2020 – 03

Škola po internetu ukazuje skutečný stav našich telekomunikací.

Při psaní posledního úvodníku do NG/T 2 jsem byl velký optimista. A hle, jsme ve druhé, mnohem silnější vlně šíření chřipky COVID-19. Bohužel příroda a některé asijské laboratoře jsou silnější než lidé. Takže jedeme dál v této „podivné době“.

Třetí číslo tohoto telekomunikačního magazínu představuje několik článků a rozhovorů, které popisují, co všechno nové technologie elektronických komunikací zvládnou. Od chytrých měst a ulic přes zdravotnictví a školství. Zabýváme se také postojem vládních a regulačních institucí právě ke zmíněnému výjimečnému stavu virové epidemie.

Jak píše Zdeněk Vaníček ve svém příspěvku: „Digitální technologie zásadním způsobem proměňují náš každodenní život, práci a podnikání, to, jak cestujeme a komunikujeme, i naše vzájemné vztahy. Digitální komunikace, interakce prostřednictvím sociálních médií, elektronické obchodování a digitální podniky nezadržitelně mění náš svět. Generují neustále rostoucí objemy dat, které, pokud je spojíme a využijeme, mohou přinést úplně nové způsoby a úrovně vytváření hodnot. Jde o stejně přelomovou transformaci, jakou byla průmyslová revoluce“. Ano, nejenže tomu věříme, ale současná realita to jasně ukazuje.

Proto jsou elektronické komunikace významným hospodářským a několik let i silně politickým tématem. Například: „Evropská komise zveřejnila 18. září 2020 doporučení, kterým vyzvala členské státy, aby podpořily investice do infrastruktury vysokorychlostního širokopásmového připojení, včetně sítí 5G, což pokládá za „nejzákladnější blok digitální transformace a základní pilíř obnovy“. Komise zdůraznila, že „včasné zavedení sítí 5G nabídne významné ekonomické příležitosti pro nadcházející roky jako zásadní přínos pro evropskou konkurenceschopnost, udržitelnost a hlavní faktor umožňující budoucí digitální služby“. Již v roce 2015 přijala Komise strategii pro jednotný digitální trh, která zdůraznila význam propojení. Evropská rada potvrdila svůj názor na jednotný digitální trh v červnu 2016 a vyzvala k vytvoření vysokokapacitního pevného a bezdrátového širokopásmového připojení v celé Evropě jako předpoklad budoucí konkurenceschopnosti s lepší regulací a sníženou administrativní zátěží pro podnikatele.

U nás v posledních dvaceti letech vznikají vládní politiky, doporučení, zákony o usnadnění a zlevnění výstavby sítí nové generace, připravují se dotace na výstavbu, zakládají se různé akční skupiny jako jsou Broadband Competence Office či platforma 5G Aliance. Je velmi potěšující, že tyto snahy existují a naplňují se dlouhodobé vize telekomunikačních/IT asociací, sdružení a firem podnikajících v ICT.

Ale pojďme se ptát, právě v této „podivné době“, těch, kteří byli uvrženi do karantén a domácích kanceláří, jak se jim žije, jak pracují a učí na dálku. V posledních dnech jsem mluvil s lidmi žijícími na moravských vesnicích či malých městech, kteří si stěžovali na nemožnost normálního rychlého spojení. Děti byly poslány domů, a že se bude vyučovat přes internet. Ale známé vojenské úsloví „bez spojení není velení“ se plně projeví právě nyní, v době coronavirové. Takže moji známí nemají pevné připojení, žádný remote DSLAM, pouze připojení mobilní 3G s vysokou agregací. V jejich okolí je podobných rodin samozřejmě víc.

Pandemie plně otevírá nezbytnost kvalitního fungování telekomunikačních sítí v maximálním pokrytí nejen pevnou, ale i mobilní sítí. Přestože je trh elektronických komunikací státem regulován, je veškerý komerční provoz v rukou privátních operátorů. Ti musí skládat účty svým akcionářům a musí efektivně podnikat. To znamená, že ne všude se sítě budou stavět. A právě tady musí stát rychle uplatnit své a unijní strategie a regulace. Ano, všichni víme, že se tady již více než osm let handrkuje o dotace právě na síťové pokrytí ekonomicky slabých míst. Ale jak je vidět, u nás to prostě z nějakých důvodů nezafungovalo. Počínaje byrokratickým územním a stavebním řízením, přes splnění všech požadavků na přidělení zmíněných dotací. Sami jsme si v této zemi vytvořili bariéry, přes které se nedá pohnout. Osobně si myslím, že v dnešní situaci by stát měl přispět operátorům na to, aby mohli rychle poskytnout dětem připojení a mohly se učit se svými učiteli. A možná i se slevou, či dokonce zdarma. Nic proti volebním příspěvkům našim důchodcům, ale propad úrovně vzdělání, ke kterému právě dochází, se naší země může velmi rychle nepříjemně a citelně dotknout. Pak už bude pozdě něco napravovat!

