Autor: Ing. Milan Lindovský Ph.D., MBA, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04.

VAE CONTROLS je česká inženýrská společnost s dlouholetou tradicí, bohatými zkušenostmi ve svém oboru a s jasnou vlastnickou strukturou. Od roku 1993, kdy byla firma VAE CONTROLS, s.r.o. založena, se zaměřujeme zejména na komplexní výstavbu a rekonstrukci terminálů a skladů ropných látek a řídicí systémy vodárenských sítí, čistíren a úpraven vod.
Naše firma vystupuje jako EPC dodavatel. Zabezpečujeme projektování a komplexní dodávky technologií skladů a terminálů ropných produktů, projektujeme a dodáváme zařízení a řídicí systémy pro úpravny a čistírny vod a centrální vodárenské dispečinky. Disponujeme vlastním projekčním útvarem, softwarovým vývojářským a servisním centrem.

Více v časopise…