Autor: Redakce, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Evropská komise zveřejnila dne 18. října srovnávací zprávu o stavu eGovernmentu, která hodnotí využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, úroveň přeshraniční interoperability a digitální interakce mezi správami a občany nebo podniky v členských státech EU a 8 nečlenských státech. Letošní analýzy ukazují na zlepšení úrovně v prioritní oblasti „zaměření na uživatele“ a zejména v oblasti eID.

Více v časopise…