Svatoslav Novák

ČR |CETIN má nového generálního ředitele  • Novým generálním ředitelem společnosti CETIN a.s. byl k 1. 9. 2020 jmenován Martin Škop. Nahradil Juraje Šedivého, který se bude naplno věnovat řízení regionální skupiny CETIN Group. Novým generálním ředitelem a členem představenstva společnosti CETIN a.s. se od 1. 9. 2020 stal Martin Škop, který má rozsáhlé mezinárodní zkušenosti v oboru telekomunikací a IT. Po ukončení studia na ČVUT působil na různých manažerských pozicích v mobilním operátoru Eurotel, od roku 2000 pracoval v Českém Telecomu na pozici výkonného ředitele pro plánování a rozvoj sítě. Mezi lety 2005 až 2015 byl ve společnosti Telefónica jako výkonný ředitel odpovědný za oblasti ICT a rozvoje infrastruktury v České republice, působil jako CTO na Slovensku, kde se podílel na vybudování nového operátora O2 Slovakia, a od roku 2013 zastával pozici CTO v Telefónica Germany.
Od ledna 2015 byl členem vrcholového vedení ruského operátora Beeline, kde byl na pozici CTIO odpovědný za rozvoj a provoz fixních a mobilních sítí a IT. Současně od roku 2017 působil jako předseda představenstva tamní infrastrukturní společnosti NTC.
Ve funkci generálního ředitele Martin Škop nahradil Juraje Šedivého, který zůstává předsedou představenstva CETIN a.s. a jako člen představenstva a generální ředitel regionální CETIN Group se bude naplno věnovat řízení a provozu skupiny CETIN Group ve střední a východní Evropě.
Jedná se o plánovaný krok navazující na dokončení strukturální separace tří mobilních operátorů, kteří pod značkou Telenor působí v Maďarsku, Bulharsku a Srbsku, a vznik CETIN Group, sdružující infrastrukturní společnosti CETIN v České republice, CETIN Maďarsko, CETIN Bulharsko a CETIN Srbsko.

ČR | Inteligence Brief: Je Česká republika připravena na 5G? (Zpráva GSMA 24. 9. 2020) Česká republika má přibližně 14,8 milionu mobilních přípojek, penetraci mobilních telefonů 138 procent, penetraci mobilních vysokorychlostních připojení 80 procent a pokrytí 4G sítí 99,6 procenta. Prognóza penetrace přípojek 5G do konce roku 2025 je 22 procent, což je ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie (EU) docela působivé.
Prvním operátorem na trhu 5G se stal O2 Czech Republic. Zahájil komerční služby 5G v červenci s využitím stávajících frekvencí LTE v pásmech spektra 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz. Vodafone zase oznámil, že do 1. čtvrtletí 2021 odpojí svoji 3G síť: očekává, že bude frekvence muset využívat efektivněji, protože je připraven zahájit provoz sítě 5G v říjnu.
Česká republika se rovněž připojuje k několika vybraným zemím EU v rezervování spektra pro podnikové použití. Stávající požadavky Průmyslu 4.0 a schopnost sítí 5G mají slibnou synergii. Aby operátoři za těchto podmínek získali hlavní výhodu, musí být aktivní v následujících oblastech:

  • Rozvíjení partnerství a spolupráce s dodavateli, dalšími hráči např. softwarovými a platformovými společnostmi a rovněž s výrobci pro případy použití 5G pro inteligentní továrny
  • Aktivně provádět zkoušky aplikací a řešení v Průmyslu 4.0, např. automatizace, datové analýzy, AI, robotiku, drony atd.
  • Nenechat se zastavit zpožďováním aukcí a poučit se z toho co dělali operátoři v jiných zemích, tím, že zaváděli vyspělá řešení s využívaním dostupného spektra.
    Telekomunikační prostředí v České republice je robustní a zdá se, že je připraveno na spuštění 5G.

EU | Evropská komise prosazuje opatření v oblasti 5G (EK 18. 9. 2020) Evropská komise v dokumentu, který nastiňuje doporučení pro rozvoj vysokorychlostních optických a 5G služeb, vyzval země Evropské unie, aby pracovaly na společném přístupu k řešení překážek, které v současnosti brání zavádění. Nové doporučení vyzývá země EU, aby do 30. března 2021 vypracovaly soubor „osvědčených postupů“. Mělo by zahrnovat společný přístup k opatřením zaměřeným na snižování nákladů a zvyšování rychlosti zavádění; poskytovat včasný přístup k rádiovému spektru 5G a podporovat investice operátorů do rozšiřování síťové infrastruktury; a zavést přeshraniční koordinaci přidělování rádiového spektra na podporu inovativních služeb 5G.

EU | EK prověří Google a další on-line platformy (EK 17. 9. 2020) Rovné podmínky na digitálním trhu, jasná pravidla pro nakupování na internetu nebo bezpečnost on-line prostředí. Všechny tyto oblasti by měl řešit nový legislativní balíček označovaný jako Akt o digitálních službách. Evropská komise by jej měla zveřejnit v prosinci 2020, a to v návaznosti na veřejnou konzultaci, která potrvá do 8. září. Komise by také do konce roku měla představit nový nástroj, který by měl chránit evropský trh před vznikem monopolů.
Akt o digitálních službách (Digital Services Act) je dosud nejambicióznější pokus EU o regulaci internetových gigantů, jakými je Google, Facebook či Amazon.

