Autor: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-04.

S ohledem na nástup nové Evropské komise do funkce, a také vrcholící fázi příprav transpozice Evropského kodexu pro elektronické komunikace, jsme pro toto číslo časopisu připravili dva rozhovory s významnými zahraničními představiteli v odvětví elektronických komunikací – výkonným ředitelem Maltského komunikačního úřadu (Malta Communications Authority) Jesmondem Bugejou a bývalým výkonným ředitelem telekomunikačních a poštovních služeb Rakouského regulačního úřadu pro vysílání a telekomunikace (Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH) a předsedou Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) pro rok 2018 Johannesem Gunglem.

Pohled dvou zkušených zahraničních představitelů na problematiku a úroveň regulace sítí a služeb elektronických komunikací doplňujeme stručnou informací o plánech britských labouristů „převést části BT týkající se širokopásmového připojení do veřejného vlastnictví, se zárukou pracovních míst pro všechny pracovníky v existující širokopásmové infrastruktuře a maloobchodních širokopásmových službách“ a souvislostech tohoto rozhodně ničím originálního projektu, který byl sepsán jako součást předvolebního manifestu této britské politické strany.

Navazujeme tím jednak na systematický pohled týkající se nové evropské právní úpravy elektronických komunikací, kterému se dlouhodobě věnujeme, jednak přinášíme pro porovnání a také oživení zahraniční zkušenosti ze tří evropských států, které jsou dosud členy Evropské unie. Čtenáři tím poskytujeme možnost srovnání a věříme, že také zároveň obohacujeme zaměření NEXT GENERATI@N TELECOMMUNICATIONS.

Více v časopise…