SVĚT | Prognóza výdajů na digitální transformaci prudce stoupne na 6,8 bilionu dolarů (Fiercetelecom 9. 12.) Očekává se, že celosvětové výdaje na digitální transformaci (DX) mezi lety 2020 a 2023 dosáhnou až 6,8 bilionu dolarů, protože se podnikání přizpůsobuje „novému normálu“. Tento odhad pochází od IDC, který tento týden uvedl, že do roku 2022 očekává digitalizaci 65 % světového HDP.
IDC předpovídá, že přímé investice do digitální transformace porostou v letech 2020 až 2023 celosvětově se zdravou složenou roční mírou růstu (CAGR) o 15,5 procenta, zatímco investice do jiných než DX ICT se ve stejném období sníží na CAGR o -1,4 procenta.
Podle IDC většina ekonomů předpokládá, že se trhy vrátí k ekonomickému růstu v roce 2021, pokud bude vakcína široce dostupná.

EU | Deutsche Telekom podepsal sedmileté partnerství v oblasti cloudových služeb se společností Microsoft. (Reuters 10. 12.) Deutsche Telekom uvedl, že podepsal sedmiletou dohodu o partnerství se společností Microsoft na podporu digitálních operací pro firemní zákazníky. Spojí možnosti cloudu a AI společnosti Microsoft s cloudovým rámcem Telekom Cloud a telekomunikačními službami, což zákazníkům umožní zvýšit produktivitu, vybudovat agilní a odolné operace a rychle dodat na trh nové cloudové nabídky.

SVĚT | FCC zveřejní seznam zařízení Huawei a ZTE zakázaných k dovozu. (Bloomberg 10. 12.) Federální komunikační komise přikročila k dalšímu kroku pro zabránění přístupu čínských společností Huawei Technologies Co. a ZTE Corp. na americký trh. Nařídila operátorům odstranit síťová zařízení, která představují bezpečnostní riziko, a učinila další krok zaměřený na čínskou společnost.
Kromě schválení takzvaných pravidel „rip and replace“ pro stávající čínská zařízení považovaná za hrozbu pro národní bezpečnost regulační úřad rovněž uvedl, že vytvoří seznam zařízení zakázaných k dovozu a zavede program náhrady operátorům za výměnu rizikového zařízení. Náklady se odhadují na minimálně 1,6 miliardy USD a nyní se čeká na rozhodnutí Kongresu ohledně způsobu přídělu finančních prostředků.

EU | Deutsche Telekom meziročně zdvojnásobuje počet připojených domácností vláknem. (Broadband World News, 8. 12.) V letošním roce Deutsche Telekom zdvojnásobil počet domácností, které mohou být připojeny k síti FTTH, na více než půl milionu. Cílem Telekomu je zajistit, aby všechny domácnosti v Německu měly přímý přístup k optické síti do roku 2030. V budoucnu se toto číslo má zvyšovat růstem cca dva miliony domácností ročně. V současné době Telekom provozně využívá 575 000 kilometrů optických vláken. Velká část z toho je v nových rozvojových oblastech. Do roku 2023 má být k síti optických vláken připojeno také 3 000 obchodních parků. Dnes může Deutsche Telekom poskytnout 17 000 školám připojení až 250 Mbit / s.

SVĚT | FCC přiděluje 9,2 miliardy USD na vysokorychlostní připojení venkova, z toho 886 milionů USD pro SpaceX. (Reuters 8. 12.) FCC přidělil 9,2 miliardy USD společnostem, které byly účastníky aukce k zavedení vysokorychlostního připojení k internetu do venkovských oblastí v USA. Podporu aukcí získalo celkem 180 uchazečů, prostředky budou distribuovány v průběhu příštích deseti let. Cílem je přinést do oblastí vysokorychlostní připojení s rychlostí alespoň 100/20 Mbit / s.

EU | Státy EU se dohodly na spolupráci na zajištění technické suverenity polovodičového průmyslu. (EK 8. 12.) Členské státy EU vydaly společné prohlášení o spolupráci pro zlepšení regionální pozice při rozvoji polovodičového průmyslu v Evropě. Cílem je posílení evropských kapacit ve vývoji nové generace čipů a procesorů, které splní požadavky na zpracování dat pro zabezpečenou konektivitu 5G a 6G, superpočítače, umělou inteligenci a aplikací. Podle prohlášení by to mohlo během příštích dvou až tří let činit až 145 miliard EUR. Dohodu podepsalo celkem 17 z 27 členů EU během neformálního setkání ministrů pro telekomunikace dne 7. prosince.