EU | Evropská komise si dává více času na řešení Google Fitbit (EK 24. 9. 2020) Evropská komise (EK) prodloužila lhůtu pro dokončení vyšetřování akvizice společnosti Fitbit společností Google ve výši 2,1 miliardy USD, a to do 23. prosince, tedy více než 13 měsíců po prvním oznámení dohody. Původní lhůta pro širší sondu byla 9. prosince.
Evropská komise zahájila minulý měsíc hloubkovou sondu, která citovala obavy z dohody rozšiřující již tak silnou pozici Google na trhu online reklamy a umožňující mu přístup k většímu okruhu osobních údajů.
Google počítal s uzavřením obchodu v průběhu roku 2020. Od té doby však řada orgánů po celém světě vznesla obavy a zahájila vyšetřování dopadů na hospodářskou soutěž a ochranu osobních údajů.

EU | Slovenský telekomunikační regulátor má nového předsedu (RÚ 21. 09. 2020) Ing. Ivan Marták se ujal funkce předsedy Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ). Mezi hlavní priority nového předsedy patří implementace nového Evropského kodexu elektronických komunikací (EECCA) do zákona a každodenní praxe, zpřístupnění všech 5G frekvencí (tj. 1500 MHz, 3500 MHz, 3700 MHz a 26 GHz) do prvního pololetí 2022 a udržet konkurenční prostředí s minimálně čtyřmi mobilními síťovými operátory. Nový předseda plánuje podporovat pokles maloobchodních cen mobilních služeb pod úroveň PPP váženého průměru EU.

EU | Vláda Spojeného království potvrzuje členství v nové pracovní skupině pro diverzifikaci telekomunikací (23. 9. 2020) Vláda Spojeného království potvrdila jmenování bývalého generálního ředitele BT Iana Livingstona předsedou nové pracovní skupiny pro diverzifikaci telekomunikací, která je zřízena s cílem diverzifikovat britský dodavatelský řetězec v oblasti telekomunikací a snížit závislost země na vysoce rizikových prodejcích.
Orgán bude vládě v případech úsilí při snižování vlivu společnosti Huawei na trh poskytovat odborné rady. „Plán musí být rychle přejít od strategie k implementaci,“ ale aniž by se vydal špatnou cestou, vysvětlil ministr pro digitální infrastrukturu Matt Warman Warman jako politik.
Vláda představí po svém červencovém obratu v zákazu technologií 5G Huawei letos na podzim novou bezpečnostní legislativu. Operátoři jsou vázáni rozhodnutím, že od začátku příštího roku již nebudou moci kupovat zařízení Huawei 5G a do konce roku 2027 musí odstranit ze sítí veškerou prvky Huawei 5G.

EU | Telefónica Deutschland zahajuje kampaň s cílem informovat starší lidi o mobilní komunikaci (22. 9. 2020) Telefónica Deutschland uvedla, že zahájila kampaň informující starší lidi o mobilní komunikaci. Je součástí iniciativy „Digitální mobilita ve stáří“, v rámci které pořádá společnost O2 a Nadace digitálních příležitostí (Stiftung Digitale Chancen) roadshow po celém Německu. První zastávkou je náměstí ve Wittstocku an der Dosse v Braniborsku.

EU | Dvě třetiny německých vysokorychlostních železničních stanic zajištují připojení k sítí 5G (DT) Podle studie provedené online spotřebitelským portálem Verivox je šedesát šest procent železničních stanic na vysokorychlostních a rychlých vlakových linkách ICE v dosahu sítí 5G. Gigabitová služba je dostupná prostřednictvím sítě Deutsche Telekom na stanicích v Berlíně, Darmstadtu, Frankfurtu nad Mohanem, Hamburku a Lipsku a dvě v Kolíně nad Rýnem. Na 40 procentech zkoumaných stanic však byly maximální dostupné rychlosti pouze mezi 150 Mbit/s a 375 Mbit/s.

EU | Německo se rozhodlo do roku 2022 vypnou síť 3G (Total Telecom 18. 9.) Deutsche Telekom (DT) se oznámením data ukončení provozu 3G sítě připojil ke konkurenci Telefonica Deutschland a Vodafone Germany. Operátor 18. září oznámil, že bude usilovat o vypnutí své 3G sítě do léta 2021, což je i v souladu s cílem Vodafone Germany, oznámeným před několika měsíci. Totéž uvedla Telefonica Deutschland. To znamená, že by se Německo mohlo za něco více než jeden rok spoléhat na provoz sítí LTE a 5G.
DT využije frekvenční spektrum 3G pro sítě LTE a 5G. V oblastech dříve pokrytých 3G nahradí pokrytí 4G.

EU | Telefónica Deutschland si vybrala pro upgrade sítě SW od společnosti Ciena (TD 18. 9. 2020) Společnost Telefónica Deutschland připravuje přechod přenosové síť na otevřenou, softwarově definovanou síť (SDN) a částečně disagragovanou architekturu optických sítí od různých dodavatelů. Touto transformací síťových operací řeší rostoucí datový provoz a poptávku po vysokých přenosových rychlostech.
SW řešení Blue Planet, které je součástí programu iFusion společnosti Telefónica umožní poskytovateli služeb vedle snížení provozních nákladů zároveň optimalizovat síť tak, aby poskytovala srovnatelné služby s 5G, streamování videa a online hry.

