Autoři: Jan Brouček, Jiří Mišurec, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-04.

Co jsou 5G sítě? Hodně se o nich mluví, ale málo se o nich ví.
Mobilní sítě 5. generace jsou tématem hodně skloňovaným. Ve většině případů se však mluví o jejich aplikacích, o výhodách, které přinesou zákazníkům. Mnohem méně se však už mluví o technických parametrech, o technologiích anebo technických řešeních, jak vysněných cílů dosáhnout. Diskuse na téma 5G je dosud v řadě případů více marketing a PR než diskuse o technice. Chybí seriózní úvahy o technickém řešení, a z toho vyplývající diskuse o podmínkách výstavby a provozu 5G sítí. Právě tento nedostatek informací a chybějící technická diskuse přinutily organizátory workshopu uspořádat akci zaměřenou na toto významné a nové téma.

Více v časopise…