COVID-19 … odchod do „věčných lovišť“?

Termín publikování časopisu NEXT GENERATI@N TELEKOMUNIKACE se neobvykle přesně shoduje s událostmi týkajícími se (výstižně řečeno), krize COVID-19. První číslo tohoto roku vyšlo těsně po vyhlášení nouzového stavu. Druhé číslo, které máte právě v rukou, vychází v době tzv. postupného rozvolňování všech možných opatření a bohužel i v době nástupu ekonomických potíží globálního rozsahu. Proto můžeme s jistou přesností hodnotit následky této virové krize se čtvrtletním odstupem. Jak v rozhovoru Juraje Šedivého, generálního ředitele společnosti CETIN, tak v anketním pohovoru Zdeňka Vaníčka s regulačními odborníky o síťové neutralitě během pandemie, zaznívají důležité informace o provozním zatížení v době krize COVID-19. Jsem velmi rád, že velká nepříjemná překvapení se nekonala s ohledem na mé osobní nedobré technologické zkušenosti právě v tomto období, kdy mi odešel do „věčných lovišť“ můj systém inteligentního domu HAIDY, dva OLED televizory LG (naštěstí v záruční době), monitor u počítače, protiproud v bazénu a plynový kotel.
Krize COVID-19 nám připravila události, které naše současné generace v podstatě nikdy nezažily. S výjimkou omezení cestování, které pro nás lehce starší bylo odepřeno v době ČSSR. Lze konstatovat, že vlády mnoha zemí si vyzkoušely, jak mohou ovlivňovat, přikazovat a manipulovat. V mém úvodníku se nechci pouštět do hodnocení jednotlivých opatření a zákazů, ale jisté předvídavosti bych se chtěl dopustit. Je dobré, že se země vrací do normálu a věřím, že nezvratně. Lze předpokládat, že pandemie různého druhu opět mohou přijít. Zvláště, když nám teď tají ty ledovce, ve kterých prý dřímají neznáme druhy virů. Jak se však zachovají naši náčelníci? Nemůže jejich urputná starostlivost o zdraví národa, která stejně vychází z udržení politických pozic, zahnat státy do neuvěřitelné vzájemné izolace? Uzavření hranic pro moderní globální obyvatelstvo nebude jen násilným způsobem rozbití rodin a přátelských vazeb, ale způsobí neuvěřitelné škody na jejich majetcích a hospodářstvích nyní propojených ekonomik. Pravděpodobně export a import by v jisté míře mohl fungovat, ale to jen do té chvíle, než se zjistí, že virus se přenáší i přes výrobky či potraviny. Země by musely začít být soběstačné, což asi není možné. Strašná představa. Mezinárodní letecké a jiné transportní společnosti by zanikly, mezinárodní obchod by zanikl, továrny nadnárodních firem by musely významně redukovat svou činnost nebo se přeorientovat na rostlinnou či živočišnou výrobu. V takové nehezké době by pozitivní efekt mělo snad jen pár věcí. Možná zlepšování životního prostředí a zastavení migrace (těmi dvěma si však nejsem úplně jist…) a komunikační technologie. Ty jediné by lidem umožňovaly se virtuálně setkávat, mluvit navzájem, studovat, zkoumat a předávat zkušenosti. Ale i komunikace mají své meze. Do té doby, než je začnou monopolně zneužívat mocní lháři a mystifikátoři. Snad je tento děsivý scénář vhodný jen pro knížku či film…
Ale zpět k našim českým telekomunikacím. Přestože operátoři nehlásili žádné fatální selhání jejich sítí v období krize COVID-19, je nutné nepodceňovat modernizaci sítí a kvalitu služeb. Jsem ve velkém očekávání, zda vláda nejen naší země, ale i dalších unijních států vyhodnotí jednotlivé dílčí kroky a situace, ke kterým došlo. Jedná se zejména o uvědomění si toho, že není možné se spoléhat jen na to nejlevnější a bohužel v mnoha případech současně i na nejméně kvalitní. A současně je nutné učinit závěry z toho, že není možné se spoléhat na dovoz klíčových a strategických výrobků ze zahraničí. Každý rozvinutý stát musí vyrábět ve své zemi předměty, léky a další prostředky pro krizové situace. Bylo velmi zvláštní, že české firmy, které vyrábí ochranné prostředky, nebyly osloveny nebo odmítnuty a namísto toho byl upřednostněn dovoz z daleké země. Podobně se to týká i našeho oboru. Jak jsem již předeslal, sítě nových generací se musí budovat s dostatečnou kapacitou a s kvalitní, odzkoušenou a dostupnou technologií. A hlavně odpovědní ministři by už konečně měli udělat razantní rozhodnutí a přizpůsobit stávající legislativu tomu, aby se dalo rychle a levně stavět! Je to v jejich moci a nebude to stát ani moc peněz…
Svatoslav Novák