prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc., vedoucí Ústavu telekomunikací FEKT VUT Brno, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

Vysoké učení technické (VUT) v Brně si v roce 2019 připomnělo 120. výročí svého vzniku. Dnes patří k největší české vysoké škole v Brně a je největší technickou univerzitou v České republice. Její základní stavební kámen současnosti, Ústav telekomunikací, vznikl společně s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) v roce 1959. Patří dnes k nejvýznamnějším institucím fakulty. Dovolte mi proto, jako vedoucímu tohoto nepřehlédnutelného centra inovací, stručně představit jeho hlavní aktivity.
Hlavní aktivity Ústavu telekomunikací
Ústav telekomunikací (UTKO) se zaměřuje na výuku a výzkum v oblastech informačních a komunikačních technologií, informační bezpečnosti a audio inženýrství. V současné době garantuje deset studijních programů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Za zmínku stojí bakalářské studijní programy s názvy Telekomunikační a informační systémy, Informační bezpečnost a Audio inženýrství, které profilují studenty k dalšímu studiu magisterských a následně také doktorských programů. …

Více v časopise…