za tímto účelem Komise zřídila vyhrazené kontaktní místo pro členské státy, které jim poskytne odbornou pomoc.
 • EU | Evropská komise navrhuje limity pro viditelné části malých antén 5G • 12 března 2020 • Malé bezdrátové přístupové body potřebné pro rozmístění 5G sítí by měly být buď neviditelné, nebo namontovány vizuálně nenápadným způsobem. Evropská komise zveřejnila svůj návrh prováděcího nařízení k veřejné konzultaci do 26. března 2020.
 • ČR | Harmonogram výzev OP PIK • Ve středu 4. března 2020 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu plán výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na letošní rok. Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2020.
  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OP PIK) je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2014–2020. Finanční prostředky z něj mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách.
 • ČR | Přenositelnost čísel v Telekomunikačním věstníku • V Telekomunikačním věstníku byla dne 6. března 2020 publikována změna opatření obecné povahy, kterým se stanoví podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel. Ta má návaznost na novelu ZEK účinnou od dubna t. r.
  Ve smyslu článku 5 Přenesení telefonního čísla – lhůta pro realizaci všech úkonů nezbytných pro přenesení telefonního čísla činí dva pracovní dny a začíná běžet ode dne vyrozumění opouštěného poskytovatele služby o žádosti účastníka o přenesení čísla přejímajícím poskytovatelem služby.
 • EU | Ericsson nastiňuje vizi „sklopení energetické křivky 5G“ • 12. března 2020 • (Ericsson) Nový report společnosti Ericsson přináší rozbor konkrétních řešení ke snížení spotřeby energie a emisí uhlíku v mobilních sítích.
  Roční globální náklady na energii pro provozování mobilních sítí se odhadují na přibližně 25 miliard USD (22,1 miliard EUR). Přístup společnosti Ericsson ke snižování spotřeby energie v sítích 5G je založen na čtyřech klíčových oblastech: Příprava sítě (volba výhledového hardware s parametry); aktivace softwaru pro úsporu energie; budování 5G s precizností ( vytváření sítí s optimálním rádiovým řešením ve všech typech základnových stanic); a inteligentní provozování infrastruktury webu.
 • ČR | Rada Českého telekomunikačního úřadu je opět kompletní • Úterý 10. března 2020 • Vláda České republiky jmenovala členem pětičlenné rady ČTÚ dlouholetého pracovníka úřadu Marka Eberta.
 • ČR | CETIN letos investuje do sítě 4 miliardy Kč • 9. března 2020 • (CETIN) Český poskytovatel infrastruktury CETIN plánuje letos do rozvoje své sítě a technologií investovat 4 miliardy korun. Společnost upřednostňuje nasazení optické sítě, upgrade stávající sítě a řešení záležitostí kybernetické bezpečnosti.
 • ČR | Český Vodafone spustí službu Vodafone TV ještě v březnu • Operátor Vodafone Czech Republic uvede celoplošně na trh službu Vodafone TV v březnu, uvádí Mobilmania.cz. Služba je již aktuálně dostupná v dalších zemích pro více než 22 milionů uživatelů.
 • SVĚT | Čínský prodej smartphonů se kvůli Covid-19 zhroutil • 10. března 2020 • (CAICT). Čínská akademie informačních a komunikačních technologií zaznamenala v průběhu měsíce února meziroční pokles prodejů o 54,7 %, přičemž bylo dodáno pouze 6,3 milionu kusů – nejnižší úroveň za únor od doby, kdy CAICT začal zveřejňovat údaje v roce 2012. Za poslední dva měsíce Bylo prodáno 26,7 milionu kusů, což představuje pokles o 42,1 %.
  Čísla CAICT ukázala, že přibližně 8,2 % únorových dodávek uskutečnily nadnárodní společnosti, z nichž lze odhadnout, že dodávky Apple iPhone klesly přibližně o 61 % na 500 000.
