Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

Důležitost systémů 5G získává geopolitický rozměr. Vzhledem k pozici sítí páté generace, jako aktiva národní bezpečnosti a síly ekonomiky, se současné strategie a principy neomezují jen na národní agendy. Na úrovni EU se proto aktuálně zpřesňuje soubor opatření, založený na sadě opatření zaměřených na zmírnění hlavních kybernetických bezpečnostních rizik sítí páté generace prostřednictvím jednotných a koordinovaných postupů ve všech členských státech. Průběžné hodnocení implementace opatření1, která mají být v oblasti kybernetické bezpečnosti přijata však ukazuje, že cesta členských států k jednotnému koordinovanému přístupu nebude triviální úlohou i vzhledem k aktuálním transatlantickým vazbám EU. V příspěvku si v časové řadě všimneme zejména vývoje pozic, názorů a přístupů členských států k možnostem diverzifikace dodavatelských řetězců pro sítě 5G jako jednoho ze stěžejních klíčů k přijetí účinných bezpečnostních opatření. V tomto spojení se nejčastěji hovoří o čínských společnostech Huawei a ZTE, na jejichž účast na výstavbě nových telekomunikačních sítí se názory členských států v tomto ohledu liší. Společnosti Huawei i ZTE však všechna obvinění z narušování bezpečnosti popírají a obhajují svoji nevinu.
Strategie diverzifikace dodávek systémů 5G
Opatření k omezení zapojení dodavatelů na základě jejich rizikového profilu v několika členských státech již existují a v dalších jsou v pokročilé fázi přípravy. V zásadních změnových procesech na telekomunikačním trhu je zřejmě i po počáteční politické neshodě tradičně vpředu Spojené království (připomeňme si někdejší razantní nástup opatření k liberalizaci trhu britských telekomunikací). …

Více v časopise…