Lubomír Bokštefl, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Plány budování sítí elektronických komunikací mají dlouhou historii.
V současnosti již není mnoho aktivních pamětníků, kteří se pamatují na telekomunikační dobu před rokem 1989. Tehdy se rozvojové plány elektronických komunikací odvíjely od příprav pětiletých plánů, v režimu plně plánovaného státního hospodářství. Plány to byly vesměs velmi komplexní, protože se muselo plánovat všechno, včetně výsledků výzkumu a vývoje. Pochopitelně také spolu s výrobou a dodávkami technologií a v neposlední řadě také spolu s výstavbou objektů pro umístění telekomunikačních systémů.

Více v časopise…