Autor: Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Rada FTTH Europe se dne 9. června 2020 sešla na svém virtuálním valném shromáždění. Během jednání rada přijala pracovní program a priority a zvolila nového prezidenta, nové členy představenstva a předsedy pracovních výborů. Prezidentem Rady se stal Eric Festraets ze společnosti Nokia.

Více v časopise…