SVĚT | Intel získává americkou licenci na dodávku pro Huawei (Reuters 22. 9.) Společnost Intel je jednou z prvních, jíž byla udělena zvláštní americká licence na další dodávky určitého vybavení společnosti Huawei, poté, co minulý týden došlo k zpřísnění omezení čínského dodavatele.
Povolení jsou nyní nutná k provedení transakce se společností Huawei nebo registrovanou pobočkou zahrnující jakékoli zařízení využívající americkou technologii poté, co 15. září vstoupily v platnost přísnější sankce vůči Číně.
Řada dalších výrobců čipů, včetně Qualcomm, Micron Technology, Samsung, SK Hynix, Macronix International, MediaTek a Semiconductor Manufacturing International Corp, údajně rovněž podaly žádosti, ale dosud nebyl uveden jejich aktuální stav.

EU | Společnost Orange Slovensko rozšiřuje síť LTE na více než 97% populace (Zive.aktuality.sk. | 21. 9. 2020) Společnost Orange Slovakia rozšířila pokrytí své LTE sítě na 97,1 procenta populace země, uvádí Operátor se blíží trhu O2 Slovakia, který má pokrytí 97,4 procenta.
Pokrytí společnosti Slovak Telekom tvoří celkem 94,6 procent populace a operátor 4ka je na zhruba 80 procentech.
LTE síť Orange Slovensko pokrývá celkem 141 měst a obcí a 1 945 vesnic.
Společnost Orange Slovakia také zvýšila kapacitu své sítě ve městech Levoča, Kežmarok a Spišská Nová Ves. Tam je k dispozici širokopásmové připojení až 300 Mbit/s.

EU | Polsko očekává 20 miliard PLN na digitalizaci z Fondu pro obnovu EU (EK 21. září 2020) Podle informací zveřejněných Evropskou komisí Polsko očekává, že v letech 2021–2023 získá z Fondu EU pro obnovu přibližně 23 miliard EUR. Polská vláda oznámila, že až 20 procent z této částky bude přiděleno na digitalizaci, včetně rozšíření 5G, digitalizaci veřejné správy a digitalizace budov. To se rovná zhruba 20 miliard PLN v místní měně pro digitální vývoj.

EU | Deutsche Telekom chce docílit vyšší úroveň technologické nezávislosti prostřednictvím protokolu Open RAN (Teltarif.de.) Deutsche Telekom počítá se zvýšením své nezávislosti v přístupové sítí tím, že se zaváže k zavedení protokolu Open RAN (např. antény, komponenty pro sítě 2G, 3G, 4G a 5G). CEO Tim Hoettges, uvádí, že již zahájili spolupráci s velkým konsorciem. Pro zavádění 5G RAN v Německu si Deutsche Telekom vybral pro upgrade sítě dodavatele společnost Ericsson řešením dle nového technologického standardu 5G Ericsson Radio System.

SVĚT | Odpojení čínského telekomunikačního zařízení přijde USA na přibližně 1,8 miliardy USD (FCC 20. 9.) Komise FCC vydala zprávu, která zdůraznila, že provozovatelé v USA již v rámci zákona o zabezpečené a důvěryhodné komunikační síti z roku 2019 požádali o prostředky na úhradu ve výši přibližně 1,6 miliardy USD.
Kongres však ještě musí schválit tolik potřebné prostředky na podporu převážně malých operátorů.
Ajit Pai, předseda FCC důrazně vyzval Kongres, aby poskytl přiměřené finanční prostředky na náhradu operátorům za výměnu jakéhokoli zařízení nebo služeb určených jako hrozba národní bezpečnosti. FCC odhaduje, že výměna zařízení od společností Huawei a ZTE bude pro americké operátory stát celkově přibližně 1,8 miliardy dolarů.

SVĚT | Spouští se 6G Symposium (AT&T Communications LLC 8. 9. 2020) 6G Symposium pořádá InterDigital a WIOT Institute na Northeastern University a bude představovat různorodou skupinu jednotlivců a organizací, které budou prezentovat a diskutovat o potenciálu 6G technologií a jejich řízení.
Dvoudenní virtuální konference se bude konat od 20. do 21. října 2020 a bude obsahovat hlavní projevy, sérii panelů a VIP rozhovory o příslibu a cestě k bezdrátové technologii 6G.
Mezi současné podporovatele a účastníky sympozia patří Air Force Research Lab, AT&T, Cisco, Ericsson, Facebook, IEEE Future Networks Initiative, Keysight, Nokia-Bell Labs, NTT-DoCoMo, NVIDIA, Open Networking Foundation, Raytheon, Red Hat, Samsung, Small Cell Forum, Verizon a další.

