Miroslav Svítek, otázky kladl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT a během studia ještě absolvovat obor akordeon na Státní konzervatoři v Praze. Svoji profesní dráhu spojil s Fakultou dopravní ČVUT, kde byl v roce 2008 jmenován profesorem. V roce 2015 se stal historicky prvním prezidentem Českého klastru chytrých měst (Czech Smart City Cluster) a pracovně jsme se setkali při realizaci několika odborných konferencí zaměřených na problematiku Smart Cities.

Více v časopise…