EU | Finský parlament přijal zákon zakazující sady 5G Huawei a ZTE. (Eduskunta 9. 12.) Finský parlament schválil návrh TPA 151/2020 s cílem vyloučit čínské společnosti Huawei a ZTE z nabídkových řízení na telekomunikační služby ve Finsku, omezit používání jejich zařízení a zavázat společnosti a veřejnou správu k odstranění technologie 5G všech čínských společností ve vhodném přechodném období. Návrh citoval obavy o národní bezpečnost a výhody hospodářské soutěže s odkazem na domácího dodavatele Nokia.

ČR | Společnost O2 Czech Republic zahájí provoz 5G v Plzni v Bílině. (O2 CR 8. 12. 2020) Provozovatel O2 Česká republika plánuje zahájit provozování 5G sítě ve městech Plzeň a Bílina v rámci první etapy programu „5G v pěti městech“. Sítě budou pokrývat části měst. Později budou sítě 5G dostupné ve městech Karlovy Vary, Jeseník a Ústí nad Labem.
Společnost O2 Czech Republic rovněž uvedla, že do konce letošního roku plánuje pokrýt více než polovinu všech stanic pražského metra sítí 5G.

EU | Nokia povede pracovní skupinu 6G EU. (Mobileworldlive 7. 12) Společnost Nokia bude pověřena vedením projektu Hexa-X , vlajkové lodi iniciativy EK pro sítě 6G, jejímž cílem je vyvinout obrys toho, jak by tato technologie budoucnosti mohla vypadat. Financování projektu poskytne EK v rámci programu pro výzkum a inovace Horizont 2020.
Ve skupině budou pracovat nejvýznamněji firmy v oboru, zejména Ericsson, Orange, Telefonica, Intel a Siemens. Společnost Nokia povede skupinu, jejíž součástí je také více akademických ústavů, včetně finské university v Oulu a university v Pise.
Očekává se, že nová technologie bude komerčně k dispozici až v roce 2030, v návaznosti na typický desetiletý mezigenerační cyklus, ale některé instituce v Evropě i v Číně již zahájily výzkum.
Tento projekt bude financován po dobu 2,5 roku, takže bychom se měli dočkat prvních velkých vývojových výstupů v projektu Hexa-X někdy v polovině roku 2023.

EU | Evropská investiční banka dává k dispozici 150 milionů EUR pro AI. (EIB Group 6. 12.) Evropská investiční banka oznámila uvolnění nového finančního nástroje na podporu vývoje systémů a služeb umělé inteligence v Evropě. Tento investiční nástroj v objemu 150 milionů EUR bude k dispozici spolu s evropským investičním fondem EIF. Těžištěm podpory bude systém AI a systémy, které tuto technologii doplňují, např. Blockchain, IoT a robotika. Prostředky budou v Evropské unii a v zemích přidružených k programu Horizont 2020 k dispozici v průběhu příštích čtyř let.

EU | Zavádění FTTH se v Evropě zrychluje, penetrace roce 2026 dosáhne 65 %. (iDate, EC 3. prosince 2020) Podle dat představených na výroční konferenci FTTH Council Europe se očekává, že počet účastníků FTTH / B v Evropě se do roku 2026 více než zdvojnásobí na 208 milionů oproti odhadu 86 milionů na konci tohoto roku.
Ve stejném období vzroste počet domů v dosahu těchto sítí na 317 milionů z aktuálních 195 milionů. Předpovědi prezentují stav ve 39 zemích Evropy. Očekává se, že počet účastníků FTTH / B se v zemích EU do roku 2026 zhruba ztrojnásobí na 148 milionů ze 49 milionů v letošním roce, a to díky zrychlení výstavby na klíčových trzích Německa, Velké Británie a Itálie. Pokrytí domácnosti v 28 zemích se odhaduje v roce 2026 na 202 milionů, oproti 105 milionům v tomto roce.
V souvislosti s tímto rozvojem se uzavírají dohody o sdílení sítí a společných investicích, a roste potřeba optického připojení při zavádění v mobilních sítí 5G.
Rada FTTH pro Evropu zveřejnila samostatnou studii Wik navazující na loňský výzkum pokroku v odpojování měděných sítí. I když je situace v Evropě roztříštěná, stav v některých zemích již ukazuje, že vypnutí těchto sítí s přechodem na vlákno může mít významné přínosy pro spolehlivost provozu a také pro jeho ekonomiku.

