Autor: Ing. Zuzana Drašnarová, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04.

Existence sítí elektronických komunikací by měla v dnešní době být stejně důležitým ukazatelem jako například kvalitní pozemní komunikace, dostatečné pouliční osvětlení, či celková občanská vybavenost. Zejména pak připojení k Internetu představuje jednu ze základních charakteristik moderní společnosti. Avšak samotná možnost připojení je pouze jedna strana mince, tou druhou stranou je využití této možnosti a s ní spojená i poskytovaná běžně dostupná přenosová rychlost.
K ucelenému přehledu o stavu sítí elektronických komunikací slouží geografický sběr dat, který je pravidelně prováděn Českým telekomunikačním úřadem a při kterém je zjišťována existence infrastruktury a s tím související parametry. Výstupy z tohoto sběru dat jsou následně předávány Ministerstvu průmyslu a obchodu, které provádí jejich vyhodnocení.

Více v časopise…