Autor: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Stanovisko představitelů Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) o síťové neutralitě během pandemie
Síťovou neutralitou je označován způsob, jakým poskytovatelé internetových služeb (ISP) spravují data nebo „provoz“ přenášený v jejich sítích podle požadavků účastníků širokopásmového připojení (tzv. „konečných uživatelů“ podle právních předpisů EU) od poskytovatelů obsahu, aplikací nebo služeb (CAP), jako jsou YouTube nebo Spotify, nebo při výměně provozu mezi koncovými uživateli.
Internet se snaží zachovat princip rovnoprávnosti datového přenosu, což znamená, že internet vynaloží veškeré úsilí na přenášení dat bez ohledu na to, co data obsahují, která aplikace je přenáší („aplikační agnosticismus“), odkud pochází nebo kam jdou. Mezi výhody internetu patří zejména oddělení mezi aplikační a síťovou vrstvou internetu. Toto oddělení umožňuje inovaci aplikací nezávislých na poskytovateli internetových služeb, čímž se zvyšuje výběr koncových uživatelů.

Více v časopise…