Autor: Jan Brouček, AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ®, PROFiber Networking s.r.o.; NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Stále více se hovoří o sítích VHCN (Very High Capacity Networks – sítě s velmi vysokou kapacitou). Téma souvisí s novým kodexem elektronických komunikací [1], s novým programovým obdobím EU, s novými ambicemi a cíli vytyčenými v rámci jednotného digitálního trhu EU. Zatím se tématem VHCN zabývá úzká skupina osob. Časem se ale téma dotkne každého provozovatele sítě, každého poskytovatele připojení k internetu, přímo i nepřímo řady dodavatelů produktů a služeb elektronických komunikací. V neposlední řadě bude mít vliv i na spotřebitele a koncové zákazníky na trhu. Jenom o tom většina z nich ještě neví. Bude to obdobné, jako když se u nás před pěti lety začalo hovořit o vysokorychlostním internetu a sítích NGA.

Více v časopise…