Michal Manhart, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-01-02.

Dostupnost vysokorychlostního připojení k Internetu pro občany, ekonomické i socioekonomické subjekty (školy, knihovny, obce …) má strategický význam pro rozvoj obcí. Vysokorychlostní Internet (nejen ve městě, ale i na venkově) pomáhá zvýšit zaměstnanost, možnosti získání zaměstnání a rovněž snižuje nevýhody odlehlých lokalit, k nimž patří horší přístup ke službám státní správy a samosprávy. Vysokorychlostní Internet také pomáhá vyrovnávat nerovné možnosti občanů při přístupu k on-line službám a on-line vzdělávání.

Více v časopise…