Autoři: Ing. Petr Koudelka, Ph.D. a Ing. Karel Tomala, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

Kvalita služby přístupu k internetu v pevném místě

Kvalitu služby přístupu k internetu si lze představit v podobě kvalitativních datových parametrů (QoS parametrů), které patří do skupiny aktuálně řešených otázek služeb přístupu k internetu, a to nejen s ohledem na připravovanou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/1972 s názvem evropský kodex pro elektronické komunikace, ale i v souvislosti s kontrolou plnění povinností stanovených Nařízením EU 2015/2120 ve smyslu dopadu na výslednou výkonnost služby.

Více v časopise…