ČR | Čínská Huawei nezískala v Česku bezpečnostní prověrku. Proces ukončila společnost sama (ČTK 16. 9.) Čínský výrobce telekomunikačních zařízení Huawei nezískal v Česku od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) bezpečnostní prověrku. Nyní zvažuje, že požádá o nižší stupeň prověření. V roce 2018 před používáním softwaru i hardwaru od Huawei varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
Podle zpráv firma Huawei nedávno sama požádala, aby byl proces udělení prověrky zastaven, protože se pro ni nevyvíjel příznivě. „Společnost Huawei nyní zvažuje různé scénáře, které jsou založené na našich obchodních potřebách,“ uvedl mluvčí firmy Tomáš Kolder.

EU | Privátní síť 5G společnosti Daimler AG, která byla jako první na světě nastavena na výrobu automobilů, vybudovaly Ericsson a Telefonica Germany (Daimler AG 9. 9. 2020) Továrna je navržena tak, aby byla efektivní z hlediska zdrojů, propojená a flexibilní, a udává směr budoucí výroby automobilů ve společnosti Mercedes-Benz, uvedl generální ředitel společnosti Daimler Ola Källenius.
Produkční data jsou v soukromé síti chráněna před neoprávněným přístupem.
Pracovníci proto dostávají informace a pokyny přímo do svých tabletů. Systém může neustále aktualizovat stav výroby a plánovat údržbu strojů tak, aby bylo možné minimalizovat přerušení výroby.
Nová továrna 56 v Sindelfingenu stála 730 milionů EUR, její výstavba trvala dva a půl roku a má velikost 30 fotbalových hřišť. Výroba může být pro uspokojení poptávky přepnuta pro výrobu všech modelů se všemi typy pohonů v rámci několika dnů.

SVĚT | Nadace Open Networking Foundation se zaměřuje na SD-RAN (ONF 26. 8. 2020) Přední operátoři a technologické společnosti podpořili novou iniciativu nadace Open Networking Foundation (ONF) zaměřenou na vývoj klíčových softwarových platforem pro 4G a 5G otevřené nasazení RAN.
Zakládajícími společnostmi nadace jsou Facebook, Google, Intel, NTT, Radisys a Sercomm, China Mobile, China Unicom, Deutsche Telekom a AT&T.
ONF uvedla, že její projekt se promítne do práce aliance O-RAN a projektu Telecom Infra (TIP).

ČR | Vodafone spustí 5G síť v říjnu (Vodafone 9. 9. 2020) Vodafone jako první v Česku přitom využije technologii Dynamic Spectrum Sharing. Od začátku října bude signál 5G dostupný v pěti městech.
Jako první se nová síť dostává do Karlových Varů, Ústí nad Labem a Jeseníku, tedy ke třem vítězům soutěže 5G pro 5 měst, kterou loni vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj. Právě s Karlovými Vary, Ústím nad Labem a Jeseníkem Vodafone spolupracuje na uvedení nejmodernější technologie do praxe. Navíc Vodafone přidává i nejobydlenější oblasti České republiky – Prahu a Brno.

EU | Rakouský odpor vůči infrastruktuře stožárů 5G dosahuje 39% (durchblicker.at 14. 9. 2020) Podle průzkumu online portálu pro porovnávání cen durchblicker.at provedeného mezi 860 respondenty je 39 procent Rakušanů proti výstavbě stožárů a konstrukcí 5G. Deset procent respondentů uvedlo, že se bojí 5G, a 26 procent „se trochu bojí“. Geograficky je podpora 5G vyšší ve východní části země než na západě.

SVĚT | GSMA mění termíny kongresů MWC21 v Barceloně a Šanghaji (GSMA 23. 9. 2020) Asociace mobilního průmyslu GSMA se rozhodla změnit termín termínů svých kongresů Mobile World Congress (MWC) v Barceloně a Šanghaji, v důsledku pandemie Covid-19. Ve svém prohlášení GSMA uvedla, že MWC21 v Šanghaji se bude nově konat od 23. do 25. února 2021, a MWC21 v Barceloně je naplánována na 28. června až 1. července 2021. Cílem je uspořádání největší akci GSMA – MWC21 jako události s fyzickou přítomností, i když s „virtuálními prvky, které doplňují ohromnou poptávku po svolání osobního setkávání.“ uvedl organizátor.

SVĚT | Small Cell Forum vydává novou specifikaci 5G na podporu otevřeného RAN (SCF 23. 9. 2020) Fórum zveřejnilo první vydání specifikace 5G nFAPI 1.0, nového síťového rozhraní, které využívá široce přijaté rozhraní FAPI MAC / PHY API používané ve velké většině světových malých buněk založených na SoC. V souvislosti se zájmem mobilních operátorů o otevřený RAN a disagregaci je 5G nFAPI Split 6 jednou z několika možností funkčních rozdělení a byl zařazen do užšího výběru jako kandidát na další hodnocení. Očekává se, že nová specifikace umožní včasnou implementaci pro vyhodnocení mobilními operátory i dalšími subjekty.

