Ing. Jiří Lagner, Unicorn Systems, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

Ekonomiky po celém světě hledají a ve větší či menší míře nacházejí nové modely hospodářského růstu. Také v podmínkách České republiky je nutné neustále hledat nové formy rozvoje. I v návaznosti na stále rostoucí mandatorní výdaje a plánované roční schodky státního rozpočtu v nejbližších třech letech až k hranici 45 % je nutné hledat efektivní způsob a realizovat nastupující koncepty digitalizace, které reprezentují například automatizace výroby a změny na trhu práce (Industry 4.0, Dark Factories), Health 4.0, Smart Cities, IoT nebo Education 4.0. Naléhavost potřeby řešení dostala další impuls v důsledku krize způsobené COVID-19, a to jak v oblasti flexibility zaměstnanců, tak plného využití technologií pro vzdálenou komunikaci i vzdělávání. Také nastupující generace budou pracovat ve zcela odlišných podmínkách, v nových typech povolání, která dosud neexistují. Bez dostatečně rychlých opatření nebudeme připraveni na budoucnost, což bude přinášet obrovská rizika týkající se jak produktivity, tak i sociální soudržnosti.
Jedním ze základních předpokladů rozvoje informační společnosti a klíčovým faktorem se stává odpovídající a dostatečně dimenzovaná telekomunikační infrastruktura a schopnost poskytovatelů služeb proaktivně budovat komunikační sítě s dostatečnou kapacitou a odpovídající přenosovou rychlostí. Sítě nové generace tak přímo podporují a přinášejí nové příležitosti v oblasti sdílení informací, vytvářejí prostor pro inovace, zvyšují produktivitu, výrazně ovlivňují průmyslová odvětví a jsou často považovány za hnací sílu hospodářského růstu.

Více v časopise…