Vladimír Petržílka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Ti z vás, kteří se již někdy dostali do situace, že připojení k Internetu je tak pomalé, že brání očekávané reakci nějakého serveru tam kdesi v síti, takže dochází k omezování služeb a růstu tlaku krve uživatele, již nepochybně vědí, co to ta agregace je – je to de facto několikanásobné přeprodání přenosové kapacity sítě elektronických komunikací.

.Více v časopise…