Autor: Odbor kontroly ČTÚ, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04.

V pátek 17. září 2021 spustil Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dlouho očekávaný veřejně dostupný měřicí nástroj NetTest (https://nettest.cz). Tento nástroj, který lze z pohledu Nařízení (EU) 2015/2120 označit jako certifikovaný, přináší široké veřejnosti možnost nejen jednorázově nebo opakovaně otestovat kvalitu svého internetového připojení, resp. služby přístupu k síti internet, ale i možnost provedení certifikovaného procesu měření pro případ reklamace, pokud skutečně dosahovaná rychlost ve směru download nebo upload internetového připojení neodpovídá smluvně uvedeným rychlostem. Cílem tohoto příspěvku je představit veřejnosti princip činnosti nástroje NetTest a také nastínit jeho další vývoj.

Více v časopise…