SVĚT | 3GPP Release 17 se zpožděním; podrobnosti stanovené na prosinec „Zmrazení“ neboli datum dokončení pro Release 17 Stage 3 bylo stanoveno na září 2021, ale rozhodnutí o míře zpoždění podle stanoviska příspěvku 3GPPk datu 21. září bude zváženo v prosinci a padne rozhodnutí, zda bude vydání R17 odloženo o tři, šest nebo více měsíců.
Funkce vydání 17 jsou vylepšení Integrovaného přístupu a Backhaul (IAB), stejně jako Fáze 2 network slicing, práce na bezpilotních bezdrátových systémech, satelitní komponenty v architektuře 5G a vylepšené služby V2X, a další.
„Tato situace není ideální, ale nejsou to ideální časy“, uvedl Georg Mayer, vedoucí manažer standardů společnosti Huawei a předseda 3GPP SA.
Předsedové se již dohodli, že v první polovině roku 2021 se uskuteční e-meetingy, ale je naděje, že za příští tři měsíce může 3GPP začít plánovat návrat k osobním schůzkám.

SVĚT | Qualcomm představuje Snapdragon 750G s 5G (22. 9. 2020) Společnost Qualcomm Technologies oznámila dokončení nové mobilní platformy 5G v prémiové řadě střední třídy, Snapdragon 750G. Nový procesor, který je navržen tak, aby podporoval herní funkce, např. HDR a on-device AI, se v chytrých telefonech objeví ještě do konce roku 2020.

EU | Pachatelé napadající infrastrukturu stožárů 5G mohou být identifikování pomocí UV světla  Významné případy vandalismu stožárů 5G, zejména ve Velké Británii a Nizozemsku, vedly bezpečnostní společnost SmartWater k přijetí ráznějších řešení. SmartSpray společnosti SmartWater označí pachatele neviditelnou kapalinou s jedinečným identifikačním kódem a napadené zařízení uhasí. Policie může následně kapalinu identifikovat pomocí specifického UV světla, což pomáhá spojit podezřelé přímo s konkrétním poškozením trestné činnosti. Firma za účelem zvýšené ochrany infrastruktury stožárů rozšířila svůj dlouhodobý vztah se společností EE a Three. Ve své předchozí spolupráci pomohla snížit krádež kovových a kabelových aktiv o 77 %.

Miroslav Svítek, otázky kladl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT a během studia ještě absolvovat obor akordeon na Státní konzervatoři v Praze. Svoji profesní dráhu spojil s Fakultou dopravní ČVUT, kde byl v roce 2008 jmenován profesorem. V roce 2015 se stal historicky prvním prezidentem Českého klastru chytrých měst (Czech Smart City Cluster) a pracovně jsme se setkali při realizaci několika odborných konferencí zaměřených na problematiku Smart Cities.

Více v časopise…

Petr Očko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Jako náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace na MPO ČR se ve studii „How to approach 5G POLICIES“ společně s Daliborem Vavruškou z Digiteccs Associates Ltd. zabývám otázkami strategie budoucí digitální infrastruktury a služeb. Studie, kterou zde mám možnost představit, přináší komplexní pohled na téma 5G, které bývá mnohdy zužováno či bagatelizováno, a to v kontextu významných změn, které se dějí v oblasti digitální ekonomiky. Tyto změny vedou k námětům k zamyšlení, jak dále efektivně podporovat rozvoj digitální infrastruktury v nové digitální ekonomice a to tak, aby tento vývoj vedl ke zvyšování kvality života občanů a udržitelnému rozvoji ekonomiky.

Více v časopise…

Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

V posledním čísle TELEKOMUNIKACE & ICT – NEXT GENERATI@N Telekomunikace jsme představili názory některých bývalých a současných představitelů vnitrostátních regulačních úřadů a zároveň zkušených a znalých funkcionářů Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) na problematiku síťové neutrality během celosvětové pandemie. V bezprostřední návaznosti na ně přinášíme nyní názor na toto aktuální a „bolestné“ téma, s nímž se svěřil generální ředitel a úřadující předseda Maltského komunikačního úřadu (MCA) Jesmond Bugeja (rozhovor s ním jsme přinesli v čísle 4/2019 časopisu), rovněž aktivní představitel BEREC

Více v časopise…

Lubomír Bokštefl, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Plány budování sítí elektronických komunikací mají dlouhou historii.
V současnosti již není mnoho aktivních pamětníků, kteří se pamatují na telekomunikační dobu před rokem 1989. Tehdy se rozvojové plány elektronických komunikací odvíjely od příprav pětiletých plánů, v režimu plně plánovaného státního hospodářství. Plány to byly vesměs velmi komplexní, protože se muselo plánovat všechno, včetně výsledků výzkumu a vývoje. Pochopitelně také spolu s výrobou a dodávkami technologií a v neposlední řadě také spolu s výstavbou objektů pro umístění telekomunikačních systémů.

Více v časopise…

Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Evropský kodex elektronických komunikací (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace), ukládá povinnost Evropské komisi, aby do 21. prosince 2020, a poté pravidelně, přezkoumala doporučení o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací. Kromě tří hlavních cílů citovaná směrnice usiluje o podporu hospodářské soutěže, vnitřního trhu a zájmů koncových uživatelů o podporu propojení a přístupu k sítím s velmi vysokou kapacitou, včetně pevných, mobilních a bezdrátových sítí, a jejich využívání ve prospěch všech občanů a podniků Unie.

