O časopise

  • Časopis TELEKOMUNIKACE vychází od r. 1963. V roce 2013 tedy završil 50 let své existence. Na vydávání se v průběhu jeho historie podílely vrcholové orgány resortu spojů a nakladatelství NADAS.
  • Od roku 1993 byl vydavatelem podnik SPT Telecom, časopis byl i nadále československý, partnerem byly i Slovenské Telekomunikácie.
  • Z ryze podnikového odborného periodika se časopis vyprofiloval na oborové průřezové odborné periodikum zaměřené zejména na technologický rozvoj v celém oboru.
  • V roce 2001 byl završen faktický outsourcing časopisu v souladu se záměry ČESKÉHO TELECOMU, a.s. Vydavatelem se stala Česká vědeckotechnická společnost spojů.
  • Od roku 2007 je časopis Telekomunikace vydáván vydavatelstvím CNG s.r.o. a odborným partnerem je společnost O2. Časopis je programově zaměřen a obsahově určen pro odbornou veřejnost, podporu vzdělávání v oboru elektronických komunikací a současně plní i populárně naučnou funkci pro netelekomunikační podnikatelské subjekty.
  • Časopis se tematicky zaměřuje i na oblast rozvoje ICT a na dopady při zavádění evropské legislativy do právního rámce elektronických komunikací v ČR.
  • V roce 2016 je časopis přejmenován na NEXT GENERATION@Telekomunikace Důvodem je obsahová změna časopisu a opětovné vydávání v tištěné verzi, v moderním pojetí stylu odborných časopisů. Časopis se více orientuje na sítě nové generace, na zkušenosti ze zahraničí, na nové technologie nejen v telekomunikacích a hlavně na rozvoj ICT v České republice
  • V roce 2021 bylo vydávání časopisu ukončeno.

Časopis řídí redakční tým:

Ing. Svatoslav Novák
RNDr. Petr Beneš
Ing. David Stádník
Ing. Jan Vašátko
Tomáš Sedláček