 • EU | Ofcom vydal sadu pravidel pro svoji příští aukci spektra • 13. března • Regulátor sdělil, že nebude v dalších krocích aukce zprostředkovatelem při řešení defragmentace spektra ve středním pásmu a nechává to na dohodách o případné „výměně“ mezi operátory. V aukci se bude navyšovat dostupné mobilní spektrum o 18 %, přičemž 80 MHz bude k dispozici v neocenitelném pásmu 700 MHz a 120 MHz v pásmu 3,6–3,8 GHz. Je to samozřejmě dobrá zpráva pro operátory, kteří čelí 40% nárůstu využívaných zákaznických dat.
  Regulátor uvedl, že se snaží zachovat silnou hospodářskou soutěž na trhu tím, že uvalí 37% strop na celkové spektrum dostupné pro jednu společnost.
 • EU | Berec navrhuje definici rychlosti pro pevné vysokorychlostní sítě • 10. března 2020 • Regulátor EU Berec vydal své návrhy pokynů pro definování sítí s velmi vysokou kapacitou. Pro ně počítá s minimální rychlostí přenosu 1Gbit/s. Tyto návrhy jsou přístupné veřejnosti do 24. dubna a Berec si klade za cíl zveřejnit konečnou verzi do prosince.
 • EU | Bezpečnost 5G sítí budeme řešit společně, dohodly se státy Evropské unie. • 11. března 2020 • (EK)Doporučení ale nejsou závazná. Více kontrolovat mobilní operátory, hlídat kvalitu dodavatele 5G technologií i jeho vlastnickou strukturu. To jsou hlavní cíle ze seznamu doporučení, na nichž se 11. 3. shodly státy Evropské unie. Takzvané toolboxy, jak sítě stavět a chránit, podpořila i Evropská komise. Státy ale musí závazně do dubna sdělit, jaká opatření zavedly.
  Na doporučeních – neboli toolboxech – se velkou měrou podílel i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. K hlavním rizikům technické části 5G sítí patří především to, že většina věcí se v nich už bude řešit softwarově. Státy proto musí hlídat, aby zdrojové kódy byly bez chyb. A pokud se nějaká vyskytne, aby byla opravena co nejdříve.
 • EU | Francouzská vláda potvrzuje cíl 100% pokrytí domácností optickými sítěmi FTTH do roku 2025 • 25. února 2020 • Vláda ve svém oznámení potvrdila cíl rozšířit dosah optických sítí tak, aby do roku 2025 byly všechny francouzské domácnosti pokryty službami FTTH. Za tímto účelem budou v rámci nově otevřené aplikace uvolněny finanční prostředky ve výši 280 milionů EUR.
  V celé zemi nyní musí 25 francouzských departementů připravit plán realizace. Někteří senátoři se však domnívají, že bude zapotřebí, aby pro uvedený rozsah implementace vláda poskytla až 600–700 milionů EUR.
 • ČR | Výpadek dodávek elektroniky na český trh nepokryje ani obnovená výroba v Číně • 13. března 2020 • (COMPUTERWORLD) Omezené zásobování obchodů spotřební elektronikou z Číny na český trh teprve dolehne. Většina obchodů zatím prodává ze skladových zásob, musí se ale připravit na důsledky pozastavené výroby způsobené šířením koronaviru. Přestože čínské továrny svou činnost již začínají obnovovat, nové zásoby lze podle distributora elektroniky eD system očekávat až v řádu několika týdnů nebo měsíců. Vybrané zboží by proto mohlo během této doby zdražit až o nižší desítky procent.
 • EU | Švýcarsko pozastaví provoz nových antén 5G kvůli zdravotním obavám • Čtvrtek 13. února • (Total Telecom) Po dokončení loňské výstavby 2 000 antén pro 5G zaslala švýcarská agentura pro životní prostředí Bafu místním orgánům dopis, kterým požádala o ukončení používání všech nových věží 5G. Společnost uvedla, že bude potřebovat jistý čas k vyhodnocení zdravotních dopadů záření 5G na obyvatele.
  Bafu podrobně prozkoumá expozici pomocí adaptivních 5G antén, pokud možno v reálných provozních podmínkách a odvolává se na skutečnost, že v současné době neexistuje mezinárodní standard pro vydání doporučení.