V zájmu transparentnosti zveřejnila Komise dne 25. srpna 2020 návrh nového doporučení a doprovodný vysvětlující dokument. Návrh nového doporučení. Komise zaslala Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací BEREC k vyjádření dne 31. července 2020. Zveřejněný návrh doporučení o relevantních trzích a k němu připojený vysvětlující dokument nejsou dosud konečné, slouží jako základ pro diskusi s BEREC, který je v této fázi procesu přezkumu hlavním partnerem Komise. Komise proto v maximální míře jeho stanovisko zohlední.

Více v časopise…

Huawei, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Rozhovor s Koenem Claesenem, specialistou centra kybernetické bezpečnosti společnosti Huawei v Bruselu s dlouholetou praxí v oblasti informační bezpečnosti a ekosystémů IoT.
Jaký je hlavní rozdíl mezi zabezpečením sítě 5G a zabezpečením sítí předchozích generací proti vniknutí zvenčí nebo kybernetickým útokům?
Hlavním rozdílem v zabezpečení sítí 5G je virtualizace a cloudifikace telekomunikační infrastruktury. Toto bylo možné už u sítí 4G, ale u sítí 5G se to stalo nezbytností. Zavedení softwarově definovaných sítí (SDN), virtualizace síťových funkcí (NFV), služeb cloud computingu, expozice API a tzv. network slicing, tedy vytváření nezávislých virtuálních sítí pro jednotlivé služby, změnilo způsob budování sítí. Tyto mechanismy oddělují hardwarové a softwarové vrstvy prostřednictvím virtualizace úložných, síťových, výpočetních a telekomunikačních funkcí. To významně zvyšuje závislost na software a vyžaduje způsob zabezpečení, který tyto zásadní změny zohledňuje. Ke zmírnění rizik spojených s těmito moderními technologiemi byla vyvinuta různá bezpečnostní opatření včetně těch, jako jsou bezpečnostní nástroje pro hypervisor, virtuální stroje a kontejnerová technologie. Byl ale vytvořen i set osvědčených postupů a pokynů v oboru, který je implementován například pomocí Cloud Security Alliance (CSA) nebo Cloud Controls Matrix (CCM).

Více v časopise…

Václav Jirovský, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Kybernetická bezpečnost se stala všeobecně známým a diskutovaným pojmem. Znalosti pochytané na internetu umožňují diskuze i těm, kteří mají ke kybernetické bezpečnosti velmi daleko. Dostatečně záhadné útoky jsou vhodným tématem pro novináře, kdy sérii několika článků většinou ukončí konstatováním, že případ byl odložen. Čtenáře, který očekává, že v následujících řádcích se dočte něco o antivirových programech, nebo způsobech jak zaútočit na server souseda, musím zklamat – kybernetická bezpečnost je o něčem úplně jiném.

Více v časopise…

Vladimír Petržílka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Už je to řada let, když jsem napsal takový článeček, který se věnoval otázce, zda sítě kabelové televize, neboli CATV (tedy myšleno ta infrastruktura) přežije rok 2025. Sice rok 2025 ještě nenastal, ale na straně druhé již uběhlo od té doby více let a možná nebude na škodu se po poločase rozpadu původního textu rozhlédnout, kde se tyto sítě v dnešním datovém boomu nacházejí. S překvapením lze konstatovat, že se ten původní text ve svých výhledech zase tak moc nemýlil. A pokud ano, tak spíše v tom, že dnešní společnost za tu dobu již získala psychické mozoly, které jedince chrání proti blbé náladě související se zveřejňováním ne tak úplně pravdivých informací…

Více v časopise…

Vladimír Petržílka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Jako jeden z členů Pracovní skupiny pro mapování infrastruktury pro poskytování vysokorychlostního přístupu k Internetu bych se s vámi rád podělit o své myšlenky týkající se specifikace systémů Docsis (Data Over Cable Service Interface Specification).

.

Více v časopise…

Vladimír Petržílka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Ti z vás, kteří se již někdy dostali do situace, že připojení k Internetu je tak pomalé, že brání očekávané reakci nějakého serveru tam kdesi v síti, takže dochází k omezování služeb a růstu tlaku krve uživatele, již nepochybně vědí, co to ta agregace je – je to de facto několikanásobné přeprodání přenosové kapacity sítě elektronických komunikací.

.Více v časopise…

Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Evropská observatoř 5G (zřizovatelem je EK), ITU jako specializovaná agentura OSN, respektovaná oborová organizace FTTH Council Europe i reprezentant průmyslu Ericsson konstatují téměř ve shodě, že se v posledních měsících již seřadilo více sil, které svým potenciálem mohou proměnit celý obor telekomunikací hlouběji. Na trhu se etablují již nějakou dobu nezávislé subjekty, které využívají příležitostí, které nabízí liberalizace trhu i soutěžních a regulačních rámců a uvolňující se licenční režimy.
V příspěvku se pokusíme projít podklady a stanovisky respektovaných zdrojů zejména k míře a směru dopadů na obor a operátory zvláště v nových podmínkách přípravy a výstavby infrastruktury.

