Autor: Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu pověřený řízením sekce digitalizace a inovací; NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR od února 2020 zahajuje činnost národní kanceláře Broadband Competence Office (BCO), která by měla bezprostředně napomáhat rozvoji vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na území České republiky v kontextu aktivit Evropské unie. Obdobné BCO vznikají v členských zemích Evropské unie, která vysokorychlostní sítě podporuje systémem dotací. Iniciátorem záměru vybudovat síť BCO je Evropská komise, která je považuje za předpoklad udržitelnosti dalšího rozvoje.

Více v časopise…