Autoři: Ing. David Hrubý, Ing. Jakub Jaroš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04.

Optická vlákna lze využít i jinak, než pro telekomunikace a přenos dat, lze je využívat i jako senzory. Jedním vláknem můžeme snímat celou jeho trasu nebo její jednotlivé části, díky čemuž vyhodnocujeme jak teplotu podél vlákna, tak i mechanické namáhání nebo místo případného porušení, pomocí čehož můžeme lokalizovat například úniky kapalin a plynů, posuvy zemin nebo místa požárů či narušení oblasti.
Výzkum použití optických kabelů jakožto snímacích elementů začal zhruba v 90. letech minulého století. „Senzorický systém, kterým jevy sledujeme, se skládá z optického vlákna, obslužného softwaru a mobilní vyhodnocovací jednotky,“ přibližuje David Hrubý z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava. K měření teplot či mechanického napětí, mezi něž řadíme tah a tlak v optickém vlákně, slouží opticko-elektrické zařízení, založené na principu reflektometru, které je zároveň distribuovaným systémem. „Tah, tlak i teplota optické vlákno ovlivňují tak, že v určitém místě změní charakteristiku přenosu světla v něm. V případě použití distribuovaného systému je chápáno jako lineární senzor. Optická vlákna proto nejsou využívána pouze pro účely telekomunikační, ale i senzorické,“ dodává Hrubý.

Více v časopise…