  Do doby než Bafu stanoví kritéria se provozovatelé budou řídit stávajícími předpisy v oblasti radiační expozice, které však ve většině případů použití 5G vylučují.
  Swisscom však sdělil, že bude nadále budovat svoji 5G infrastrukturu, i když nemůže okamžitě plně využívat její plné kapacity.
 • EU | Telecom Italia se připravuje na zřízení nového operátora pevné sítě s KKR – CEO • 12. března 2020 • (TIM) Telecom Italia (TIM) připravuje zřízení nové společnosti „FiberCop“, provozovatele „přístupové optické a měděné sítě“ a prodej 40 procent aktiv soukromé společnosti KKR. CEO Luisi Ubitosti uvedl, že probíhají oddělené diskuse s KKR a s velkoobchodním rivalem Open Fíbre s tím, že chtějí ponechat dveře otevřené „možné konvergenci“ na konci tohoto procesu.
 • SVĚT | Huawei má povolení k prodeji do USA na dalších 45 dní • 11. března 2020 • Spojené státy udělily čínskému telekomunikačnímu gigantu Huawei dalších pro obchodování s americkými společnostmi dalších 45 dní.
  Americké společnosti a obyvatelé jsou v zásadě nuceni najít alternativní dodavatele telekomunikačních zařízení a softwaru Huawei.
  Platnost nové prozatímní licence končí 15. května.
 • EU | Huawei postaví ve Francii továrnu na zařízení 4G / 5G • 28. února 2020 • Huawei představil plány na vysoce automatizovaný výrobní závod ve Francii, na místě, které ještě nebylo zmíněno. Začátkem tohoto měsíce oznámil výkonný ředitel společnosti Huawei France, že společnost si vybrala Evropu jako základnu své první továrny na zařízení 5G mimo Čínu.
  Společnost uvedla ve svém prohlášení, že do zřízení závodu investuje více než 200 milionů EUR a očekává, že vyrobená zařízení budou použita hlavně v Evropě.
  V plánu na výstavbu bude rovněž demonstrační centrum výroby základnových stanic, zavádění softwaru a testování.
  Společnost poskytla ujištění, že bude schopna pokrýt oblasti výzkumu a vývoje, prodeje, nákupu, výroby a logistiky.
  Projekt, u kterého se předpokládá, že bude každoročně generovat produkty v hodnotě 1 miliardy EUR, bude patřit mezi „první implementace pokročilých výrobních technologií v Evropě“ společnosti Huawei
 • EU | Adware tvoří 72 % mobilního malwaru • Statistiky expertů z Avastu ukazují, že mezi říjnem a prosincem 2019 tvořil adware 72 % veškerého mobilního malwaru. Zbývajících 28 % tvořily bankovní trojské koně, falešné aplikace, a tzv. lockery a downloadery.
  Mobilní adware je software, který se zmocní zařízení za účelem spamování uživatele nežádoucími reklamami. Statistiky Avastu ukazují, že adware je rostoucím problémem, protože jeho podíl mezi ostatními typy malwaru za poslední rok vzrostl o 38 %. Existují dva druhy adwaru: Adwarové aplikace, které uživatele obtěžují a rozptylují, a škodlivější typ s názvem ad-clickers nebo také ad-fraud.
 • EU | Vodafone a DT se spojily k pokrytí venkova sítí LTE • 10. března 2020 • (DT) Provozovatelé se dohodli, že pro snažení počtu „šedých míst“ Německa budou sdílet 4 000 základnových stanic LTE. Deutsche Telekom a Vodafone oznámily, že do nového programu sdílení vzájemně zařadí po 2 000 ZS LTE.
  Na konci loňského roku se Deutsche Telekom, Vodafone a Telefonica (O2) dohodly na sdílení 6 000 nových mobilních ZS. Společnost Deutsche Telekom také nedávno podepsala dohodu o sdílení sítě FTTH se soupeřem o vlákno Deutsche Glasfaser v naději, že společně dokážou urychlit německé zavádění vláken a přivést jej na úroveň svých evropských sousedů.
  Očekává se, že projekt sdílení stránek bude dokončen do konce roku 2020.