Autor: Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Rychlý vývoj informačních a komunikačních technologií přináší drastické změny ve společnosti i průmyslu. Digitální transformace bude vytvářet nové hodnoty a stává se pilířem průmyslové politiky v řadě zemí. V očekávání těchto globálních trendů, byla „Society 5.0“ prezentována jako základní pojem přijatý japonskou vládou již v roce 2016. Je považován za růstovou strategii pro Japonsko. Society 5.0 je rovněž hlavní součástí reformní investiční strategie pro budoucnost z roku 2017. Proberme nyní typické aktivity Society 5.0 v Japonsku.

Více v časopise…