Petr Očko, rozhovor vedl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-01-02.

Počátkem února byl v Praze za účasti Dr. Thomase Grubera, ředitele pro mezinárodní vztahy Bavorského státního kancléřství, a Dr. Petra Očka, náměstka Sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, položen symbolický základní kámen 5G koridoru Mnichov–Praha. Tato nově vzniklá iniciativa má ambici stát se vzorovým příkladem bilaterální aplikace hi-tech řešení v rámci Evropské unie.

Více v časopise…