Autor: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Konvergence odvětví telekomunikací, médií a informačních technologií znamená, že všechny sítě a služby elektronických komunikací by měly být v co největší míře předmětem jediného evropského kodexu pro elektronické komunikace stanoveného v jediné směrnici, s výjimkou otázek, které je vhodnější upravit přímo použitelnými pravidly stanovenými formou nařízení. Tento kodex byl vyhlášen směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, zveřejněné v Úředním věstníku EU 17. prosince 2018. Nahradí současný předpisový rámec pro sítě a služby elektronických komunikací v EU. Z hlediska odvětví sítí a služeb elektronických komunikací jde o zásadní reformu v rámci právotvorných iniciativ tzv. jednotného digitálního trhu. Nová pravidla začnou platit na sklonku roku 2020; podle článku 124 směrnice členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí a budou tyto předpisy používat od 21. prosince 2020.

Více v časopise…