Více v časopise…

Karel Pospíšilík, Petr Kabilka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

První díl naší série „We solve your network issues“ jsme věnovali na první pohled ne tak zajímavému tématu. Nicméně jak dále uvidíte,  rozhodně tomu tak není.
Již před 3 roky jsme přešli z tištěných návodů na QR kódy, které jsou umístěné na našich optických a datových rozvaděčích a s jejichž pomocí si můžete návody zobrazit u sebe na svém chytrém zařízení. Návody tak dnes tiskneme už jen na vyžádání a v některých zemích, kde to není z právního hlediska možné.

Více v časopise…

Micos Telcom, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Jedinečný kompaktní design a možnosti před-instalace z výroby pomáhají zkrátit dobu montáže,
a
 snížit tak náklady na instalaci až o 50 %.

  • MTeH MINI umožňuje terminaci konektorů isvařování optických vláken.
  • Zvýroby ho lze dodat před-instalovaný adaptéry, pigtaily nebo splittery.
  • Díky kompaktní velikosti se může instalovat do rozměrově omezených prostor.
  • Disponuje dvěma dvířky uzamykatelnými vrutem – většími pro technika sodbornými dovednostmi, který pracuje se splittery, sváry apigtaily, a menšími pro technika bez odborných dovedností, který připojuje zákaznické drop kabely.

Kde používat MTeH MINI
MTeH MINI najde své uplatnění jako patrový nebo hlavní optický rozvaděč v bytových a rodinných domech. Lze ho využít pro všechny kabelové aplikace (riser kabely, buffered tubes, mikrotrubičky
a ribonové kabely) a pro GPON sítě s před-instalovaným splitterem.

Více v časopise…

Václav Řehoř, Miroslav Svítek, Peter Vittek, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Letecká doprava je příkladem využití moderních telekomunikačních technologií ve smyslu propojování informačních systémů a využívání dat. Výměna informací probíhá v prostředí globálních systémů, které zajišťují přenos informací o jednotlivých letech, pasažérech, současné provozní situaci na jednotlivých letištích i ve vzdušném prostoru, environmentálních vlivech, ale také informace o počasí. Speciální telekomunikační infrastruktura umožňuje vynikající plánování omezených zdrojů a kapacit letecké dopravy v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Díky centrálnímu řízení toků letadel se efektivnost využití nebe nad Evropskou unií zlepšuje. Daří se postupně zvyšovat propustnost vzdušného prostoru i letišť, a také postupně omezovat zpoždění letů.

Více v časopise…

Ing. Martin Pichl, Ph.D, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

I když se téma samořiditelných silničních vozidel těší velkému zájmu médií a veřejnosti, plně automatizovaná silniční vozidla ještě nejsou běžně nasazována do ostrého provozu. Co je ale nyní aktuální a stává se realitou, je nasazování kooperativních inteligentních dopravních systémů ITS (dále „C-ITS“). Kooperativní vozidla představují významnou inovaci v dopravě. Už delší dobu je možné pozorovat dlouhodobý a do budoucna nevyhnutelný trend nebudovat zařízení pro řízení a usměrňování silničního provozu přímo na dopravní infrastruktuře (jako např. proměnné dopravní značky), ale naopak přenést a zobrazovat řídící pokyny řidiči přímo do vozidla. Zmíněný trend v sobě obsahuje mnohem více rovin než jen rovinu dopravní, a sice rovinu výzkumu, vývoje a inovací, rovinu digitalizace, rozvoje podnikání, vzdělávací, aj. Je zjevné, že tento trend představuje rovněž silný potenciál rozvoje pro ty subjekty nebo regiony, které se do něj ve všech zmíněných rovinách zapojí.

Více v časopise…

Václav Jáchim, Ph.D, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Kraj Vysočina již od roku 2010 spolupracuje s tchajwanskými partnery v oblasti technologických inovací pro veřejné služby. Zaměřujeme se zejména na využití chytrých řešení ve zdravotnictví, technickém vzdělávání či energetických úspor. Naším cílem je jednak využít či testovat dané technologie v krajském prostředí, vedle toho se pak také inspirovat organizačními vazbami a procesy při realizaci obdobných projektů na krajské úrovni. Některá zajímavá zdravotnická řešení, která na Tchaj-wanu úspěšně fungují, Vám představíme v tomto článku. Je třeba dodat, že toto není kompletní výčet všech eHealth projektů v tchajwanském zdravotnictví, jde o aktivity, které by mohly být přímou inspirací pro krajskou i národní úroveň zdravotnického systému.

Více v časopise…

Karel Pospíšilík, Pavel Schuster, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Vážíme si každého z našich klientů – toho, kdo nám pošle precizní poptávku, i toho, se kterým ji musíme ladit za pochodu. Shrnuli jsme proto pár příkladů, jak správně komunikovat, s jasným cílem, abyste měli svoji poptávku vyřízenu co nejdříve.
Tři skupiny zákazníků
První skupina zákazníků je plná optimismu a obvykle posílá svoji poptávku bez podrobnější specifikace. Zadání vypadá například takto: „Nabídněte mi optickou spojku na 12 vláken!“ nebo „Chci rozvaděč pro 24 konektorů!“ Na základě takového požadavku ani nevíme, zda jde o vnitřní nebo venkovní rozvaděč, rozvaděč pro svařování nebo terminaci konektorů,…

Více v časopise…