Autor: Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Současné strategické cíle Evropské Unie, s platností i pro ČR, definují požadavky na zajištění dostupnosti připojení koncových bodů sítě NGA (v nové zkratkové terminologii VHCN – Very High Capacity Network, sítě s velmi vysokou kapacitou) minimálně s rychlostí 100 Mb/s pro každého koncového uživatele, s možností zvýšení až na 1 Gb/s. Jedním z hlavních cílů již dříve schválených vládou ČR je rozvoj sítí NGA (Next Generation Access) umožňujících přenosové rychlosti 30 Mb/s do roku 2020 pro všechny obyvatele a minimálně 100 Mb/s pro nejméně polovinu domácností.

Více v časopise…