Václav Řehoř, Miroslav Svítek, Peter Vittek, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Letecká doprava je příkladem využití moderních telekomunikačních technologií ve smyslu propojování informačních systémů a využívání dat. Výměna informací probíhá v prostředí globálních systémů, které zajišťují přenos informací o jednotlivých letech, pasažérech, současné provozní situaci na jednotlivých letištích i ve vzdušném prostoru, environmentálních vlivech, ale také informace o počasí. Speciální telekomunikační infrastruktura umožňuje vynikající plánování omezených zdrojů a kapacit letecké dopravy v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Díky centrálnímu řízení toků letadel se efektivnost využití nebe nad Evropskou unií zlepšuje. Daří se postupně zvyšovat propustnost vzdušného prostoru i letišť, a také postupně omezovat zpoždění letů.

Více v časopise…