Petr Očko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Jako náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace na MPO ČR se ve studii „How to approach 5G POLICIES“ společně s Daliborem Vavruškou z Digiteccs Associates Ltd. zabývám otázkami strategie budoucí digitální infrastruktury a služeb. Studie, kterou zde mám možnost představit, přináší komplexní pohled na téma 5G, které bývá mnohdy zužováno či bagatelizováno, a to v kontextu významných změn, které se dějí v oblasti digitální ekonomiky. Tyto změny vedou k námětům k zamyšlení, jak dále efektivně podporovat rozvoj digitální infrastruktury v nové digitální ekonomice a to tak, aby tento vývoj vedl ke zvyšování kvality života občanů a udržitelnému rozvoji ekonomiky.

Více v časopise…