Marian Piecha, rozhovor vedl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Výzvu „Technologie COVID-19“ mohou využít malí a střední podnikatelé, dotace může být až do výše 20 milionů korun. „Podporovat budeme podnikatelskou činnost se zaměřením na výrobu zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany. Zejména půjde o projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronavirové infekce. Podporovat budeme pořízení nových technologických zařízení a vybavení,“ upřesňuje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro evropské fondy Marian Piecha, s nímž jsme v období od 4. května do 5. června sledovali zájem o tuto výzvu, ve které vynikl silný inovativní potenciál mnoha předkládaných projektů. Při té příležitost padla řada otázek.

Více v časopise…