Škola po internetu ukazuje skutečný stav našich telekomunikací.

Při psaní posledního úvodníku do NG/T 2 jsem byl velký optimista. A hle, jsme ve druhé, mnohem silnější vlně šíření chřipky COVID-19. Bohužel příroda a některé asijské laboratoře jsou silnější než lidé. Takže jedeme dál v této „podivné době“.

Třetí číslo tohoto telekomunikačního magazínu představuje několik článků a rozhovorů, které popisují, co všechno nové technologie elektronických komunikací zvládnou. Od chytrých měst a ulic přes zdravotnictví a školství. Zabýváme se také postojem vládních a regulačních institucí právě ke zmíněnému výjimečnému stavu virové epidemie.

Jak píše Zdeněk Vaníček ve svém příspěvku: „Digitální technologie zásadním způsobem proměňují náš každodenní život, práci a podnikání, to, jak cestujeme a komunikujeme, i naše vzájemné vztahy. Digitální komunikace, interakce prostřednictvím sociálních médií, elektronické obchodování a digitální podniky nezadržitelně mění náš svět. Generují neustále rostoucí objemy dat, které, pokud je spojíme a využijeme, mohou přinést úplně nové způsoby a úrovně vytváření hodnot. Jde o stejně přelomovou transformaci, jakou byla průmyslová revoluce“. Ano, nejenže tomu věříme, ale současná realita to jasně ukazuje.

Proto jsou elektronické komunikace významným hospodářským a několik let i silně politickým tématem. Například: „Evropská komise zveřejnila 18. září 2020 doporučení, kterým vyzvala členské státy, aby podpořily investice do infrastruktury vysokorychlostního širokopásmového připojení, včetně sítí 5G, což pokládá za „nejzákladnější blok digitální transformace a základní pilíř obnovy“. Komise zdůraznila, že „včasné zavedení sítí 5G nabídne významné ekonomické příležitosti pro nadcházející roky jako zásadní přínos pro evropskou konkurenceschopnost, udržitelnost a hlavní faktor umožňující budoucí digitální služby“. Již v roce 2015 přijala Komise strategii pro jednotný digitální trh, která zdůraznila význam propojení. Evropská rada potvrdila svůj názor na jednotný digitální trh v červnu 2016 a vyzvala k vytvoření vysokokapacitního pevného a bezdrátového širokopásmového připojení v celé Evropě jako předpoklad budoucí konkurenceschopnosti s lepší regulací a sníženou administrativní zátěží pro podnikatele.

U nás v posledních dvaceti letech vznikají vládní politiky, doporučení, zákony o usnadnění a zlevnění výstavby sítí nové generace, připravují se dotace na výstavbu, zakládají se různé akční skupiny jako jsou Broadband Competence Office či platforma 5G Aliance. Je velmi potěšující, že tyto snahy existují a naplňují se dlouhodobé vize telekomunikačních/IT asociací, sdružení a firem podnikajících v ICT.

Ale pojďme se ptát, právě v této „podivné době“, těch, kteří byli uvrženi do karantén a domácích kanceláří, jak se jim žije, jak pracují a učí na dálku. V posledních dnech jsem mluvil s lidmi žijícími na moravských vesnicích či malých městech, kteří si stěžovali na nemožnost normálního rychlého spojení. Děti byly poslány domů, a že se bude vyučovat přes internet. Ale známé vojenské úsloví „bez spojení není velení“ se plně projeví právě nyní, v době coronavirové. Takže moji známí nemají pevné připojení, žádný remote DSLAM, pouze připojení mobilní 3G s vysokou agregací. V jejich okolí je podobných rodin samozřejmě víc.

Pandemie plně otevírá nezbytnost kvalitního fungování telekomunikačních sítí v maximálním pokrytí nejen pevnou, ale i mobilní sítí. Přestože je trh elektronických komunikací státem regulován, je veškerý komerční provoz v rukou privátních operátorů. Ti musí skládat účty svým akcionářům a musí efektivně podnikat. To znamená, že ne všude se sítě budou stavět. A právě tady musí stát rychle uplatnit své a unijní strategie a regulace. Ano, všichni víme, že se tady již více než osm let handrkuje o dotace právě na síťové pokrytí ekonomicky slabých míst. Ale jak je vidět, u nás to prostě z nějakých důvodů nezafungovalo. Počínaje byrokratickým územním a stavebním řízením, přes splnění všech požadavků na přidělení zmíněných dotací. Sami jsme si v této zemi vytvořili bariéry, přes které se nedá pohnout. Osobně si myslím, že v dnešní situaci by stát měl přispět operátorům na to, aby mohli rychle poskytnout dětem připojení a mohly se učit se svými učiteli. A možná i se slevou, či dokonce zdarma. Nic proti volebním příspěvkům našim důchodcům, ale propad úrovně vzdělání, ke kterému právě dochází, se naší země může velmi rychle nepříjemně a citelně dotknout. Pak už bude pozdě něco napravovat!

Svatoslav Novák