Budoucnost naší každodenní práce
Digitalizace je globální megatrend, který bude permanentně měnit podstatu naší každodenní práce a tradičních obchodních modelů. Není proto divu, že se objevují projekty, které se snaží poskytnout zaměstnancům a podnikům pomoc a podporu v průběhu digitální transformace.
Digitalizace dnes představuje hlavní výzvy pro komerční a občanskou společnost, politické instituce a průmysl. Společně s megatrendy demografických charakteristik, ekonomické globální spolupráce a výzev řízení pro podnikající společnosti a celé státy bude digitalizace hrát klíčovou roli jako řídící síla i potenciální řešení pro globální problémy. To, co odlišuje digitalizaci od předchozích společenských změn, je exponenciální křivka jejího vývoje, kombinace rozmanitých kvantových skoků v technologickém vývoji a jejich přeshraniční a transinstitucionální dopad.
Proto je nezbytné vytvářet povědomí o této nové vývojové kategorii a hledat prostor nebo platformu pro diskuzi možných přístupů k řešením těchto výzev přesahujících rámec tradičních paradigmat. Abychom toho dosáhli musíme sledovat nové projektové cesty. Internet věcí, práce a uvažování v ekonomických dimenzích ekonomiky platforem typu Airbnb a Uber staví dobře známá paradigmata pracovní činnosti a obchodu na hlavu, a vyžaduje větší flexibilitu přizpůsobení všech zúčastněných. Vezmeme-li v úvahu kvalitativní skok v ekonomickém vývoji, pouhé pokračování logiky rostoucí efektivnosti se míjí cílem. Digitalizace neznamená mechanizaci a automatizaci, ale „narušení“; ne využití nového plánovacího paradigmatu, ale zvládnutí neznámého; ne jistotu ex-ante, ale znalosti ex-post.
Nicméně není k dispozici dostupná empirická zkušenost, která by mohla pomoci zvládnout toto narušení – a výsledkem je vysoká obecná úroveň komplikovanosti a zmatenosti.
Až dosud neexistuje konkrétní mentální obraz toho, jak společnost, svět politiky a obchodu, bude postupovat cestou od analogového k digitálnímu.
Naším cílem je tudíž zvýšení vědomostí malých a středních podniků s ohledem na řízení jejich digitalizace. Současně by mohla vzniknout myšlenka možného narušení existujících obchodních modelů, které může zavdat příčinu k digitalizaci.
Vznikající případové studie identifikují některé příklady společností, které úspěšně vyřešily přechod svých pracovních a výrobních procesů do digitálního věku, včetně přizpůsobení svých vlastních tradičních obchodních modelů.
Neradujme se tedy předčasně. Výsledkem digitalizace nebude nic jiného, než další vytrvalé každodenní pracovní úsilí … jenom už ne v konzervativním pestrém analogovém světě, na který jsme byli po probuzení zvyklí.
Petr Beneš