Tomáš Kolder, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

Výrazně rychlejší vysokokapacitní sítě nové generace se zejména ve světle pandemie Covid-19 spojené s nárůstem nezbytných on-line aktivit stávají stále důležitějším tématem. Komerční sítě 5G mohou od léta využívat obyvatelé částí Prahy a Kolína, od října se k nim přidali i zákazníci v Karlových Varech, Ústí nad Labem a Jeseníku. A od listopadu je pokryté i Brno. Do konce roku má být 5G dostupné pro čtvrtinu populace obou metropolí. 5G si pak mohou užít i Pražané v některých stávajících stanicích metra. Rychlé a celoplošné nasazení nových sítí je však na českém území stále nejisté. Po dlouhých průtazích již došlo k dokončení aukce kmitočtů 5G, otázkou však u některých stále zůstává výběr dodavatelů 5G technologií.
„Potřeba rychlých moderních sítí s vyšší propustností dat roste a pandemie by mohla budování sítí páté generace spíše urychlit,“ říká Radoslaw Kedzia, viceprezident Huawei pro region střední, východní a severní Evropy. V souvislosti s výstavbou 5G sítí ale zdůrazňuje otázku bezpečnosti. K jejímu dosažení je zapotřebí zapojení všech zúčastněných stran a je tak společnou záležitostí legislativních a regulačních orgánů, operátorů, dodavatelů, ale i samotných uživatelů. …

Více v časopise…