Ing. Martin Pichl, Ph.D, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

I když se téma samořiditelných silničních vozidel těší velkému zájmu médií a veřejnosti, plně automatizovaná silniční vozidla ještě nejsou běžně nasazována do ostrého provozu. Co je ale nyní aktuální a stává se realitou, je nasazování kooperativních inteligentních dopravních systémů ITS (dále „C-ITS“). Kooperativní vozidla představují významnou inovaci v dopravě. Už delší dobu je možné pozorovat dlouhodobý a do budoucna nevyhnutelný trend nebudovat zařízení pro řízení a usměrňování silničního provozu přímo na dopravní infrastruktuře (jako např. proměnné dopravní značky), ale naopak přenést a zobrazovat řídící pokyny řidiči přímo do vozidla. Zmíněný trend v sobě obsahuje mnohem více rovin než jen rovinu dopravní, a sice rovinu výzkumu, vývoje a inovací, rovinu digitalizace, rozvoje podnikání, vzdělávací, aj. Je zjevné, že tento trend představuje rovněž silný potenciál rozvoje pro ty subjekty nebo regiony, které se do něj ve všech zmíněných rovinách zapojí.

Více v časopise…