EU | Auditoři prověří plány 5G sítě EU. (EURACTIV.com 8. 12.) V akčním plánu EU pro 5G z roku 2016 se státy zavázaly k cílům, mj. i na zavádění služeb 5G ve všech členských státech alespoň v jednom velkém městě do konce roku 2020.
Evropský účetní dvůr (EÚD) v úterý (8. prosince) oznámil, že prozkoumá stav v řadě oblastí souvisejících s plány nasazení 5G v EU, včetně podpory a zohlednění bezpečnostních obav ze strany členských států.
Závěrečná revize, jejíž dokončení se předpokládá do 12 měsíců, se bude týkat opatření přijatých od doby, kdy EU zveřejnila svůj akční plán 5G z roku 2016, a ze sledování vzorku ve čtyřech členských státech, zejména ve Finsku, Německu, Polsku a Španělsku.

SVĚT | Ofcom signalizuje podporu nasazování optických sítí BT. (The Telegraph 3. 12) Generální ředitel skupiny BT Philip Jansen vyzval vládu Spojeného království a regulátora Ofcom, aby poskytly dlouhodobou jistotu ohledně budoucí regulace optických sítí, která by pomohla uvolnit miliardy liber investic do vysokorychlostních sítí.
Podle sdělení nové představitelky Ofcom UK, Dame Melanie Dawes na kongresu FTTH Council Europe má Ofcom v úmyslu dát operátorům pro nasazování vysokorychlostních optických sítí plnou podporu v zájmu vysoké flexibility výstavby a dodává, že „regulátor neočekává, že by zavedl u služeb optických sítí nákladové ceny nejméně do roku 2031“. Potvrdila, že Ofcom nebude na trhu zasahovat tak, aby jakýmkoli způsobem odrazoval od investic. Vzhledem k dlouhé návratnosti investic digitální infrastruktury tato novinka zvýší investorům důvěru v další investice.

ČR | Společnost O2 Czech Republic může používat značku O2 do roku 2036. (www. o2.cz, 3. prosince 2020) Operátor O2 Česká republika prodloužil licenci na značku O2 přibližně o 15 let. Ukončení dosavadní licence bylo smluvně stanoveno na 27. ledna 2022. Licence bude nyní platná do 31. prosince 2036.

EU | Slovak Telekom spustil provoz soukromé 5G sítě v Žilině. (ST 10. 12.) Slovak Telekom uvedl do provozu soukromou 5G síť pro výzkumné a vývojové centrum CEIT se sídlem v Žilině, v sousedství Žilinské univerzity. Síť soukromého kampusu umožní CEIT vyvíjet nová řešení v rámci programu Průmysl 4.0. Provozovatel také zahájil provozování své 5G sítě v pásmu 2 100 MHz v Bratislavě, pokrývá osm čtvrtí.

EU | Bosch nasadí soukromou síť 5G ve svých 250 závodech po celém světě. (Handelsblatt 2. 12) V německém závodě Stuttgart-Feuerbach bude spuštěna první privátní 5G síť výrobce se zaměřením na rozvoj programu Průmysl 4.0 výrobce.
Společnost Bosch je průkopníkem zavádění soukromých sítí 5G, zatím v podmínkách neoficiální testovací fáze politiky Německa.
V síti kampusu ve Feuerbachu je pokrytí zajištěno osmi buňkami, které pokrývají dostatečný příjem v celém objektu o ploše přibližně 10 000 metrů čtverečních. Bezdrátově připojené stroje a systémy spolu komunikují v reálném čase s přenosem dat v rámci milisekund.
Síť kampusu 5G je integrována do IT infrastruktury a je nepřetržitě monitorována, aby byla zajištěna maximální bezpečnost provozu a jeho nezávislost. Síťové komponenty 5G definované společností Bosch poskytla Nokia.

EU | Smluvní garance rychlosti připojení k internetu v Řecku. (EETT 22. 11.) Národní komise pro telekomunikace a poštu (EETT) Řecka oznámila, že dnem 25. listopadu 2020 vstupují v platnost ustanovení národního nařízení o otevřeném internetu (EKAD) pro rychlosti v pevných sítích. Poskytovatelé sítě s pevným přístupem jsou zejména povinni informovat účastníky o minimální, maximální a běžně dostupné rychlosti očekávané při jejich připojení.
Informace o rychlostech připojení jsou součástí podmínek smlouvy. V případě odchylek více než 30 % pro sítě ADSL a 20 % pro ostatní technologie (např. VDSL, FTTH) od hodnoty minimální rychlosti, o které byl informován, získává účastník právo na odškodnění ze smlouvy, pokud problém nebude odstraněn do 30 dnů.

