Václav Jáchim, Ph.D, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Kraj Vysočina již od roku 2010 spolupracuje s tchajwanskými partnery v oblasti technologických inovací pro veřejné služby. Zaměřujeme se zejména na využití chytrých řešení ve zdravotnictví, technickém vzdělávání či energetických úspor. Naším cílem je jednak využít či testovat dané technologie v krajském prostředí, vedle toho se pak také inspirovat organizačními vazbami a procesy při realizaci obdobných projektů na krajské úrovni. Některá zajímavá zdravotnická řešení, která na Tchaj-wanu úspěšně fungují, Vám představíme v tomto článku. Je třeba dodat, že toto není kompletní výčet všech eHealth projektů v tchajwanském zdravotnictví, jde o aktivity, které by mohly být přímou inspirací pro krajskou i národní úroveň zdravotnického systému.

Více v časopise…