Začátek posledního čtvrtletí roku 2019 se odehrál ve znamení horečných aktivit spojených s rozvojem sítí pro vysokorychlostní připojení k Internetu.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR uspořádalo již 17. září v Praze konferenci na téma „Vysokorychlostní internet a pokrytí bílých míst na mapě České republiky“. Prakticky vzápětí MPO zahájilo 3. října veřejnou konzultaci k navrhovanému rozsahu oblastí – souboru základních sídelních jednotek, ve kterých bude možné realizovat výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu s podporou z veřejných zdrojů, v rámci připravovaného dalšího kola výzvy „Vysokorychlostní internet“ z programu OP PIK.
Veřejná konzultace je organizována za účelem zajištění ochrany již existujících nebo prokazatelně plánovaných investic výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu v jednotlivých oblastech a bude otevřena až do 3. prosince letošního roku.
Zmíněné další kolo výzvy bude zaměřeno na podporu výstavby a modernizace sítí s cílem zajištění vysokorychlostního přístupu k internetu s parametry definovanými v Národním plánu rozvoje sítí nové generace NGA pro ty lokality, kde dosud vysokorychlostní přístup k internetu v parametrech definovaných tímto plánem není k dispozici a nebude v nejbližší budoucnosti dostupný. Ministerstvo průmyslu a obchodu požádalo o doložení harmonogramu výstavby sítí, aby bylo možné záměry podnikatelů do budoucna lépe ochránit, včetně možnosti ověřování, či podpory průběhu jejich realizace.
Sítě NGA se rovněž stávají součástí stále častěji diskutovaného tématu udržitelnosti. Pracovní skupina Smart Life České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj České manažerské asociace při příležitosti letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 8. října představila „Strategii implementace sítí 5G v České republice“. V rámci panelové diskuze významných odborníků zde Petr Očko, náměstek Sekce digitalizace a inovací MPO uvedl národní vizi rozvoje sítí 5G, které výrazně přispějí k digitalizaci státu a přinesou nové možnosti aplikací Internetu věcí nejen v průmyslové výrobě, ale také v dopravě a infrastruktuře chytrých měst, v inteligentních domácnostech, ve zdravotnictví i v dalších oborech včetně zemědělství a zpracování odpadů s ohledem na cirkulární ekonomiku.
Základním předpokladem úspěšného fungování sítí 5G nicméně je rozvoj pevných optických sítí. Objemy dat, které budou sítěmi 5G přenášeny znamenají zásadní zvýšení nároků na infrastrukturu optických sítí. Pevné a mobilní sítě tak začínají tvořit organický celek. Nastupuje nová vlna konvergence, kdy pevné a bezdrátové sítě začínají tvořit organický celek – rozsáhlou komunikační platformu, která podpoří nové příležitosti pro průmysl ČR a stimuluje rozvoj koncepcí Smart Cities a Smart Regions na kvalitativně vyšší úrovni. Stát má připravenu strategii zavádění sítí 5G, která bude podporovat inovační centra a zavádění nových technologií.
Stále častěji se mluví o výjimečném postavení České republiky v oblasti rozvoje umělé inteligence (AI). S tím souvisí i pohyb ve virtuálním prostředí zrcadlícím náš reálný svět a související fenomén virtuální (VR) a rozšířené reality (AR). Bez optických sítí nemohou tyto koncepty fungovat, telekomunikační infrastruktura se tak stává stejně důležitá jako energetická. A největší část potenciálu sítí 5G spotřebují právě aplikace umělé inteligence…
Na závěr si neodpustím jednu poznámku. V té změti anglických zkratek AI, VR, AR a dalších, spojených s příští generací telekomunikační infrastruktury NGA, mějme prosím vždy na paměti tu nejdůležitější – ZR, český Zdravý Rozum.
Váš
Petr Beneš