Autor: Lubomír Bokštefl, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-01-02.

Z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na podporu výstavby přístupových sítí k vysokorychlostnímu Internetu byly vypsány a vyhodnoceny dvě úspěšné výzvy, ze kterých jsou doporučeny k realizaci 64 projekty na zajištění dostupnosti vysokorychlostního připojení k Internetu pro více než 47 tisíc domácností. Celkový objem plánovaných investic na realizaci těchto projektů přesahuje 2,5 miliardy Kč. Výše dotací z programu je téměř 1,9 miliardy Kč, zbývajících zhruba 600 miliónů Kč by mělo být uhrazeno soukromými investory z jejich vlastních prostředků.

Více v časopise…