EU | Inred a Telecom Italia podepsaly pětiletou dohodu o sdílení sítí. (TIM 27. 11) Italský operátor pevné sítě Intred oznámil podpis nové dvoustranné rámcové dohody se společností Telecom Italia (TIM) o sdílení síťové infrastruktury z optických vláken. Dohoda, která platí dalších 5 let, definuje metody vzájemného a sdíleného používání kabelových kanálů pro vedení optických kabelů bez zbytečných duplicit v infrastruktuře.
TIM podepsal podobnou dohodu s velkoobchodním operátorem Open Fiber na začátku letošního roku, a jako smluvní součást má přinést FTTH do dalších hlavních měst Lombardie.

SVĚT | Britská vláda zakázala operátorům instalovat telekomunikační zařízení Huawei. (Telecomstechnews 9. 12.)Návrh zákona Spojeného království o telekomunikační bezpečnosti zakazuje telekomunikačním společnostem odebírat zařízení od společnosti Huawei od roku 2021. Stávající zařízení Huawei musí být do roku 2027 z britských sítí zcela odstraněno.
Operátoři budou čelit pokutě ve výši 10 procent jejich obratu – nebo více než 100 000 GBP denně – pokud vyšší bezpečnostní požadavky nesplní. Regulátor komunikace Ofcom bude pověřen kontrolou pravidel.Opatření v návrhu budou mít určité ekonomické důsledky, ale je důležitější než kdy jindy mít důvěru v bezpečnost mobilních sítí.

EU | Merkelová odolává úplnému zákazu společnosti Huawei. (Bloomberg 8. 12) Kancléřka Angela Merkelová drží svůj postoj při dokončování pravidel pro zajištění zabezpečení bezdrátových sítí páté generace v Německu tím, že opatření nemají být zamýšlena tak, aby fungovala jako faktický zákaz čínské technologie.
To zatím ponechá Německu volnější pravidla než přímý zákaz. Charles Michel, předseda rady vedoucích představitelů EU, se snaží prosadit konzistentní přístup ke kybernetické bezpečnosti napříč blokem, s tím, že podle návrh summitu
„Evropská rada zdůrazňuje, že potenciální dodavatele 5G je třeba hodnotit na základě společných objektivních kritérií.“
Kromě tlaku ze strany USA čelila Merkelová odporu německých zpravodajských agentur, které tvrdí, že vazby společnosti na čínskou komunistickou stranu představují riziko pro informační bezpečnost. To je tvrdší režim než v předchozích návrzích, které stanovovaly jen povinnost technického posouzení „důvěryhodnosti“ dodavatele.
Cílem je, aby byla pravidla implementována do konce roku.

SVĚT | Podle nejnovějších dat poradenské společnosti Arthur D. Little poskytuje ve světě více než 10 zemí optické připojení nejméně 95 procentům domácností. Zpráva s názvem „Závod o gigabitové vlákno“ uvádí, že globální pokrytí vlákny ve srovnávaných zemích vzrostlo z 39 procent v roce 2012 na 66 procent v roce 2020, včetně další 10 trhů s téměř úplným pokrytím optickým přístupem.
Na téměř všech předních trzích s optickým připojením se při plošném zavádění vlákna ujali vedení incumbenti, ale v rostoucím počtu evropských zemí se prosadili i alternativní operátoři, uvádí zpráva.
Mezi ně Patří Open Fiber v Itálii, CityFibre ve Velké Británii, Swiss Open Fiber ve Švýcarsku a Deutsche Glasfaser a Inexio v Německu, přičemž poslední dva operátoři jsou zaměřeni převážně na venkovské a nedostatečně pokryté předměstské oblasti.
Společnosti Deutsche Glasfaser a Inexio zveřejnily plány na zavádění optických vláken do přibližně dalších 8 milionů domů do roku 2030, čímž se pokrytí posune ze současných 11 procent až na přibližně 28 procent.
Druhou hybnou silou zvyšující míru využití je vysoká intenzita konkurence na trhu širokopásmového připojení, což je fenomén zejména v Portugalsku a Španělsku, kde optické sítě soutěží s klasickými kabelovými sítěmi a kde jsou poměry konvergence v pevné a mobilní síti na zvláště vysoké úrovni.

SVĚT | ITU schválila rádiové technologie pro komerční nasazení 5G. (ITU 26. 11.) Celosvětově úspěšným hodnocením ITU prošly tři technologie rádiových rozhraní pro komerční nasazení mobilních komunikačních sítí páté generace. Jde o technologie 3GPP 5G-SRIT a 3GPP 5G-RIT, které splňují požadavky vize IMT-20.
Výsledkem je soubor specifikací rádiového rozhraní, které jsou začleněny do globálního standardu v doporučení ITU-R s názvem „ Podrobné specifikace rádiových rozhraní IMT-2020“, a úspěšně dokončuje proces hodnocení v rozsahu 193 členských států ITU.