Autor: Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

KONFERENCE „PRAXE V SÍTÍCH aneb na samotě u lesa“

Rád bych vám ukázal povedenou edukační akci, která vznikla na základě dohody několika firem podnikajících v oblasti telekomunikací. Jedná se konferenci, která přirozeným a nekomerčním způsobem spojuje odborníky na výstavbu sítí elektronických komunikací, zejména optiky. Impulzem pro vytvoření takové akce byla skutečnost, že profesionální organizátoři konferencí hledají aktuální a horká témata, na které pak seženou lidi z firem, které ještě „položí na stůl“ organizátorů nemalé peníze. Odborníci z těchto firem pak ve svém vlastním čase musí odpracovat přednášky a v podstatě celou organizaci konference. Takže „naši telekomunikační soudruzi dali hlavy dohromady“ a vymysleli konferenci, kterou si sami organizují a předkládají témata, která jsou opravdu jasně cílená a aktuální. Konference je otevřená (samozřejmě za jistý nákladový poplatek) dalším lidem z oboru. Vzhledem ke krásnému prostředí Vysočiny a jistému zrcadlení stavebních témat z fenomenálního filmu Na samotě u lesa, vznikl název konference „Praxe v sítích … na samotě u lesa“.

Více v časopise…