Rozhovor vedl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04.

Záběr současných telekomunikací se výrazně rozšiřuje, často se tak i překrývá s inovačními obory jako jsou například kybernetická bezpečnost, či zpracování signálů. Problematika studia je mnohem více orientována na koncové aplikace než na samotné technologie. Odběrateli absolventů studijních programů nejsou jen telekomunikační firmy, či mobilní operátoři, ale rovněž velké energetické firmy, poskytovatelé Internetu, ICT firmy, státní sektor v oblasti kybernetické bezpečnosti. Evidentní je posun k moderním „smart“ technologiím, a síťovým službám Internetu věcí, Průmyslu 4.0, sítí 5G.
O rozhovor jsme požádali vedoucí dvou v současnosti špičkových pracovišť zaměřených na problematiku nové generace telekomunikací, která pod zkratkou NG-T je i hlavní obsahovou náplní tohoto časopisu. O svoje názory a myšlenky se s námi podělili Prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc., vedoucí Ústavu telekomunikací Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně a Prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D., vedoucí Katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Více v časopise…