Ing. Lubomír Bokštefl, MPO ČR, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

IV. výzva na podporu výstavby přístupových sítí k vysokorychlostnímu internetu byla vyhlášena 4. března 2020, s možností podat žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu sítí v oblastech, kde žádný z investorů doposud neprojevil zájem potřebné sítě vybudovat. Původní termín pro podání byl s ohledem na aktuální vývoj virové nákazy Covid-19 a ve vztahu na přijatá preventivní opatření v ČR prodloužen do 5. 9. 2020.
Výzva směřovala do 42 intervenčních oblastí, ve kterých bylo označeno 3016 základních sídelních jednotek z celkem 127.146 adresních míst obytných budov, ve kterých není doposud možno zřídit vysokorychlostní připojení k internetu (s rychlostí stahování alespoň 30 Mbit/s). …

Více v časopise…