Otázky kladla: redakce, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Jak hodnotíte stav příprav novely zákona o elektronických komunikacích, která bude do českého práva transponovat evropský kodex pro elektronické komunikace?

Kodex pro elektronické komunikace je evropská norma, jejíž ambicí je stanovit regulační pravidla pro sektor elektronických komunikací na dalších 10 let. Z tohoto pohledu je jeho transpozice do českého právního řádu nejdůležitější legislativní aktivitou a já osobně jsem rád, že Ministerstvo průmyslu a obchodu před samotným meziresortním připomínkovým řízení zorganizovalo pro sektor a dotčené orgány sérii workshopů, kde představilo jednotlivé části kodexu a jejich dopad. Věřím, že i to pomůže hladšímu meziresortnímu řízení a také v dalších fázích legislativního procesu. Není nic horšího než se vzájemně překvapovat různými pozměňovacími návrhy, které často vznikají z leknutí.

Více v časopise…